Document toolboxDocument toolbox

Hinderpremie

De gegevens van GIPOD worden gebruikt door VLAIO voor de Hinderpremie Openbare Werken.
Voor meer info over de hinderpremie zelf: zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie.

Selectie van innames

Welke innames in GIPOD komen in aanmerking? Er moet aan alle volgende criteria voldaan zijn:

  • grondwerk

  • categorie 1

  • ‘concreet gepland’ of ‘in uitvoering’

  • minstens 30 dagen

 

Daarnaast moet minstens 1 van de onderstaande hindergevolgen ingegeven zijn bij de hinder van het grondwerk om in aanmerking te komen, want de rijbaan moet geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn:

Hoe worden de ondernemingen geselecteerd? 

Momenteel gebruikt VLAIO de grondwerkzone als basis. Deze zone wordt verruimd met de overlappende wegvakken of kruispuntzones. Alle ondernemingen die zich in deze verruimde grondwerkzone bevinden, kunnen in aanmerking komen voor de hinderpremie. Al moet de onderneming natuurlijk ook zelf aan de voorwaarden voldoen. 

Sinds de recentste vernieuwing van het GIPOD kan de stad of gemeente bovenop de grondwerkzone ook een hinderzone intekenen en een periode van hinder aangeven. De hinderpremie van VLAIO maakt hiervan geen gebruik. De regelgeving van de hinderpremie is namelijk niet mee aangepast. Op beleidsniveau is nog niets beslist over een mogelijke overschakeling naar de ingetekende hinderzone en hinderperiode.  

Wat kunnen opdrachtgevers en lokale besturen doen? 

VLAIO wil uiteraard graag de juiste ondernemingen voor de hinderpremie contacteren. Het is daarom belangrijk dat de gegevens in het GIPOD correct geregistreerd staan. Als opdrachtgever of lokaal bestuur kan jij dat mee garanderen. 

Opdrachtgever 

De periode van het grondwerk is correct ingegeven in het GIPOD en pas je aan bij wijzigingen. Van zodra een grondwerk concreet gepland is, pas je de status van dit grondwerk in het GIPOD ook aan naar ‘concreet gepland’. 

Lokaal bestuur 

Bij elk grondwerk voeg je best de hinder en hindergevolgen toe of kijk je goed na of deze correct ingevuld werden. Werk je met een dienstenleverancier? Informeer ook hen over de hinderpremie en het bijhorende proces in het GIPOD. Zo kunnen zij de juiste informatie doorgeven.