Online training

Inleiding

Welkom op de opleidingsomgeving van GIPOD. Wij voorzien online instructievideo's, oefeningen en de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

  • Instructievideo’s
    Deze video’s van enkele minuten zijn opgedeeld in een aantal algemene modules en een aantal modules toegespitst op de verschillende doelgroepen. Hieronder vind je een overzicht van de voorziene modules. Deze modules zullen stelselmatig uitgebreid worden. Alle belangrijke aspecten van de GIPOD webtoepassing worden hier toegelicht.

  • Oefeningen
    Met onze voorbereide https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/2184020054 kan je risicoloos oefenen op de beta omgeving.

  • Stellen van vragen
    Vierwekelijks voorzien we via Microsoft Teams de mogelijkheid tot het stellen van vragen over deze opleidingen. Een overzicht van de planning vind je op de pagina https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/2352120175

Vragen kunnen ook steeds gesteld worden via onze helpdesk:
digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be

Veel succes!

 

Gebruikersdocumentatie GIPOD webtoepassing