Persoonsgegevens - GDPR

Register van persoonsgegevens

Functionele component

Doel / Finaliteit

Persoonsgegevens

Verwerkingsgrond

Klassificatie

Persistentie

Beveiliging / Authorisatie

Bewaartermijn

Functionele component

Doel / Finaliteit

Persoonsgegevens

Verwerkingsgrond

Klassificatie

Persistentie

Beveiliging / Authorisatie

Bewaartermijn

Beheer innames/synergieën/projecten openbaar domein van nutsbedrijven (of lokale besturen?)

Nutsbedrijven en lokale besturen kunnen via de GIPOD gui of api professionele contactgegevens ingeven en raadplegen bij innames (grondwerk, werk), synergieën en projecten. Het doel is de samenwerking te bevorderen in het kader van de synergieën.

Professionele gegevens: Organisatie, Naam, Voornaam, e-mail, telefoonnummer, adres

Naleving wettelijke verplichting, op basis van artikel 4, hoofdstuk 5, hoofdstuk 9 uit het gipod decreet

 

Databank GIPOD

Kan enkel geraadpleegd worden door geauthoriseerde gebruikers.

Authenticatie: Intern: sterk (ACM/IDM). Externe trusts: te onderzoeken.

Username/wachtwoord wordt uitgefaseerd

  • De contactgegevens zijn minstens nodig tot de werken afgelopen zijn

Raadplegen contactgegevens door Lokaal bestuur voor handhaving

Lokale besturen / domeinbeheerders kunnen via GIPOD professionele contactgegevens raadplegen bij innames (grondwerk, werk), synergieën en projecten. Het doel is handhaving van schade op het openbaar domein.

Professionele gegevens: Organisatie, Naam, Voornaam, e-mail, telefoonnummer, adres

?

 

 

Kan enkel geraadpleegd worden door geauthoriseerde gebruikers.

Authenticatie: Intern: sterk (ACM/IDM). Externe trusts: te onderzoeken.

Username/wachtwoord wordt uitgefaseerd

  • Lokale besturen gebruiken de contactgegevens soms nadien om eventuele beschadigingen aan het openbaar domein te handhaven.

GIPOD public API

Raadplegen publieke contactgegevens kenbaar maken aan iedereen. Wordt door de beheerder bepaald welke contactgegevens publiek worden gemaakt.

Professionele gegevens: Organisatie, Naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer, adres

Toestemming, bij het ingeven van de gegevens geeft de gebruiker expliciet toestemming om deze gegevens publiek beschikbaar te maken.

 

Databank GIPOD

Geen

  • De contactgegevens zijn minstens nodig tot de werken afgelopen zijn

Beheer innames van burgers en bedrijven

Functionaliteit niet weerhouden, bewaren persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van lokale overheid

Lokale besturen kunnen via de GIPOD gui of api contactgegevens ingeven en raadplegen bij innames van ondernemingen of burgers, in het kader van werken, evenementen of parkeerverboden.

Private gegevens: Naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer, adres

 

 

Databank GIPOD

Kan enkel geraadpleegd worden door geauthoriseerde gebruikers.

Authenticatie: Intern: sterk (ACM/IDM). Externe trusts: te onderzoeken.

Username/wachtwoord wordt uitgefaseerd

Nog te bepalen: afschermen binnen lokaal bestuur

  • De contactgegevens zijn minstens nodig tot de werken afgelopen zijn

  • Lokale besturen gebruiken de contactgegevens soms nadien om eventuele beschadigingen aan het openbaar domein te handhaven.

TBD: raadplegen contactgegevens door hulpverleners, de lijn in het kader van adviesverlening.

Hulpverleners/De Lijn kunnen via de GIPOD gui of api contactgegevens raadplegen bij innames, in het kader van adviesverlening

Professionele gegevens: Organisatie, Naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer, adres

Toestemming, bij het ingeven van de gegevens geeft de gebruiker expliciet toestemming om deze gegevens beschikbaar te maken aan hulpdiensten, de lijn

 

 

 

 

TBD: Raadplegen contactgegevens door hulpverleners (ziekenwagen, brandweer, politie) in het kader van hinder op de openbare weg.

Hulpverleners kunnen via de GIPOD gui of api contactgegevens raadplegen bij innames, om bij calamiteiten contact te kunnen opnemen met vb. werfleider, signalisatieverantwoordelijke,…

Professionele gegevens: Organisatie, Naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer, adres

Toestemming, bij het ingeven van de gegevens geeft de gebruiker expliciet toestemming om deze gegevens beschikbaar te maken aan hulpdiensten, de lijn

 

 

 

 

TBD: uitwisseling signalisatievergunning

Openbaarheid van bestuur = geanonimisieerd

 

 

De signalisatievergunning kan persoonsgegevens bevatten, zoals de naam van de signalisatieverantwoordelijke.

 

 

Databank GIPOD

 

 

Gebruikersvoorkeuren bewaren

Gebruikers kunnen persoonlijke (individuele) voorkeuren opslaan, deze worden dan in de GIPOD databank bewaard.

Unieke identificatie van de gebruiker (sleutel), gebruikersvoorkeuren (favoriete organisatie, site instellingen, …)

 

 

 

Enkel de gebruikers kunnen hun eigen gebruikersvoorkeuren ophalen.

Authenticatie: Intern: sterk (ACM/IDM). Externe trusts: te onderzoeken.

Username/wachtwoord wordt uitgefaseerd

 

Overzicht van datastromen

Van

Naar

Doel

Persoonsgegevens

Klassificatie

Technologie

Beveiliging

Van

Naar

Doel

Persoonsgegevens

Klassificatie

Technologie

Beveiliging

Interface gebruiker

GIPOD

Bewaren contactgegevens

Contactgegevens

 

HTTPS

Oauth

GIPOD

Interface gebruiker

Raadplegen contactgegevens

Contactgegevens

 

HTTPS

Oauth

API integrator

GIPOD

Bearen contactgegevens

Contactgegevens

 

HTTPS

Oauth

GIPOD

API integrator

Raadplegen contactgegevens

Contactgegevens

 

HTTPS

Oauth

GIPOD

Publiek

Raadplegen publieke contactgegevens

Contactgegevens

 

HTTPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: