Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Overzicht Verwerkingsdoeleinden binnen MAGDA

Inhoudsopgave

Wat is een verwerkingsdoeleinde

Een verwerkingsdoeleinde (ook wel eens finaliteit genoemd) geeft de reden voor bevraging weer. Het is de verantwoording voor het bevragen van gegevens. Het geeft een burger zicht op waarom er gegevens over hem/haar zijn opgevraagd.

Voor MAGDA is het steeds van belang om aan dataminimalisatie en -proportionaliteit te doen. Om dit te faciliteren wordt er tijdens het MAGDA aansluitingsproces een juridische controle uitgevoerd. Deze controle bestaat uit het nalezen van een juridische basis (machtiging/protocol/beraadslaging), het bepalen van een verwerkingsdoeleinde en het opbouwen van een geschikte filter per dienst.

Om een duidelijk beeld te hebben van waar het verwerkingsdoeleinde precies overgaat, het beheer van de verschillende verwerkingsdoeleinden te vergemakkelijken en de transparantie tussen beslissingen en de uitvoering ervan te verhogen, maakt MAGDA gebruikt van IPDC en MPDC codes als identificatie voor het verwerkingsdoeleinde.

IPDC codes

IPDC staat voor Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus en omvat een overzicht van de verschillende dienstverleningen van de lokale, Vlaamse en federale overheid.

Meer informatie over de IPDC catalogus kan men hier terugvinden: IPDC (Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus). De handleiding rond IPDC staat hier beschreven en de technische handleiding kan men hier raadplegen.

 

Er zijn twee soorten IPDC codes. Een “Concept IPDC” dat een sjabloon is voor een publieke dienstverlening die een (lokaal) bestuur kan gebruiken en indien nodig kan aanvullen met lokale informatie.​ Een “Instantie IPDC” beschrijft de producten en diensten die door de verschillende overheden binnen Vlaanderen worden aangeboden. Deze kunnen eventueel aangemaakt worden o.b.v. een concept IPDC, maar dat is geen vereiste.

Binnen MAGDA wordt er gekozen om zoveel mogelijk te werken met de “Concept IPDC” en uitsluitend de “Instantie IPDC” te gebruiken indien het gaat om:

  • een instantie-IPDC zonder concept IPDC met toepassingsgebied Vlaams Gewest ​

  • een instantie-IPDC zonder concept IPDC voor een specifieke dienstverlening van één Lokaal Bestuur ​

  • een instantie-IPDC obv concept IPDC, maar waarvoor specifieke filtering nodig is voor een Lokaal bestuur

Lijst van IPDC codes

Hieronder kan men een overzicht vinden van al de reeds gekende IPDC codes binnen MAGDA. Per IPDC code wordt er bijgehouden welke MAGDA Diensten er mee in de opzet zitten en welke data elementen er uit de MAGDA Diensten doorgestuurd zullen worden.

MPDC codes

De Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus omvat (momenteel) uitsluitend de dienstverleningen van de lokale, Vlaamse en federale overheid die aangeboden worden naar externe doelgroepen (burger, onderneming of andere organisatie). Omdat o.a. de interne dienstverleningen of processen (nog) niet opgenomen kunnen worden in IPDC, wordt er gebruik gemaakt van MPDC (MAGDA Producten en dienstencatalogus) codes.

De MPDC codes worden beheerd door MAGDA en zijn een aanvulling op IPDC voor producten en dienstverleningen die (nog) niet in IPDC kunnen opgenomen worden.


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen