Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Toegangs- en identificatieparameters binnen MAGDA

Inhoudsopgave

Context binnen MAGDA

Tijdens het MAGDA aansluitingsproces worden er voor u enkele toegangs- en identificatieparameters aangemaakt. De doelstelling van de verschillende parameters is de nodige IDENTIFICATIE te voorzien en een extra laag BEVEILIGING te faciliteren. Afhankelijk van het technische protocol waarin de MAGDA Dienst is opgebouwd (SOAP/REST) zal er een andere identificator van toepassing zijn. In dit overzicht worden de verschillende parameters in detail toegelicht.

 

1. Identificatie voor de MAGDA Afnemer

Onderdelen binnen de URI

 • Juridische verantwoordelijke: De organisatie die over de JURIDISCHE BASIS beschikt om de gegevens te gebruiken.

 • Dataverwerker : De organisatie die de data bij het MAGDA-platform komt ophalen. Is een optioneel onderdeel en enkel van toepassing indien verschillend van de juridische verantwoordelijke.

 • Finaliteit: Gerechtvaardigd verwerkingsdoeleinde, vaak onderdeel van een JURIDISCHE BASIS, waarvoor gegevens gebruikt worden.

  • Wordt gelinkt aan een Concept IPDC uit de IPDC van Digitaal Vlaanderen en uitsluitend naar een instantie IPDC indien het een toepassingsgebied Vlaams Gewest heeft, het een specifieke dienstverlening voor één lokaal bestuur betreft of er een filtering op maat van één lokaal bestuur nodig is.

  • Meer informatie over IPDC van Digitaal Vlaanderen kan hier teruggevonden worden. De handleiding rond IPDC staat hier beschreven en de technische handleiding kan men hier raadplegen.

 • Omgeving: De technische omgeving op het MAGDA-Platform waar de gerealiseerde aansluiting staat.

 

Onderdelen binnen de CN

 • Organisatiecode: De KBO nummer van de organisatie. Indien KBOnr 0316.380.841, dan gebruiken we de OVOcode. Indien er geen Belgische organisatiecode beschikbaar is, zoeken we een oplossing op maat.

  • Dit onderdeel komt ook overeen met het “Domein” in DCBaaS

 • Juridische verantwoordelijke: De organisatie die over de JURIDISCHE BASIS beschikt om de gegevens te gebruiken.

 • Dataverwerker: De organisatie die de data bij het MAGDA-platform komt ophalen. Is een optioneel onderdeel en enkel van toepassing indien verschillend van de juridische verantwoordelijke.

 • Applicatienaam: De toepassing die de technische connectie maakt met het MAGDA Platform.

 • Omgeving: De technische omgeving op het MAGDA-Platform waar de gerealiseerde aansluiting staat.

 

Inhoud van het certificaat

 • Common Name (CN): Identificatie van de bronapplicatie - wordt geleverd door MAGDA bij het aansluitingsproces

 • Organisational Unit (OU): Leesbare naam van de aanvrager, beperkt tot 24 tekens. In de mate van het mogelijke dient deze overeen te komen met de officiële naam van de aanvrager zoals volgens bestaande codering

  • vb Stad Antwerpen, Provincie Vlaams-Brabant

 • Organisation (O): De organisatiecode van de organisatie. Voor Vlaamse overheid zonder rechtspersoon: OVO Code, Alle andere: KBO Code

  • vb KBOXXXXXXXXXX, OVOYYYYYY

 • Country Code (C): Landcode

  • Voor MAGDA vast als 'BE'

2.3 Stappenplan voor CN’s en Certificaten

Stap

Beschrijving

Uitvoerder

Stap

Beschrijving

Uitvoerder

Aanmaak Common Name​/Toepassing in DCBaaS

Er wordt door het MAGDA Team tijdens het MAGDA Aansluitingsproces een nieuwe Common Name aangemaakt in het Certificatenbeheer (DCBaaS).

 • Een “Common Name” wordt in DCBaaS gezien als “Toepassing”.

​MAGDA

Goedkeuren Common Name​/Toepassing in DCBaaS

De nieuwe Common Name wordt automatisch goedgekeurd en slechts in beperkte gevallen is er nog een actie nodig van de Afnemer.

ACM of AFNEMER

Aanmaak van een DCBaaS Certificaat​ voor een Toepassing

Zodra de Common Name is aangemaakt is het voor de Afnemer mogelijk om hiervoor een nieuw DCBaaS Certificaat aan te maken.

AFNEMER

Koppeling DCBaaS Certificaat & MAGDA Dienst​

De nieuwe Common Name en het daaraan verbonden Certificaat wordt door het MAGDA Team aan de gewenste MAGDA Dienst(en) gekoppeld.

​MAGDA

Impact bij MAGDA voor het beheren van een certificaat

 

Impact op Certificaat

Impact bij MAGDA

 

Impact op Certificaat

Impact bij MAGDA

Vernieuwen/verlengen DCBaaS Certificaat

Vernieuwen obv zelfde Common Name

Geen impact

Vernieuwen/verlengen Certificaat met publieke CA

Vernieuwen obv zelfde Common Name

Actie nodig

 

 

Stap

Beschrijving

Uitvoerder

Stap

Beschrijving

Uitvoerder

Aanmaak ACM OAuth ClientID

Er wordt door het MAGDA Team tijdens het MAGDA Aansluitingsproces een nieuw ACM OAuth ClientID aangemaakt in het Beheerportaal waarbij er een eerste koppeling is met MAGDA API’s.

MAGDA

Koppeling ClientID & MAGDA Dienst

De nieuwe ClientID wordt door het MAGDA Team gekoppeld aan de aangevraagde MAGDA Dienst obv de scopes.

MAGDA

Authenticeren obv Publieke key door Afnemer​

De nieuwe ClientID moet door de Afnemer in het Beheersportaal nog de nodige authenticatie krijgen obv de publieke key.

Mogelijke manieren van authenticeren​

 1. De eigenlijke Public Key registreren (mogelijks DCBaaS Certificaat)

 2. De URL (Json Web Key Set) als verwijzing naar Public Key registreren​

AFNEMER

 

 

image-20210323-083107.png

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen