Document toolboxDocument toolbox

Ingeschetste en ingemeten wegen

Het Wegenregister is een netwerk van wegsegmenten die aan elkaar verbonden zijn door middel van wegknopen, zoals in Figuur 1 hieronder.

Figuur 1: het Wegenregister als netwerk van wegsegmenten (rood) en wegknopen (blauw)

Tot voor kort gold de verplichting dat elk wegsegment in het Wegenregister verknoopt moest zijn: elk wegsegment moest een beginwegknoop en een eindwegknoop hebben. Vanaf heden geldt deze verplichting enkel nog voor wegen met de geometriemethode "ingemeten", en niet meer voor wegen met de geometriemethode "ingeschetst":

Ingeschetste weg

Ingemeten weg

Ingeschetste weg

Ingemeten weg

Heeft geometriemethode “ingeschetst”

Heeft geometriemethode “ingemeten”

Heeft géén beginknoop en géén eindknoop

Heeft een beginknoop en een eindknoop

Geen strenge validaties op geometrie
vb. mag zichzelf snijden

Strenge validaties op geometrie
vb. mag zichzelf niet snijden

De motivatie voor het afzwakken van de verknopingseis is als volgt. CRAB-beheerders die een geplande weg reeds willen visualiseren op de kaart nog vóór de weg er op het terrein ligt, kunnen deze weg reeds inschetsen en koppelen aan een straatnaam (bvb. in LARA). Hierbij wordt abstractie gemaakt van begin- en eindknopen. Om deze functionaliteit te behouden, zal ze na de uitfasering van het CRAB gemigreerd worden naar het Wegenregister. Omdat het om geplande wegen gaat die nog niet in gebruik zijn, kiezen we ervoor om deze nog niet te verknopen in het bestaande wegennet.

Gebruikers zullen in het Wegenregister een nieuw wegsegment kunnen inschetsen zonder begin- of eindknoop, net zoals ze dat nu kunnen in het CRAB. Eens deze weg gerealiseerd is op het terrein, kunnen ze de status van het wegsegment in kweste aanpassen naar "in gebruik". Dit is dan weer het signaal voor een dienstverlener van Digitaal Vlaanderen om de weg te verknopen in het wegennet, en om de geometriemethode aan te passen naar "ingemeten".