Migratie SynA & Syn naar GIPOD²

De synergieën en synergie-aanvragen uit het huidige GIPOD werden gemigreerd op 20 januari 2021.

A. SYNERGIE

Welke SYN migreren we en welke niet?

 • ALLE synergieën uit GIPOD worden gemigreerd naar GIPOD², behalve verwijderde synergieën:

STATUS

STARTDATUM <15/01/2021

STARTDATUM >=15/01/2021

Aandachtspunten

STATUS

STARTDATUM <15/01/2021

STARTDATUM >=15/01/2021

Aandachtspunten

niet-concreet gepland

wordt status “niet uitgevoerd”

wordt status
“in overleg”

 • Controleer status en/of startdatum van de eigen synergieën vóór 15 januari 2021, ten laatste op 19 januari

concreet gepland

wordt status “niet uitgevoerd”

blijft status
“concreet gepland”

in uitvoering

blijft status “in uitvoering”

 • Ter info: er waren op 30/9/2020 178 SYN “in uitvoering” met einddatum < 01/09/2020 => graag ook controleren!

uitgevoerd

blijft status “uitgevoerd”

 

Todo vóór migratie

 • Piloot van de synergie controleert status en/of startdatum van de eigen synergieën vóór 15 januari 2021 (gebruik hiervoor alarmlijst “Mijn SYN - afwijking status en periode“ in het huidige GIPOD)

B. SYNERGIE-AANVRAAG

Welke SSA migreren we en welke niet?

 1. Alle synergie-aanvragen waar een synergie aan gekoppeld is, worden gemigreerd naar GIPOD²

 2. Alle synergie-aanvragen waar GEEN synergie aan gekoppeld is, worden gemigreerd op basis van de regels in de tabel:

SSA

STATUS

DEADLINE <15/01/2021

DEADLINE >=15/01/2021

Aandachtspunten

SSA

STATUS

DEADLINE <15/01/2021

DEADLINE >=15/01/2021

Aandachtspunten

SSA met SYN

alle statussen

krijgt status “afgesloten met gevolg”

Deze SSA’s worden allemaal gemigreerd, krijgen status “afgesloten met gevolg” en behouden hun deadline

SSA zonder SYN

vervallen/gearchiveerd

niet gemigreerd

Deze SSA’s worden niet gemigreerd, want niet langer relevant (verwijderd of nieuwere SSA gelanceerd)

ingetrokken

behoudt status “ingetrokken”

Deze SSA’s worden allemaal gemigreerd, status blijft “ingetrokken”, deadline blijft behouden.

gelanceerd

krijgt status “afgesloten zonder gevolg”

krijgt status “nieuw”
(= herlancering)

 • indien deadline < 15/01/2021: SSA’s gemigreerd,

  • status wordt “afgesloten zonder gevolg”,

  • deadline blijft behouden,

 • indien deadline >= 15/01/2021: SSA’s gemigreerd,

  • status wordt “nieuw”

  • DL1 (15d) en DL2 (45d) worden opnieuw ingesteld

  • antwoorden worden NIET mee gemigreerd

  • ID blijft behouden

Todo vóór migratie

 • Als ontvanger van synergie-aanvragen: probeer zoveel als mogelijk SSA’s te beantwoorden tegen 8 januari 2021 (gebruik hiervoor alarmlijst “Ontvangen SA - te beantwoorden”).

 • Als piloot van synergie-aanvragen: probeer zoveel als mogelijk synergieën aan te maken tegen 15 januari 2021, ten allerlaatste op 19 januari.

Todo na migratie

 • Alle ‘nieuwe’ SSA bekijken, DL1 = migratiedatum + 15d

  • indien niet ‘ja’ geantwoord voor DL1, kan er niet meer via GIPOD zelf meegegaan worden met synergie, dan moet piloot gecontacteerd worden

C. MAPPING

Mapping data synergie GIPOD => GIPOD²

SYNERGIE in GIPOD

 

SYNERGIE in GIPOD²

 

SYNERGIE in GIPOD

 

SYNERGIE in GIPOD²

 

GIPOD ID

 

GIPOD ID

=

piloot

 

pilot

=

beschrijving

 

description

=

referentie

 

reference

=

opmerking

 

 

(wordt niet gemapt)

startdatum-einddatum

 

period

=

datum waarop overeenkomst geregistreerd is

 

 

(wordt niet gemapt)

status :

 

status :

 

 

niet-concreet gepland

 

 • in overleg (indien startdatum >= 15/01/2021)

 • niet uitgevoerd (indien startdatum < 15/01/2021)

 

concreet gepland

 

 • concreet gepland (indien startdatum >= 15/01/2021)

 • niet uitgevoerd (indien startdatum < 15/01/2021)

 

in uitvoering

 

in uitvoering

 

uitgevoerd

 

uitgevoerd

zone

 

geometry

=

WO in de SYN

 

groundworks

alle WO in een SYN uit GIPOD, zullen als GW in een SYN in GIPOD² zitten, behalve :

In GIPOD zijn er SYN waar verwijderde WO inzitten. Dergelijke synergie wordt gemigreerd naar GIPOD² volgens de standaard regels, maar de verwijderde WO zal er NIET inzitten gezien deze WO zelf niet gemigreerd werd als GW (want verwijderde WO worden niet gemigreerd naar GIPOD²).

gelanceerd vanuit synergie-aanvraag (ID)

 

trenchSynergyRequest (ID)

=

volgens VRN afspraken

 

 

(wordt niet gemapt)

GRB-melding vanuit SYN

 

 

(wordt niet gemapt)

contactgegevens :

 

contactorganisations :

 

 

/

 

dossierbeheerder (over te nemen van bij contactgegevens GW van de piloot) - NIEUW

 

aannemer van de gemeenschappelijke werken

 

= aannemer (niet-publiek)

 

veiligheidscoördinator ontwerp

 

= veiligheidscoördinator ontwerp (niet-publiek)

 

veiligheidscoördinator realisatie

 

= veiligheidscoördinator realisatie (niet-publiek)

tijdstip aangemaakt

 

createdOn

=

tijdstip laatste wijziging

 

lastModifiedOn

=

Mapping data synergie-aanvraag GIPOD => GIPOD²

Synergie-aanvraag in GIPOD

 

Synergie-aanvraag in GIPOD²

 

Synergie-aanvraag in GIPOD

 

Synergie-aanvraag in GIPOD²

 

GIPOD ID

 

gipodId

=

ID lancerende WO

 

launchingGroundwork

=

status :

 

status :

 

 • indien SYN aangemaakt vanuit SSA

status maakt niet uit (gelanceerd/ingetrokken/vervallen)

 

afgesloten met gevolg

 • indien geen SYN aangemaakt vanuit SSA

gelanceerd

 

 • nieuw (DL >= 15/01/2021)

 • afgesloten zonder gevolg (DL < 15/01/2021)

ingetrokken

 

ingetrokken

vervallen

 

worden niet gemigreerd

deadline (DL)

 

deadline 1 (DL1)

 • indien status ‘afgesloten met gevolg’, ‘afgesloten zonder gevolg’ of ‘ingetrokken’ = deadline oud (DL)

 • indien status ‘nieuw’ = migratiedatum + 15d

deadline 2 (DL2)

 • indien status ‘afgesloten met gevolg’, ‘afgesloten zonder gevolg’ of ‘ingetrokken’ = deadline oud (DL)

 • = DL1 + 30d

beschrijving

 

 

(wordt niet gemapt)

referentie

 

 

(wordt niet gemapt)

beheerder

 

pilot

=

zone

 

geometry

=

ontvangende organisaties

 

receivingOrganisation

Ook overnemen in geval van reset.

antwoorden

 

answer

Antwoorden worden NIET mee overgenomen wanneer SSA opnieuw gelanceerd wordt bij migratie, dus wanneer de synergie-aanvraag status “gelanceerd” heeft, deadline >= 01/09/2020 en er nog géén synergie is aangemaakt.

Indien er geantwoord werd in GIPOD met een WO dat in tussentijd verwijderd werd, zal het positieve antwoord wel gemigreerd worden naar GIPOD² volgens de standaard regels, maar de verwijderde WO zal NIET langer aan dit antwoord gekoppeld gezien deze WO zelf niet gemigreerd werd als GW (want verwijderde WO worden niet gemigreerd naar GIPOD²).

tijdstip lanceren

 

launchTime

=

ID synergie aangemaakt vanuit aanvraag

 

trenchSynergy (ID)

= (indien die er is)