Richtlijnen voor informatieleverancier - Gemeenteweg op private eigendom

Werkwijze voor VIP verrijking

Momenteel is deze inlichting FEED dus volledig te verrijken met data uit het gemeentelijk systeem.

We raden aan dat de gemeente een gebiedsdekkende wegenkaart gebruikt om deze inlichting te verrijken waar ook de nog geldende voormalige buurtwegen in zijn opgenomen. Deze laag wordt best systematisch bijgewerkt door de afgeschafte wegen eruit te halen en ook buurtwegwijzigingen, ruilverkavelingen erin te verwerken.

Voor de uitwerking kan de Atlas der Buurtwegen gebruikt worden als ondergrond. Als op de Atlas de weg als volle lijn ingetekend staat, betekent dit dat de weg over gemeentegrond loopt, indien een stippellijn (gedeeltelijk) over private grond. Een mogelijkheid is om te werken met een polygoon of met een zigzaglijn zodat de diverse percelen waar een gemeenteweg doorloopt via intersectie op ‘van toepassing’ geplaatst worden.

Voorbeelden:

Welke attributen meegeven?

We raden aan om in het veld ‘beschrijving’ een duidelijke omschrijving mee te delen, alsook een extract van het plan mee te geven als bijlage dat de lokalisatie van de weg verduidelijkt.

Voorbeelden van de ingevulde inlichting:

Andere belangrijk info

VIP is in overleg met het Wegenregister (Digitaal Vlaanderen) in hoeverre het Wegenregister als centrale bron kan dienen en hierin ook de niet-zichtbare wegen kunnen toegevoegd worden. Op termijn zal de informatie over ‘wegen’ herwerkt worden zodat de informatie ‘weg langs of over het perceel’ in één nieuwe inlichting kan meegedeeld worden. Informatie hierover volgt.