Dossierinlichtingen

Inlichtingenmodel

Bekijk onderaan deze pagina de doorgevoerde wijzigingen aan dit overzicht.

Enkele inlichtingen zullen na MVP (eind 2022, begin 2023) toegevoegd worden aan het datamodel en zullen tot zolang ze niet zichtbaar zijn in onderstaand overzicht niet in VIP beschikbaar zijn. Het overzicht van de inlichtingen die later toegevoegd worden vindt u hier.

Schematisch overzicht inlichtingen (scope MVP)

Rubriek

Inlichting

Verplicht

Aanpasbaar door gemeente(lijk systeem)?

Mogelijkheid bijlage toevoegen

Bron Fase 1 ()
(vanaf okt 2022)

Bron
aangesloten

Bron Fase 2
(in de loop van 2023)

Beschikbaar in VIP API

Beschikbaar in VIP GUI

Rubriek

Inlichting

Verplicht

Aanpasbaar door gemeente(lijk systeem)?

Mogelijkheid bijlage toevoegen

Bron Fase 1 ()
(vanaf okt 2022)

Bron
aangesloten

Bron Fase 2
(in de loop van 2023)

Beschikbaar in VIP API

Beschikbaar in VIP GUI

1

Overheidsplannen

 

Gewestplan

JA

Adapt

JA

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

2

Algemeen Plan van Aanleg (APA)

JA

Adapt

JA

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

3

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

JA

Adapt

JA

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

4

RUP (gewestelijk)

JA

Adapt

JA

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

5

RUP (provinciaal)

JA

Adapt

JA

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

6

RUP (gemeentelijk)

JA

Adapt

JA

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

7

Verordening (gewestelijk)

JA

Adapt

JA

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

8

Verordening (provinciaal)

JA

Adapt

JA

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

9

Verordening (gemeentelijk)

JA

Adapt

JA

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

10

Rooilijnplan (gemeentelijk)

JA

Adapt

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem (gemeentelijke/provinciale) / AWV (gewestelijke)

11

Onteigeningsplan (gemeentelijk)

JA

Adapt

JA

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

Digitaal Uitwisselings Platform Onteigening (DUO)

12

Recht van voorkoop

NEE

Read-only

NEE

JA

nog geen koppeling

API RVV Themabestand

13

Ruil- of Herverkavelingsplan

JA

Adapt

JA

JA

WFS van VLM (Digitaal Vlaanderen)

WFS van VLM (Digitaal Vlaanderen)

14

Complex project

JA

Adapt

JA

JA

VIP houdt intern beperkte lijst bij met plancontouren

 

API Dep. Omgeving?

15

Planbaten/Planschade

NEE

Adapt

JA

NEE

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

16

* Voorwaarden vanuit een gemeentelijke akte

NEE

Feed

JA

NEE

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

17

* Visieplan

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

18

* Soort weg waarlangs het perceel is gelegen

JA (vanaf 1/1/2024)

Feed

JA

NEE

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

19

Vergunningen

Stedenbouwkundige vergunning

JA

Feed

JA

NEE

Gemeentelijk systeem

 

API vergunningenregister

20

Stedenbouwkundige melding

JA

Feed

JA

NEE

Gemeentelijk systeem

 

API vergunningenregister

21

Verkavelingsvergunning

JA

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

API vergunningenregister

22

Vergund geachte gebouwen

NEE

Feed

JA

NEE

Gemeentelijk systeem

 

API vergunningenregister

23

Milieuvergunning

JA

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

API vergunningenregister

24

Omgevingsvergunning

JA

Feed

JA

Voor VKV

Gemeentelijk systeem

 

API omgevingsloket

25

Stedenbouwkundige overtreding

JA

Feed

JA

NEE

Gemeentelijk systeem

 

API vergunningenregister

26

Stedenbouwkundig attest

JA

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

API vergunningenregister

27

As-built attest

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

API vergunningenregister

28

Planologisch attest

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

API vergunningenregister

29

* Splitsing

NEE

Feed

JA

 

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

30

* Vergunningstoestand

NEE

Feed

JA

 

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

31

Milieu

Zoneringsplan

NEE

Read-only

NEE

NEE

API VMM

AWIS (riooldatabank van VMM)

API VMM

AWIS (riooldatabank van VMM)

32

Risicogrond

JA

Feed

JA

NEE

Gemeentelijk systeem

 

API OVAM

33

Natuur

Vogelrichtlijngebied

NEE

Read-only

NEE

NEE

WFS/Mercator Publieke Dienst

WFS/Mercator Publieke Dienst

34

Habitatrichtlijngebied

NEE

Read-only

NEE

JA

WFS/Mercator Publieke Dienst

WFS/Mercator Publieke Dienst

35

VEN en IVON-gebied

NEE

Read-only

NEE

JA

WFS/Mercator Publieke Dienst

WFS/Mercator Publieke Dienst

36

Beschermd duingebied

NEE

Read-only

NEE

NEE

WFS/Mercator Publieke Dienst

WFS/Mercator Publieke Dienst

37

Beschermd waterwinningsgebied

NEE

Read-only

NEE

NEE

WFS/Mercator Publieke Dienst

WFS/Mercator Publieke Dienst

38

Overstromingsgevoeligheid

JA

Read-only

NEE

NEE

WFS VMM

WFS VMM

39

Overstromingsgebied en oeverzone

JA

Read-only

NEE

NEE

WFS VMM

WFS VMM

(niet zichtbaar, bron niet gekoppeld)

40

Risicozone voor overstromingen

JA

Read-only

NEE

JA

WFS VMM

WFS VMM

41

Signaalgebied

NEE

Read-only

NEE

JA

WFS VMM

WFS VMM

42

Beheerplan

NEE

Read-only

NEE

JA

API ANB

API ANB

43

Kapmachtiging

JA

Feed

JA

NEE

Gemeentelijk systeem

 

API ANB

44

Grond- en pandenbeleid

Onbewoonbare en/of ongeschikte woning

JA

Read-only

NEE

NEE

WFS van VLOK via Digitaal Vlaanderen

WFS van VLOK via Digitaal Vlaanderen

(bron is nog niet gekoppeld, er staat steeds NVT)

45

Herstelvordering

JA

Read-only

NEE

NEE

WFS van VLOK via Digitaal Vlaanderen

WFS van VLOK via Digitaal Vlaanderen

(bron is nog niet gekoppeld, er staat steeds NVT)

46

Conformiteitsattest

JA

Read-only

NEE

NEE

WFS van VLOK via Digitaal Vlaanderen

WFS van VLOK via Digitaal Vlaanderen

(bron is nog niet gekoppeld, er staat steeds NVT)

47

Leegstaand en/of verwaarloosd gebouw

JA

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

48

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte

NEE

Feed>op termijn Read-only

JA

NEE

Gemeentelijk systeem

 

API Departement Omgeving Platform “leegstaande bedrijfsruimten”

49

Brownfield

NEE

Read-only

NEE

NEE

WFS brownfield

WFS brownfield

(bron is nog niet gekoppeld, er staat steeds NVT)

50

Bedrijventerreinen

NEE

Read-only

NEE

JA

WFS industrieterreinen VLAIO

WFS industrieterreinen VLAIO

51

Onbebouwde percelen

NEE

Feed >op termijn Adapt

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

API Departement Omgeving

52

* Aankoop of gebruik gemeentegrond

NEE

Feed

JA

NEE

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

53

* Besluit van de Burgemeester inzake Openbare Veiligheid

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

54

* Verbod tot permanent wonen

NEE

Feed

JA

NEE

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

55

Erfgoed

Onroerend erfgoed

JA

Read-only

NEE

NEE

API OnroerendErfgoed

API OnroerendErfgoed

56

Lokaal onroerend erfgoed

NEE

Feed

JA

NEE

Gemeentelijk systeem

 

NVT

57

Wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut

Gelieve de duiding bij deze rubriek goed door te nemen

Wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Zie onder

58

Onderstaande types worden vanaf 1/1/2024 aparte inlichtingen, voordien worden de types meegegeven via de codelijst in bovenstaande inlichting

59

Ondergrondse inneming voor stadswaterlopen​

JA (vanaf 1/1/2024)

Feed

JA

 

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

60

Bouwverbod in nabijheid van luchthaven​

JA (vanaf 1/1/2024)

Feed

JA

 

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

61

Gemeenteweg op private eigendom

JA (vanaf 1/1/2024)

Feed

JA

 

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

62

Ondergrondse inneming voor plaatsing van elektriciteitsleidingen

NEE (doel om centrale bron aan te sluiten)

Feed> op termijn Read-only

Enkel in fase 1

 

Gemeentelijk systeem

 

KLIM

 

 

63

Ondergrondse inneming voor vervoer van gasachtige producten​

NEE (doel om centrale bron aan te sluiten)

Feed> op termijn Read-only

Enkel in fase 1

 

Gemeentelijk systeem

 

KLIM

 

 

64

Ondergrondse aanleg van afvalwatercollector​

NEE (doel om centrale bron aan te sluiten)

Feed> op termijn Read-only

Enkel in fase 1

 

Gemeentelijk systeem

 

KLIM

 

 

65

Bovengrondse inneming voor hoogspanningsnet​

NEE (doel om centrale bron aan te sluiten)

Feed> op termijn Read-only

Enkel in fase 1

 

Gemeentelijk systeem

 

KLIM

 

 

66

Ondergrondse riolering

NEE (doel om centrale bron aan te sluiten)

Feed> op termijn Read-only

Enkel in fase 1

 

Gemeentelijk systeem

 

KLIM

 

 

67

Ondergrondse inneming voor vervoer van drinkwater

NEE (doel om centrale bron aan te sluiten)

Feed> op termijn Read-only

Enkel in fase 1

 

Gemeentelijk systeem

 

KLIM

 

 

68

Bouwvrije strook langs autosnelweg​

NEE (doel om centrale bron aan te sluiten)

Feed> op termijn Adapt/Read-only

Enkel in fase 1?

 

Gemeentelijk systeem

 

AWV?

 

 

69

Erfdienstbare strook langs (buurt)spoorwegen

NEE (doel om centrale bron aan te sluiten)

Feed> op termijn Adapt/Read-only

Enkel in fase 1?

 

Gemeentelijk systeem

 

AWV?

 

 

70

Erfdienstbare strook langs waterloop

NEE (doel om centrale bron aan te sluiten)

Feed> op termijn Adapt/Read-only

Enkel in fase 1?

 

Gemeentelijk systeem

 

 

 

71

Opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen

NEE (doel om centrale bron aan te sluiten)

Feed> op termijn Adapt/Read-only

Enkel in fase 1?

 

Gemeentelijk systeem

 

Infrabel?

 

 

72

Bouwverbod binnen 10 meter van landsgrens of 5 meter van grensweg

NEE (tenzij koppeling centrale bron mogelijk)

Feed

JA

 

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

73

Warmtenetten

NEE

Feed

JA

 

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

74

Bouwhoogtebeperking

NEE

Feed

JA

 

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

75

Perceel niet gelegen aan openbare weg

NEE

Feed

JA

 

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

76

Heffingen

Gelieve de duiding bij deze rubriek goed door te nemen

Gemeentelijke heffing

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

77

Onderstaande types worden vanaf 1/1/2024 aparte inlichtingen, voordien worden de types meegegeven via de codelijst in bovenstaande inlichting

78

Gemeentelijke heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen

JA (vanaf 1/1/2024)

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

79

Gemeentelijke heffing op leegstaande bedrijven

JA (vanaf 1/1/2024)

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

80

Gemeentelijke heffing op verwaarloosde woningen, gebouwen en/of gronden

JA (vanaf 1/1/2024)

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

81

Gemeentelijke heffing op verkrotte woningen en/of gebouwen

JA (vanaf 1/1/2024)

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

82

Gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen

JA (vanaf 1/1/2024)

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

83

Gemeentelijke belasting op onafgewerkte gebouwen

JA (vanaf 1/1/2024)

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

84

Gemeentelijke activeringsheffing decreet grond- en pandenbeleid

JA (vanaf 1/1/2024)

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

85

Verschuldigde gemeentelijke verhaalbelasting op riolering bij splitsing

JA (vanaf 1/1/2024)

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

86

Gemeentelijke verhaalbelasting op wegzate, wegenuitrusting, aanleg trottoirs, aansluiting op rioleringsnet, aanleg riolen

JA (vanaf 1/1/2024)

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

87

Gemeentelijke belasting op tweede verblijf

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

88

Gemeentelijke belasting op vakantie-, zomer- en weekendhuisjes en caravans

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

89

Gemeentelijke bedrijfsbelasting

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

90

Gemeentelijke belasting voor inname openbare weg of openbaar domein

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

91

Gemeentelijke belasting op kantoorruimten

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

92

Gemeentelijke belasting op drijfkracht

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

93

Gemeentelijke belasting op banken

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

94

Gemeentelijke belasting op kamers

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

95

Gemeentelijke belasting op logies

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

96

Gemeentelijke belasting op nachtwinkel

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

97

Gemeentelijke belasting voor terras (handelszaken)

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

98

Gemeentelijke milieubelasting

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

99

Gemeentelijke belasting op ontbrekende parkeerplaatsen

NEE

Feed

JA

JA

Gemeentelijk systeem

 

Gemeentelijk systeem

 

 

 

Legende bij schematisch overzicht

Inlichting

(In 1e fase) volledig op te halen via gemeentelijk systeem

Inlichting

(In 1e fase) volledig op te halen via gemeentelijk systeem - maar is een optionele inlichting

Inlichting

Op te halen via gemeentelijk systeem indien DSI niet (volledig) gevoed is

Inlichting

Op te halen via gemeentelijk systeem indien DSI niet (volledig) gevoed is - maar is een optionele inlichting

Bron nog aan te sluiten tegen MVP

*

Inlichtingen nieuw toegevoegd aan model op 7, 15/4/2022 en 3/5/2022


Toelichting bij inlichtingenmodel

Klik op de naam van de inlichting om de opbouw van de inlichting met bijhorende attributen te bekijken. Controleer telkens of een inlichting verplicht is (zie kolom 3 hierboven) en op de onderliggende pagina welke attributen verplicht zijn (kard: 1 of 1-n duidt op een verplicht veld). We raden aan de gemeenten aan om voor de inlichtingen die (in 1e fase) opgehaald worden uit het gemeentelijk systeem na te gaan of de nodige kaartlagen en attributen in uw gemeentelijk systeem aanwezig zjin.

Bovenstaand model met de geselecteerde inlichtingen werd vormgegeven in nauw overleg met de aanvragers (FedNot en CIB die de notarissen en vastgoedmakelaars vertegenwoordigen).
Pilootsteden en -gemeenten deden aanvullingen van gewenste inlichtingen, vaak specifiek voor de gemeente (inlichtingen starten met *). Er werd beslist om deze lokale inlichtingen als optioneel in het standaard inlichtingenmodel toe te voegen, met ook alle onderliggende attributen optioneel. Zo is het de keuze aan de gemeente om de inlichting al dan niet mee te geven en indien wel of er enkel wordt geantwoord van toepassing JA/NEE of ook bijkomende velden worden meegegeven.
Indien u beslist om een inlichting niet mee te geven, zal de aanvrager deze ook niet zien.

Er zal geen algemene rubriek of inlichting ‘overige’ zijn, noch de mogelijkheid om vrij extra inlichtingen mee te geven. Vindt u een inlichting niet terug in het inlichtingenmodel die eigen is aan uw lokaal bestuur/essentieel is om mee te kunnen geven in de vastgoedinlichtingen? Of ontbreekt u een attribuut?

Bekijk eerst de niet-weerhouden inlichtingen. Vindt u het niet terug? Contacteer ons via eveline.neirings@vlaanderen.be.

 

Wijzigingen in het inlichtingenmodel

Wijziging

Datum wijziging

Reden wijziging

Wijziging

Datum wijziging

Reden wijziging

Milieuovertreding werd geschrapt als inlichting

10/05/2022

  • Uit juridisch traject blijkt dat er geen Vlaamse decretale basis is om dit te mogen delen.

  • Milieu-overtredingen zijn zeer persoonsgebonden want hangen vast aan de “exploitant” wat een vennootschap (bedrijf) of natuurlijke persoon kan zijn.
    Het is ook niet relevant voor een onroerend goed en die locatie.

Uitbreidingszone natuurreservaten werd geschrapt als inlichting

04/07/2022

  • Na analyse met ANB geen relevantie gedetecteerd

In de juridische werkgroep van 23/06/22 werd besproken dat de inlichtingen read-only werden waar de gemeente geen bronhouder van is.

06/07/2022

  • Er is geen juridische basis voor kwaliteitscontrole door gemeente voor inlichtingen waar de gemeente geen bronhouder voor is.

  • Dit zou eventueel nog kunnen wijzigen nadat het decreet in werking treedt.

We hebben een aantal (read-only) verplichte inlichtingen herbekeken en optioneel gemaakt waar mogelijk. Een dossier kan enkel gevalideerd worden als de verplichte inlichtingen ingevuld zijn.

06/07/2022

Op de business werkgroep van 27/06/22 werd besproken dat het uitliggen van sommige bronnen (die de read-only inlichtingen verrijken) geen of een minieme blokkerende factor mogen zijn voor een vastgoeddossier.

Inlichting 'Recht van Voorkoop' wordt Read-Only

06/07/2022

Het is niet haalbaar voor gemeenten om deze inlichting te verrijken, aanvragers kunnen in tussentijd op het voorkooploket terecht

Inlichting ‘Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte’ gewijzigd van verplicht naar optioneel

06/07/2022

Niet alle gemeenten beschikken over de laatste informatie hierover (dOmg wel)

  • Inlichting “Vermoeden van vergunning” hernoemd naar “Vergund geachte gebouwen”

  • Inlichting “rooilijnplan” hernoemd naar “gemeentelijk rooilijnplan”

  • Inlichting ‘onteigeningsplan” hernoemd naar “gemeentelijk onteigeningsplan”

14/07/2022

Cfr. pilotenmeeting. Term zorgt voor minder verwarring voor aanvragers en gemeenten.