Webservices 02.00

Het MAGDA-platform stelt tal van webservices voor punctuele bevraging ter beschikking. Deze en onderliggende pagina’s schetsen het algemene kader van deze MAGDA webservices, het proces, foutafhandeling, opbouw verzoek/repliek, ... .

Voor een overzicht van alle beschikbare MAGDA-diensten wordt verwezen naar Handleidingen dienstenaanbod.

Informatie:

Elke MAGDA webservice is beschikbaar in een batch-variant. Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Voorwaarden en voorbereiding

Voor de ontsluiting van een MAGDA webservice moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn alsook moet de afnemer over de nodige informatie beschikken. Hieronder alvast enkele aandachtspunten.

Aansluiting

Vooraleer een afnemer MAGDA diensten kan gebruiken, moet die de MAGDA Toelatingsprocedure doorlopen. Deze procedure zorgt ervoor dat de afnemer wordt geregistreerd als gerechtigd gebruiker van één of meerdere MAGDA diensten. De afnemer krijgt daarbij de nodige codes en richtlijnen voor het aanroepen van de diensten, waaronder een URI (unieke identificatie van de afnemer) en hoedanigheidscode (identificeert in welke context de afnemer een dienst wenst te gebruiken).

Voor meer informatie: Aansluitingsproces MAGDA

Certificaten

Authenticatie van de afnemer naar MAGDA gebeurt aan de hand van certificaten. Vlaamse entiteiten en Lokale besturen kunnen gebruik maken van VO-DCB voor de aanmaak en het beheren van hun certificaten, tijdens het aansluitingsproces zullen de nodige CN vrijgegeven worden in de VO-DCB toepassing.

Zie Certificaten voor meer informatie.

XSD’s en WSDL’s

Voor het gebruik van de MAGDA webservices zijn de nodige XSD's en WSDL's beschikbaar. De XSD's zijn terug te vinden op de pagina Overzicht endpoints en XSD's.

Endpoints

Elke webservice kent twee endpoints nl: T&I en Productie. Deze endpoints worden bekomen tijdens het aansluitingsproces.

 


Op deze pagina


Verwante pagina’s


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.