Module voor De Lijn

Op deze pagina vind je informatie en instructievideo’s voor De Lijn.

Een inname van het openbaar domein kan een impact hebben op routes en/of haltes van De Lijn. GIPOD berekent op basis van de innames en hun hinder, en op basis van criteria die zijn afgesproken met De Lijn, of er mogelijk impact is. De lijst van deze mogelijke impacts moet nog manueel beoordeeld worden.

Daarom kunnen medewerkers van De Lijn in GIPOD deze mogelijke impact opzoeken, raadplegen en beoordelen. Andere GIPOD-gebruikers kunnen de impact op een inname alleen raadplegen.


Thema’s


Bekijk zeker ook de uitleg en video’s over de GIPOD basisvaardigheden, zoals inloggen, zoeken en werken met de kaart.