Planning 2021

In de loop van 2021 wordt het GIPOD verder vernieuwd. Tijdens deze vernieuwing wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de GIPOD webtoepassing. Daarnaast worden ook nieuwe functionaliteiten ontwikkeld zoals voorzien in het vernieuwingstraject.

Verbeteren GIPOD webtoepassing

Via de helpdesk en het GIPOD feedbackformulier kan je als gebruiker vragen stellen en suggesties doen. We bespreken en verwerken deze suggesties via themawerkgroepen, waarna ze in ontwikkeling gaan. In 2021 voorzien we een aantal release-momenten waarop deze suggesties beschikbaar worden in het GIPOD.

Roadmap van het GIPOD feedbackformulier

Het overzicht van deze releases, en de inhoud ervan wordt bijgehouden in de roadmap van het GIPOD feedbackformulier. We stellen onderstaande roadmap continu bij op basis van feedback van eindgebruikers en de verschillende GIPOD werkgroepen en het bestuurscomité:

 

Nieuwe functionaliteiten

Hieronder vinden jullie een overzicht van de nieuwe functionaliteiten en planning zoals goedgekeurd door het bestuurscomité van Sep 29, 2021, en vormt een basis van de prioriteiten in 2021 & 2022.

Het GIPOD project is continu in beweging, er kan na voortschrijdende inzicht afgeweken worden van deze planning, dit wordt voorgelegd aan de werkgroepen en bestuurscomité en zal via deze pagina up-to-date gehouden worden.

2021

Oktober

 • GIPOD-formulier voor aannemers

November

 • Vraag voor grondwerken API’s beschikbaar op beta omgeving

December

 • Productie vraag voor grondwerken API’s en GUI

 • Ssyn beheerder vraagt piloot GW toe te voegen/te verwijderen

 • Publieke WMS/WFS

 • Omleidingen

 • GIPOD-formulier werken

 • Jaarvergunningen (signalisatievergunning & VGW)

2022

De exacte timing voor 2022 wordt nog bepaald door het GIPOD bestuurscomité en businesswerkgroep

 • Project(aanvraag) & fasering

 • Historiek (voorlopig mogelijk via vraag aan helpdesk)

 • Uitbreidingen export

 • Parkeerverbod

 • Advies De Lijn

 • Hinder aan project / fasering / synergie / meer dan één inname

 • Start/Stop & voorlopige oplevering

 • Tijdelijk verbod & sperperiode