Maart 2021

Het vernieuwde GIPOD werd op 21 januari 2021 succesvol gelanceerd.
In deze nieuwsbrief vestigen we graag jullie aandacht op een aantal topics.

Geef grondwerken correct in - er is impact op de hinderpremie!

De datakwaliteit in GIPOD is van cruciaal belang voor hergebruik in gekoppelde toepassingen en processen oa. bij het toekennen van de hinderpremie.
We stellen vast dat sommige grondwerken ten onrechte worden ingegeven als werken waardoor de hinderpremie niet correct wordt toegekend. 

Hier is wat u moet weten over het verschil tussen beide definities:
Een grondwerk is een geplande inname waarbij de openbare weg wordt opengebroken.
Een werk is een geplande inname voor werken, andere dan grondwerken.

Let op! Sommige types komen zowel bij grondwerken als bij werken voor – bv. kunstwerk, nutswerken, riolering, spoorwerken, wegeniswerken.

Een voorbeeld:
Rioleringswerken (bv. reinigen buizen) waarbij de riooldeksels enkel geopend worden, moeten ingegeven worden als werken. Van zodra er graafwerken aan te pas komen, moeten deze ingegeven worden als grondwerk.

Enkel grondwerken van categorie 1 komen in aanmerking voor de hinderpremie – de werken niet. Indien een grondwerk ten onrechte als een werk wordt ingegeven, zal dit als gevolg hebben dat er geen hinderpremie wordt toegekend.

Jullie feedback is welkom

Jullie feedback over het vernieuwde GIPOD is heel waardevol! Laat ons via de knop in de webtoepassing weten hoe we het vernieuwde GIPOD kunnen optimaliseren. Je kan stemmen op bestaande ideeën of nieuwe suggesties toevoegen.

Voor vragen bij het gebruik van de toepassing of over de gegevens in het GIPOD, neem contact op met onze helpdesk

Wij blijven verbeteren

De vernieuwing van GIPOD stopt niet met de release van 21 januari. We werken intussen volop verder aan uitbreidingen.
Er zijn tussentijds ook kleinere releases voorzien. Zo werden begin maart een aantal quick-wins en aanpassingen op basis van jullie feedback doorgevoerd  (oa. zoeken en weergeven innames op kaart, in- en uitschakelen van contextdata, …).
In de komende maanden voorzien we oa. nog het exporteren van zoekresultaten, het verwijderen van  inname en hinder, …
Je kan de planning ook volgen via de Roadmap in de feedbacktool 


Meer info over het vernieuwingstraject vind je op [https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC ]. Hier vind je steeds de meest recente informatie terug.