Mapping Manifestaties naar Werken

Inhoud van deze pagina:


Mappingtabel Manifestaties naar Werken: OSLO-eigenschappen

Sectie: algemeen

Eigenschap GIPODOSLO-entiteit(en).eigenschapMappingregels/logica
StatusWerk.statusStatus == 'Niet vergund' → 2. 'Niet-concreet gepland'
Status == 'Vergund';'Onbekend';AND TODAY < begin datum → 3. 'Concreet gepland'
Status == 'Vergund'; Onbekend AND TODAY >=  begin datum AND TODAY <= Eind datum → 4- 'In uitvoering' 
Status == 'Vergund'; Onbekend AND TODAY >  eind datum → 5- 'Uitgevoerd'
GIPOD IDWerk.identificatorDe GIPOD ID wordt overgenomen vanuit het bestaande systeem.
ReferentieWerk.identificator=
BeheerderWerk.beheerderNaam, URI 
BeschrijvingWerk.beschrijving=
OpmerkingNiet van toepassingWordt niet gemapt naar een OSLO-eigenschap
URLWerk.url=

Tijdsvenster startdatum
(als status niet-concreet gepland)

Werk.periode.beginWordt integraal overgenomen (zonder tijdsinformatie)

Tijdsvenster einddatum
(als status niet-concreet gepland)

Werk.periode.eindeWordt integraal overgenomen (zonder tijdsinformatie)

Starttijdstip
(als status = concreet gepland, in uitvoering of uitgevoerd)

Werk.periode.beginWordt integraal overgenomen (met tijdsinformatie)

Starttijdstip
(als status = concreet gepland, in uitvoering of uitgevoerd)

Werk.periodeMetDuur.beginindien duur gespecifieerd is

Eindtijdstip
(als status = concreet gepland, in uitvoering of uitgevoerd)

Werk.periode.eindeWordt integraal overgenomen (met tijdsinformatie)

Eindtijdstip
(als status = concreet gepland, in uitvoering of uitgevoerd)

Werk.periodeMetDuur.eindeindien duur gespecifieerd is
DuurWerk.periodeMetDuur.duurAls status = 'concreet gepland', 'in uitvoering' of 'uitgevoerd' >> 
werkdagen → begin- en einddatum
kalenderdagen → begindatum + duur (kalenderdagen)
weken → begindatum + duur (weken)
maanden → begindatum + duur (kalenderdagen)
trimesters → begindatum + duur (kalenderdagen)
jaren → begindatum + duur (kalenderdagen)
Geschatte duurWerk.geschatteDuurAls status = 'niet-concreet gepland' => 'Geschatte duur'
Als status = 'concreet gepland', 'in uitvoering' of 'uitgevoerd' => Null

Sectie: zone

Eigenschap GIPODOSLO-entiteit(en).eigenschapMappingregels/logica
ZoneWerk.zone.geometriezone

Werk.zone.typeVoor werken → type zone = 'werfzone' 
AardWerk.typeZie mappingtabel met types Werken

Sectie: interne contactgegevens

Eigenschap GIPODOSLO-entiteit(en).eigenschapMappingregels/logica
GIPOD Interne contactgegevensWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Contactinfopubliek.publiekFALSE
Niet van toepassingWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.rol

= rol 'Dossierbeheerder'
(naam ingevuld bij GIPOD Interne Contactgegevens)

BedrijfWerk.contactorganisatie.voorkeursnaam
NaamWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.contactnaamContactnaam' = 'Voornaam' + 'Naam'
VoornaamNiet van toepassingContactnaam' = 'Voornaam' + 'Naam'
Telefoon 1Werk.Contactorganisatie.Contactinfo.telefoonTelefoon
Telefoon 2Werk.Contactorganisatie.Contactinfo.telefoonTelefoon
E-mailWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.emailemail
Extra adreslijnNiet van toepassingWordt niet gemapt
StraatWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.straatnaam=
NummerWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.postbus=
PostcodeWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.postcode=
GemeenteWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.gemeentenaam=
LandWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.land=

Sectie: publieke contactgegevens

Eigenschap GIPODOSLO-entiteit(en).eigenschapMappingregels/logica
Niet van toepassingWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.rolAanvrager'
BedrijfWerk.contactorganisatie.voorkeursnaamwaarde van het veld 'Bedrijf'
KBO-nummerNiet van toepassingKBO-nummer wordt niet gemapt  
NaamWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.contactnaamContactnaam' = 'Voornaam' + 'Naam'
VoornaamNiet van toepassingContactnaam' = 'Voornaam' + 'Naam'
Telefoon1Werk.Contactorganisatie.Contactinfo.telefoonTelefoon
Telefoon2Werk.Contactorganisatie.Contactinfo.telefoonTelefoon
E-mailWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.emailemail
Extra adreslijnNiet van toepassingWordt niet gemapt
StraatWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.straatnaam=
NummerWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.postbus=
PostcodeWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.postcode=
GemeenteWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.gemeentenaam=
LandWerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.land=