Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Informatie:

Voor de ontsluiting van MAGDA RESTful services en het generieke proces binnen een RESTful service, wordt verwezen naar Werking en overzicht uitzonderingen MAGDA RESTful services.

Excerpt
hiddentrue

Via de movementIndicators diensten ontsluit DIV de sleutelwaarden van objecten die gewijzigd zijn. De movementIndicators/transactions dienst groepeert verschillende soorten wijzigingen zoals inschrijving, schrappingen, nummerplaat wijzigingen, titulariswijzigingen, ...

Situering

Deze nieuwe REST dienst past binnen de modernisering van de systemen van de DIV. Deze dienst vervangt voor een groot deel de bestaande FTP uitwisselingen welke de DIV mutaties doorgeven.

Verwante diensten

Aangezien deze dient enkel sleutelwaardes teruggeeft is het noodzakelijk om de details op te halen via een tweede dienst. Afhankelijk van de gewenste gegevens kan dit via GET mobility/registrations - v1 of GET mobility/registrationsTitular - v1.

Gegevensbronnen

De brongegevens kom van DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen), de federale instantie voor het beheer van koppelingen tussen voertuigen, nummerplaten en eigenaars.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Note

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

  • Toelating tot het MAGDA platform

  • Toelating gebruik data DIV (machtiging  / protocol)

  • scope: mob_movind_v1_G

Info

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Responsetijden & Beschikbaarheid

Note

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Deze dienst wordt altijd met taalvoorkeur Nederlands aangeroepen bij de bron.

Op deze pagina

Table of Contents
maxLevel2

Binnen deze handleiding

children

Omgevingsinformatie

Domein

Mobility

Classificatie

Geen persoonsgegevens


Info

Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.