Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 publicatiedienst wordt verwezen naar Bestandsuitwisseling (Publicaties/batchverwerking).

Excerpt
hiddentrue

Het doel van deze publicatiedienst is om meldingen van de RSZ naar WSE te verzenden, waarbij kennisgevingen met betrekking tot de inhoudingen van sociale bijdragen aan doelgroepen worden verleend. WSE kan vervolgens de nodige controles uitvoeren.

Info

Informatie:

Deze dienst heeft v1 als versie.
MAGDA is recent overgeschakeld naar een meer logische versionering waarbij nieuwe diensten een nummer 1 krijgen als versienummer. Tot voor kort werd de major versie bepaald door de versie van het platform waarop de dienst draaide. Daar is nu abstractie van genomen.

Situering

Door de zesde staatshervorming bepalen de regio's zelf het doelgroepenbeleid. Zo bepalen ze zelf welke doelgroepen inhoudingen op de sociale bijdragen genieten. Voorheen werden de doelgroepen beheerd door de RVA. Elke regio heeft nu het recht om zijn eigen set van doelgroepen op te leggen. Omdat de concrete inhoudingen worden toegekend door de RSZ, moet elke regio zich informeren over de betreffende doelgroepen.

Het doel van deze publicatiedienst is om meldingen van de RSZ naar WSE te verzenden, waarbij kennisgevingen met betrekking tot de inhoudingen van sociale bijdragen aan een persoon worden verleend. WSE kan vervolgens de nodige controles uitvoeren.

Drawio
border1
zoom1
simple0
inComment0
pageId1793786310
custContentId1792377338
lbox1
diagramDisplayNameoverzicht
contentVer1
revision1
baseUrlhttps://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki
diagramNameoverzicht
pCenter0
width801
height131
 1. De uitwisseling tussen RSZ en KSZ gebeurt via een webservice.

 2. KSZ verwerkt de data en verzamelt de notificaties

 3. KSZ geeft via FTP de notificaties door in een LDM formaat

 4. MAGDA haalt de notificaties binnen en verwerkt ze met twee File2File schedulers.

  1. Eerst haalt de LDMSplitterValidator de databestanden uit de zip bestanden

  2. Een tweede File2File stroom formatteert de data in een MAGDA format

  3. Tijdens het verwerken van de data in de tweede File2File stroom wordt sleutellogging gedaan van de INSZ'en

 5. De verwerkte documenten worden via FTP doorgegeven aan WSE

Gegevensbronnen

De gegevens van RSZ worden verwerkt door KSZ en doorgestuurd naar MAGDA via FTP. 

Note

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Info

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Functionaliteiten

Deze dienst is een Publicatie-service. Elke afnemer heeft de mogelijkheid om in samenspraak met Digitaal Vlaanderen te bepalen welke gegevens gevraagd worden, op basis van welke criteria deze geselecteerd moeten worden en met welke frequentie die zouden moeten aangeleverd worden.

De gegevens worden na publicatie beschikbaar gesteld op de MAGDA FTP server. De exacte locatie van deze folder en de naam wordt in samenspraak met Digitaal Vlaanderen bij aansluiting beslist. De folderstructuur en de manier waarop de gegevens opgehaald kunnen worden, wordt beschreven in de FTP richtlijnen.

In het geval er geen gegevens geselecteerd zouden worden, wordt er standaard geen bestand aangemaakt, tenzij de afnemer uitdrukkelijk vraagt om in dat geval toch een uitzonderingsbestand aan te leveren.

Werking

Aandachtspunten

In deze publicatiedienst is voor de inhoud gebruik gemaakt van de XSD van KSZ.  Deze is vervat in een standaard MAGDA publicatie formaat. Dit betekent dat de datastructuur van feitelijke inhoud van de gegevens in de Engelse taal is terwijl de structuren boven de inhoud in de Nederlandse taal zijn.

Verdeelde gegevens

De gegevens worden verdeeld op basis van de criteria die besproken worden tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande gesprekken.

Verfijnde selecties zijn mogelijk, gelieve hiervoor contact op te nemen met helpdesk.magda@vlaanderen.be.

Opties

Volgende afleveropties kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

 • Compressie van het bestand in .zip

 • Bundeling van bestanden (gezamenlijke aflevering van meerdere publicaties)

 • Compressie van de bundeling

 • Borderelbestand (oplijsting afgeleverde bestanden, enkel mogelijk indien bundeling)

 • Uitzonderingsbestand / leeg bestand (indien er geen gegevens te publiceren zijn, verkrijgt men toch een bestand)

 • Controlebestand (bevat een md5, gebruikte encoding, gebruikte en volgende herstartdatum)

Opkuis & Logging

De gegevens in het bestand worden bewaard zoals beschreven op de pagina “MAGDA logging”.
Bestanden worden gedurende een beperkte tijd aangeboden op de FTP folder zoals beschreven in de FTP richtlijnen.

Beschikbaarheid

De periodiciteit van aanlevering via MAGDA is te bespreken tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande besprekingen. Algemeen beschouwd is het mogelijk de gegevens dagelijks, wekelijks, … aan te bieden.

Note

Opmerking:

De beschikbaarheid van de dienst staat beschreven op de MAGDA richtlijnen pagina.

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina

Table of Contents
maxLevel2

Binnen deze handleiding

Child pages (Children Display)

Omgevingsinformatie

Domein

SocZek

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten

Child pages (Children Display)
depth1
pageSocZek - Sociale Zekerheid

Info

Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.