Planning 2022

Het GIPOD wordt verder vernieuwd. Tijdens deze vernieuwing wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de GIPOD webtoepassing. Daarnaast worden ook nieuwe functionaliteiten ontwikkeld zoals voorzien in het vernieuwingstraject.

Nieuwe functionaliteiten

Het GIPOD project is continu in beweging, er kan na voortschrijdende inzicht afgeweken worden van deze planning, dit wordt voorgelegd aan de werkgroepen en bestuurscomité en zal via deze pagina up-to-date gehouden worden.

2022: product increments

Sinds 2022 worden de GIPOD prioriteiten per kwartaal bepaald in product increments.

2022 Q1

 • Technische stabilisatie/bugfixing & optimalisatie hosting kosten

 • Vraag voor grondwerken GUI

 • Vraag piloot toe te voegen / verwijderen uit synergie

 • LDES hinder

 • GUI verbeteringen

  • Notificatie nieuwe SVA

  • Kleine GUI verbeteringen (SVA, Verplaatsingswerk, Luchtfoto’s)

2022 Q2

Ontwikkeld

 • Notificaties

  • GUI usability

  • Beschrijving en referentie wordt toegevoegd en zoekbaar voor notificaties

 • Notificaties via E-mail

  • Mogelijkheid tot dagelijks ontvangen van één of meerdere type notificaties via e-mail voor geselecteerde (sub)organisaties

Ontwikkeling gestart

 • Vraag voor grondwerken: uitbreidingen gevraagd door NUTS

  • Aanduiding GW klaar voor VGW

  • Aanduiding relevante contactgegevens op grondwerk bij uitsturen VGW

  • Contactgegevens verantwoordelijke VGW tonen bij het indienen

  • Verbeteringen/Bugs:

   • Prefix 'VGW' standaard gebruiken voor het ID

   • Melding "LET OP : er is reeds een aanvraag voor dit grondwerk…” niet meer tonen als die VGW reeds ingetrokken werd

   • Knop "intrekken" niet meer tonen als die VGW reeds ingetrokken werd

   • Tekst “gelieve niets meer te wijzigen aan het GW” ook tonen op tab “timing en locatie” van GW. 

   • Optioneel vrij tekstveld bij antwoord op VGW met status ‘niet bevoegd’

Niet gestart

 • Algemene toelating voor GW

  • Aanvraag door nuts

  • Registratie bestaande toelating door nuts & domeinbeheerders

  • Verlenen toelating door domeinbeheerders

  • Bijhorende notificaties

 • Historiek - Proof of concept

  • Een proof of concept van historiek toevoegen aan de API’s en GUI voor één GIPOD entiteit (vb. hinder)

2022 Q3

 • Vraag voor grondwerken: uitbreidingen gevraagd door NUTS

  • Aanduiding GW klaar voor VGW

  • Aanduiding relevante contactgegevens op grondwerk bij uitsturen VGW

  • Contactgegevens verantwoordelijke VGW tonen bij het indienen

  • Verbeteringen/Bugs:

   • Prefix 'VGW' standaard gebruiken voor het ID

   • Melding "LET OP : er is reeds een aanvraag voor dit grondwerk…” niet meer tonen als die VGW reeds ingetrokken werd

   • Knop "intrekken" niet meer tonen als die VGW reeds ingetrokken werd

   • Tekst “gelieve niets meer te wijzigen aan het GW” ook tonen op tab “timing en locatie” van GW. 

   • Optioneel vrij tekstveld bij antwoord op VGW met status ‘niet bevoegd’

 • Historiek GUI - Basis

  • Stap 1: Gebruiker kan historiek raadplegen voor Innames, Hinder, Synergie.

 • GIPOD-formulier: uitbreidingen aannemer

 • Voorbereiding aansluiting API’s op ACM/IDM

2022 Q4 (onder voorbehoud)

 • Omleidingen

 • Project / projectaanvraag

Roadmap

 • GUI feedback

 • Historiek

 • Vraag voor grondwerken – uitbreidingen NUTS

  • Onderscheid relevante bijlagen vraag voor grondwerken

 • Jaarvergunning signalisatie

 • Export (uitbreidingen)

 • GIPOD-formulier werken

 • WMS/WFS (publieke API)

 • Project(aanvraag) & fasering [juni 2023]

 • Hinder aan project / fasering / synergie / meer dan één inname

 • Start/Stop & voorlopige oplevering

 • Tijdelijk verbod & sperperiode

 • Parkeerverbod

 • Advies De Lijn

Verbeteren GIPOD webtoepassing

Via de helpdesk en het GIPOD feedbackformulier kan je als gebruiker vragen stellen en suggesties doen. We bespreken en verwerken deze suggesties via themawerkgroepen, waarna ze in ontwikkeling gaan. In 2021 voorzien we een aantal release-momenten waarop deze suggesties beschikbaar worden in het GIPOD.

Roadmap van het GIPOD feedbackformulier

Het overzicht van deze releases, en de inhoud ervan wordt bijgehouden in de roadmap van het GIPOD feedbackformulier. We stellen onderstaande roadmap continu bij op basis van feedback van eindgebruikers en de verschillende GIPOD werkgroepen en het bestuurscomité: