Release notes GUI (webtoepassing)

 

Versie

Datum

Release notes

Versie

Datum

Release notes

1.9.0

../../2022 PROD
../../2022 Staging
16/05/2022 BETA

UITBREIDING

 • Grondwerk toevoegen in onderstaande processen kan via ‘zoek en selecteer’ wizard m.b.v. een aantal filtercriteria, en niet enkel rechtstreeks via ID:

  • GW toevoegen als antwoord op een synergie-aanvraag (als beheerder GW)

  • GW toevoegen aan een synergie (als piloot)

  • vragen aan piloot om GW toe te voegen aan synergie (als beheerder GW)

  • aangeven welk GW het veroorzakend GW is van een verplaatsingswerk (als beheerder GW)

 • Aanpassingen Notificaties:

  • Nieuwe notificaties (nieuw t.o.v. de vorige gebruikerssessie) worden in kleur weergegeven; andere (niet-nieuwe) notificaties zijn wit.

  • Gearchiveerde notificaties (afgehandeld of vervallen) worden standaard niet getoond. Als de gebruiker kiest om deze wel te zien, worden deze in grijswaarden weergegeven.

  • Elke notificatie heeft een icoontje om het type aan te duiden: taak, waarschuwing, informatie.

  • De gebruiker kan een notificatie archiveren door op het desbetreffende icoontje te klikken (let wel: deze notificatie is voor de gehele organisatie gearchiveerd). De notificatie wordt niet langer getoond, tenzij de optie ‘toon ook gearhiveerde notificaties’ aanstaat.

  • De vervaldatum van een notificatie wordt weergegeven (tenzij er geen vervaldatum is).

  • Gebruiker kan meer info over de notificatie bekijken in een pop-up.

 • Contextdata wordt getoond vanaf zoomlevel 100m (ipv 50m ervoor).

BUGFIXES

 • Technische aanpassingen (html injectie datatables afblokken)

1.8.0

28/03/2022 PROD
25/03/2022 Staging
25/03/2022 BETA

NIEUW

 • Aanduiden dat GW een verplaatsingswerk is en veroorzakend GW meegeven. Dit wordt ook weergegeven in het detail van het verplaatsingswerk.

 • Beheerder GW kan aan piloot vragen om alsnog deel te nemen aan een synergie, of geschrapt te worden uit de synergie. De piloot ziet beide types aanvragen en kan deze behandelen (GW toevoegen aan/verwijderen uit SYN).

UITBREIDING

 • Lijst Innames kan gefilterd worden op “categorie grondwerk”.

 • Lijst Notificaties kan gefilterd worden op “categorie notificatie” (taak, waarschuwing, informatie) en op “type notificatie”.

 • Lijst Impact kan gefilterd worden op “type impact” (enkel beschikbaar voor medewerkers van De Lijn).

 • Kleine esthetische verbeteringen.

/

28/03/2022 PROD
04/02/2022 Staging
03/02/2022 BETA

Als gevolg van API release 1.7.0 zijn deze notificaties beschikbaar in de webtoepassing

 • Notificaties: Vraag voor grondwerken

  • akkoord gegeven door domeinbeheerder (voor beheerder GW en evt. piloot SYN)

  • beantwoord door domeinbeheerder (voor beheerder GW en evt. piloot SYN)

  • behandeltermijn verstrijkt bijna (voor domeinbeheerder)

  • behandeltermijn verstreken (voor beheerder GW)

  • grondwerk gewijzigd nadat er al vraag voor grondwerken ingediend is (voor beheerder GW)

  • periode grondwerk valt buiten vergunde periode vraag voor grondwerken (voor beheerder GW)

  • nieuwe vraag voor grondwerken ingediend voor uw openbaar domein (voor domeinbeheerder)

 • Notificaties: Signalisatievergunning

  • nieuwe aanvraag signalisatievergunning ingediend voor uw gemeente (voor lokale bestuur)

UITBREIDING

 • Notificatie: Synergie - verzoek om GW toe te voegen

 • Notificatie: Synergie - verzoek om GW te verwijderen

1.7.0

28/03/2022 PROD
04/02/2022 Staging
28/01/2022 BETA (bugfix)
14/01/2022 BETA

 

NIEUW : vraag voor grondwerken deze functionaliteit zal in samenspraak met de stakeholders pas geactiveerd worden in productie in september 2022

 • Indienen (en intrekken) van een “vraag voor grondwerken” vanuit een grondwerk

 • Indienen (en intrekken) van een gebundelde “vraag voor grondwerken” vanuit een synergie

 • Overzicht aanvragen vraag voor grondwerken (ontvangen/behandeld) voor domeinbeheerders

 • Overzicht ‘mijn aanvragen' vraag voor grondwerken voor beheerders grondwerken

 • Behandelen van een vraag voor grondwerken door domeinbeheerders

 • Informatie vraag voor grondwerken beschikbaar bij detail grondwerk

 • Informatie gebundelde vraag voor grondwerken beschikbaar bij detail synergie

 • Raadplegen detail (gebundelde) vraag voor grondwerken

UITBREIDING

 • Op elke kaart kan geswitcht worden tussen GRB en luchtfoto als achtergrond

BUGFIXES

 • Weergave zone van de synergie-aanvraag is opnieuw overal gelijk aan de WKT van de synergie-aanvraag (soms werd foute zone getoond).

 • Knop “Synergiezone overnemen van GW” werkt opnieuw correct, ook als er puntwerken in de synergie zitten.

 • Kleine esthetische bugfixes

 • Technische aanpassingen (upgrade dotnet version & dependencies)

/

06/12/2021 PROD
29/11/2021 STAGING
25/11/2021 BETA

Als gevolg van API release 1.6.0 zijn deze notificaties beschikbaar in de webtoepassing

 • Notificatie: Inname - status/periode niet correct (voor beheerder inname)

 • Notificatie: Synergie - status/periode niet correct (voor piloot SYN)

1.6.0

06/10/2021 PROD
05/10/2021 Staging
01/10/2021 BETA

NIEUW : signalisatievergunning

 • Aanvragen van een signalisatievergunning voor een grondwerk via GIPOD-formulier

 • Overzicht aanvragen signalisatievergunning (ontvangen/behandeld) voor lokale besturen

 • Behandelen van een aanvraag signalisatievergunning (en hinder) door lokale besturen

 • Informatie signalisatievergunning beschikbaar bij detail grondwerk

 • Notificatie: Signalisatievergunning aangevraagd voor uw grondwerk (voor beheerder GW)

 • Notificatie: Periode van het grondwerk valt buiten de vergunde periode van de signalisatievergunning (voor beheerder GW)

 • Notificatie: Signalisatievergunning afgeleverd voor uw grondwerk (voor beheerder GW en aanvrager vergunning)

 • Notificatie: Signalisatievergunning geweigerd voor uw grondwerk (voor beheerder GW en aanvrager vergunning)

UITBREIDING

 • Zoekresultaat “te behandelen synergie-aanvragen” kan ook geëxporteerd worden in excel

BUGFIXES

 • Enkele kleine bugfixes die de gebruikerservaring ten goede komen.

 • Notificatie mbt hinderpremie werd niet altijd getriggerd wanneer het moest, dit is opgelost.

1.5.0

06/09/2021 PROD
06/09/2021 Staging
03/09/2021 BETA

NIEUW

UITBREIDING

 • Aanpassingen overzichtstabel ‘Innames’:

  • kolom ‘Beschrijving’ is toegevoegd

  • kolom ‘Type’ (bv. elektriciteit, markt, … ) is toegevoegd

  • kolom ‘Soort’: info wordt verkort weergegeven als GW/W/E

  • kolom ‘Periode’ is toegevoegd

 • Langere tekstvelden in tabellen worden afgekapt achteraan om de leesbaarheid van de tabel te verhogen. Bij hoveren met de muis over de tekst krijg je de volledige tekst te zien als tooltip.

 • Geografische filter toegevoegd aan de zoeklijsten ‘Te beantwoorden synergie-aanvragen’ en ‘Te behandelen synergie-aanvragen'

 • Zoeken op referentie zoekt nu over de volledige referentie, niet enkel op de beginletters

 • Beschrijving lancerend grondwerk wordt overgenomen als beschrijving synergie bij de automatische creatie ervan

 • Beschrijving synergie wijzigt bij overdracht piloot: de nieuwe beschrijving wordt overgenomen van het grondwerk van de nieuwe piloot in de synergie

BUGFIXES

 • Bewerken van innames met een bijlage gaf soms een foutmelding, dit is opgelost.

 • Kleine esthetische bugfixes.

1.4.0

17/06/2021 PROD
07/06/2021 Staging
19/05/2021 BETA

NIEUW

 • Filtercriteria worden opgenomen in de URL (pagina specifieke parameters). Hierdoor kan je jouw favoriete zoekopdrachten opslaan/bookmarken, zodat je deze een volgende keer rechtstreeks kan openen ipv altijd dezelfde filtercriteria te moeten instellen.

UITBREIDING

 • De verschillende zones van een multipolygoon kunnen elk apart verwijderd worden.

 • De zone van een synergie kan eenvoudig gewijzigd worden naar de unie van grondwerkzones van alle niet-verwijderde grondwerken in deze synergie via een nieuwe knop.

 • Opladen GML3 wordt ook ondersteund (GML2 werd eerder al ondersteund).

 • Een lijn wordt aan de beide eindpunten recht gebufferd ipv afgerond.

 • De buffer van een ingetekende/opgeladen lijn kan nog aangepast worden vóór het bewaren door op de lijn zelf te klikken. De buffer verdwijnt en men kan een nieuwe buffer instellen. De gebufferde lijn wordt wel als polygoon opgeslagen, dus na het opslaan kan de zone enkel aangepast worden door de hoekpunten van de polygoon te verplaatsen.

BUGFIXES

 • Enkele kleine esthetische bugfixes.

1.3.1

19/04/2021 PROD
16/04/2021 Staging

BUGFIXES
Het aanmaken en wijzigen van hindergevolgen was even verhinderd. Hindergevolgen kunnen terug ingegeven worden.

1.3.0

15/04/2021 PROD
13/04/2021 Staging
12/04/2021 BETA

UITBREIDING

 • Bij Werken en Evenementen kan aangegeven worden dat de status automatisch aangepast mag worden aan de periode.

  • Dit heeft pas effect vanaf de status “concreet gepland”. Dus als het starttijdstip/eindtijdstip van het werk of evenement bereikt wordt, zal de status automatisch aangepast worden naar “in uitvoering/lopende” resp. “uitgevoerd/afgelopen”. Zolang het werk of evenement “niet-concreet gepland” is, zal de status niet automatisch aangepast worden ook al is deze instelling geactiveerd.

 • Extra filtercriterium bij zoeklijsten: zoeken op ingetekende/geüploade zone.

  • Opm: nog niet beschikbaar bij de werklijsten “te beantwoorden synergie-aanvragen” en “te behandelen synergie-aanvragen”. Hiervoor is nog een API update nodig.

 • Technische verbetering zodat er meer contextdata getoond kan worden (er stond een limiet op aantal zones).

BUGFIXES

 • Bij het doorklikken naar een verwijderde inname, wordt een pop-up met correcte informatie getoond ipv een foutmelding.

 • Datum-formaat in foutmeldingen is in Europese ipv Amerikaanse notatie.

 • Kaartviewer loopt niet meer vast indien er 1 foutieve/ongeldige zone is. Deze zone wordt genegeerd en alle andere zones worden wel correct getoond.

 • Periode van een extra activiteit bij herhalende innames wordt correct getoond indien ingegeven als volledige dagen ('tot' ipv ‘tem’).

 • Status van een synergie-aanvraag wordt altijd getoond. Soms werd deze niet getoond indien het ID van de gelinkte synergie niet kon opgehaald worden.

1.2.2

02/04/2021 PROD
02/04/2021 Staging

BUGFIXES

Enkele popups bij de contextdata op kaart waren even verdwenen. In deze hotfix verwelkomen we alle popups terug.

1.2.1

26/03/2021 PROD
26/03/2021 Staging

UITBREIDING

Hinder-contextdata is terug beschikbaar dankzij een update aan onze api.

BUGFIXES

 • Hinderinformatie wordt terug getoond als inname rechtstreeks geopend wordt via URL (was heel even zichtbaar, maar verdween). Was altijd al correct bij openen via ID of vanuit zoeklijst.

 • 3D-coördinaten (x,y en z) zorgden voor enkele issues.

  • Innames met een 3D-zone zijn raadpleegbaar

  • Importeren van een zone met x,y,z-coördinaten wordt nu omgezet naar een 2D-geometrie

  • Contextdata met één of meerdere 3D-zones, blokkeert niet langer de kaart

1.2.0

18/03/2021 PROD
16/03/2021 Staging
12/03/2021 BETA

UITBREIDING

 • multipolygonen kunnen ingetekend worden

 • overlappende polygonen worden samengevoegd tot 1 polygoon

 • zone kan ingetekend worden via gebufferde lijn (buffer te specifiëren vóór het afsluiten van de lijn - zone wordt opgeslagen als multipolygoon)

 • opladen WKT type “geometrycollection” wordt ondersteund (was hiervoor enkel type “multipolygon” of “polygon”)

 • opladen GML is wordt ondersteund (voorlopig enkel GML2, niet GML3)

 • zichtbaarheid kleine en smalle zones bij uitzoomen is verbeterd

 • indicatie bij nieuwe notificaties in de menubalk

 • de tekst van de in 1.1.0 toegevoegde kolommen ‘beschrijving synergie' & 'beschrijving lancerend grondwerk’ is volledig zichtbaar

BUGFIXES

 • menubalk is geoptimaliseerd voor schermen met kleine resoluties

 • knop “centreer” naar ingetekende zone is beschikbaar in elke detailview

 • paginering impactlijst menu “De Lijn” werkt correct

 • namen van organisaties en gebruikers met speciale tekens (bv: é, à, ç …) worden nu correct getoond

1.1.0

01/03/2021 PROD
01/03/2021 Staging
24/02/2021 BETA

We voegden enkele nieuwe functionaliteiten, uitbreidingen en bugfixes toe:

NIEUW

 • zoeken en weergeven van innames, hinders en samenwerkingen op kaart (in specifiek tijdsvenster en zoomlevel <50m)

 • contextdata kan in/uitgeschakeld worden

 • nieuwe notificatie toegevoegd i.k.v. hinderpremie

 • link naar feedback-tool om suggesties door te geven en planning te bekijken is beschikbaar

UITBREIDING

 • informatie in de pop-up bij het klikken op een zone op kaart is uitgebreid met beheerder en status

 • kolom ‘beschrijving synergie’ is toegevoegd in lijst met samenwerkingen

 • kolom ‘beschrijving lancerend grondwerk’ is toegevoegd in alle lijsten met samenwerkingsaanvragen (te beantwoorden / te behandelen / alle)

 • beheerder van de inname kan gewijzigd worden (binnen de eigen organisatiestructuur)

BUGFIXES

 • kaart verspringt niet meer na in/uitzoomen

 • via zoeken op ID bleef soms de vorig bekeken zone zichtbaar en moest je refreshen, dit is opgelost

 • veld GRB-impact is verplaatst zodat de flow logischer is bij het afsluiten van een grondwerk

 • correcte melding bij het openen van GIPOD in de niet langer ondersteunde browser IE11 + link naar oplossing

1.0.2

03/02/2021

De weergave van deadline 1 en 2 voor synergie-aanvragen klopte niet (t.e.m. dd/mm/jjjj) en wordt nu correct weergegeven.

1.0.1

28/01/2021

We voerden enkele hotfixes uit:

 • bij het detail van een synergie-aanvraag, is de link naar het lancerend grondwerk aanklikbaar/kopieerbaar

 • performantie bij zoeken naar hinder werd verbeterd, waardoor de filtercriteria ook beter werken

 • sortering van organisaties is volledig alfabetisch (in lijst ‘beheerders’ en in lijst ‘suborganisaties’ bij instellingen) - deze hield onterecht rekening met hoofdletters

 • zone van de inname licht bij hoveren in sidepanel in de correcte kleur op (blauw ipv oranje) - was enkel probleem indien hinder aanwezig

 • bij ingave hinder kan men doorklikken op de contextdata om de details te bekijken van de andere objecten aanwezig op zelfde plaats en periode

1.0.0

21/01/2021

Nieuwe GIPOD webtoepassing is gelanceerd.
zie https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/2062648308 voor de beschikbare functionaliteiten.