Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Machtigingen en Toelatingen

 

Persoonsgegevens opvragen

Om persoonsgegevens op te vragen via het MAGDA-platform moet de afnemer juridische toegang tot de gegevens verkrijgen. 

Tijdens het aansluitingsproces controleert team MAGDA of de afnemer over de nodige juridische toegang (machtiging, beraadslaging, protocol) beschikt en tot welke gegevens een afnemer hierbij toegang heeft gekregen.

Indien de afnemer nog niet over de nodige juridische toegang beschikt, kunnen onze juridische experten hierover advies geven.Voor meer informatie zie:

Indien u zelf een protocol dient op te stellen voor een nieuwe gegevensuitwisseling, verwijzen we u graag naar deze pagina: https://overheid.vlaanderen.be/protocol-verstrekking-persoonsgegevens

Documenten verzenden

Voor het verzenden van documenten via de MAGDA documentendienst, moeten afhankelijk van de afgenomen diensten één of meerdere overeenkomsten in orde gebracht worden tussen de verschillende betrokken partijen, zoals een verzendersovereenkomst of een verwerkersovereenkomst.

De reeds beschikbare overeenkomsten.


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen