Dossierinlichtingen

Inlichtingenmodel

Schematisch overzicht inlichtingen

Rubriek

Inlichting

Verplicht

Mogelijkheid bijlage toevoegen

Bron Fase 1
(vanaf okt 2022)

Bron Fase 2
(in de loop van 2023)

Aanpasbaar door gemeente(lijk systeem)?

Rubriek

Inlichting

Verplicht

Mogelijkheid bijlage toevoegen

Bron Fase 1
(vanaf okt 2022)

Bron Fase 2
(in de loop van 2023)

Aanpasbaar door gemeente(lijk systeem)?

1

 

 

 

 

 

Opgelet: Ook als de bron een centraal register is, zal het in veel gevallen in zowel fase 1 als fase 2 mogelijk zijn om als gemeente automatisch en/of manueel de inlichting te overschrijven/aan te passen (zie kolom rechts)

 

2

Overheidsplannen

 

Gewestplan

JA

Adapt

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

JA

3

Algemeen Plan van Aanleg (APA)

JA

Adapt

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

JA

4

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

JA

Adapt

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

JA

5

RUP (gewestelijk)

JA

Adapt

JA

DSI

DSI

JA

6

RUP (provinciaal)

JA

Adapt

JA

DSI

DSI

JA

7

RUP (gemeentelijk)

JA

Adapt

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

JA

8

Verordening (gewestelijk)

JA

Adapt

JA

DSI

DSI

JA

9

Verordening (provinciaal)

JA

Adapt

JA

DSI

DSI

JA

10

Verordening (gemeentelijk)

JA

Adapt

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

JA

11

Rooilijnplan

JA

Adapt

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem (gemeentelijke/provinciale) / AWV (gewestelijke)

JA

12

Onteigeningsplan

JA

Adapt

JA

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

JA

13

Recht van voorkoop

NEE

op termijn Read-only

JA

Gemeentelijk systeem (optioneel, is niet noodzakelijk in de tussenfase)

API RVV Themabestand

JA

14

Ruil- of Herverkavelingsplan

JA

Adapt

JA

WFS van VLM (Digitaal Vlaanderen)

WFS van VLM (Digitaal Vlaanderen)

JA

15

Complex project

JA

Adapt

JA

VIP houdt intern beperkte lijst bij met plancontouren

API Dep. Omgeving?

JA

16

Planbaten/Planschade

NEE

Adapt

NEE

DSI (back-up via gemeentelijk systeem)

DSI

JA

17

* Woningbouw-, woonvernieuwingsgebied

NEE

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

JA

18

* Conventie

NEE

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

19

* Visieplan

NEE

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

20

* Soort weg waarlangs het perceel is gelegen

NEE

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

21

Vergunningen

Stedenbouwkundige vergunning

JA

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

API vergunningenregister

JA

22

Stedenbouwkundige melding

JA

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

API vergunningenregister

JA

23

Verkavelingsvergunning

JA

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

API vergunningenregister

JA

24

Vermoeden van vergunning

NEE

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

API vergunningenregister

JA

25

Milieuvergunning

JA

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

API vergunningenregister

JA

26

Omgevingsvergunning

JA

Feed

Voor VKV

Gemeentelijk systeem

API omgevingsloket

JA

27

Bouwovertreding

JA

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

API vergunningenregister

JA

28

Stedenbouwkundig attest

JA

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

API vergunningenregister

JA

29

As-built attest

NEE

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

API vergunningenregister

JA

30

Planologisch attest

NEE

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

API vergunningenregister

JA

31

* Socio-economische vergunning

NEE

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

API vergunningenregister

 

32

* Splitsing

NEE

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

 

33

* Vergunningstoestand

NEE

Feed

nog te bepalen

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

 

34

Milieu

Zoneringsgebied

JA

Adapt

JA

API VMM

AWIS (riooldatabank van VMM)

API VMM

AWIS (riooldatabank van VMM)

JA

35

Risicogrond

JA

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

API OVAM

JA

36

Calamiteit/Schadegeval

NEE

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

nog te bepalen

JA

37

Natuur

Vogelrichtlijngebied

JA

Apply

NEE

WFS/Mercator Publieke Dienst

WFS/Mercator Publieke Dienst

JA

38

Habitatrichtlijngebied

JA

Apply

NEE

WFS/Mercator Publieke Dienst

WFS/Mercator Publieke Dienst

JA

39

VEN en IVON-gebied

JA

Apply

NEE

WFS/Mercator Publieke Dienst

WFS/Mercator Publieke Dienst

JA

40

Beschermd duingebied

JA

Apply

NEE

WFS/Mercator Publieke Dienst

WFS/Mercator Publieke Dienst

JA

41

Beschermd waterwinningsgebied

JA

Apply

NEE

WFS/Mercator Publieke Dienst

WFS/Mercator Publieke Dienst

JA

42

Overstromingsgevoeligheid

JA

Apply

NEE

WFS VMM

WFS VMM

JA

43

Overstromingsgebied en oeverzone

JA

Apply

NEE

WFS VMM

WFS VMM

JA

44

Risicozone voor overstromingen

JA

Apply

NEE

WFS VMM

WFS VMM

JA

45

Signaalgebied

JA

Apply

NEE

WFS VMM

WFS VMM

JA

46

Beheerplan

JA

Adapt

JA

API ANB

API ANB

JA

47

Kapmachtiging

JA

Adapt

Feed

API ANB

API ANB

JA

48

Indicatie Bos

JA

Apply

NEE

WFS lagen ANB + gemeentelijke systeem indien gemeentelijke boslaag aanwezig of interpretatie mogelijk is via luchtfoto’s

ANB? nog te bepalen

JA

49

* Parkbeheerplan

NEE

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

ANB? nog te bepalen

JA

50

* Natuurinrichting

NEE

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

API ANB

JA

51

* Grondverschuivingsgevoelig gebied

NEE

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

JA

52

* Historisch permanent grasland

NEE

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

JA

53

* Biologische waardering

NEE

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

JA

54

Grond- en pandenbeleid

Onbewoonbare en/of ongeschikte woning

JA

Read-only

NEE

WFS van VLOK via Digitaal Vlaanderen

WFS van VLOK via Digitaal Vlaanderen

JA

55

Herstelvordering

JA

Read-only

NEE

WFS van VLOK via Digitaal Vlaanderen

WFS van VLOK via Digitaal Vlaanderen

NEE

56

Conformiteitsattest

JA

Read-only

NEE

WFS van VLOK via Digitaal Vlaanderen

WFS van VLOK via Digitaal Vlaanderen

JA

57

Leegstaand en/of verwaarloosd gebouw

JA

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

58

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte

JA

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

Platform “leegstaande bedrijfsruimten”

JA

59

Brownfield

JA

Apply

NEE

WFS brownfield

WFS brownfield

NEE

60

Industrieterreinen

JA

Apply

NEE

WFS industrieterreinen VLAIO

WFS industrieterreinen VLAIO

JA

61

Onbebouwde percelen

NEE

Feed >op termijn Adapt

NEE

Gemeentelijk systeem

API Departement Omgeving

JA

62

* Verbod tot permanent wonen

NEE

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

63

* Besluit van de Burgemeester inzake Openbare Veiligheid

NEE

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

64

* Besluit woningkwaliteit

NEE

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

65

* Brandweerverslag

NEE

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

66

* Aankoop of gebruik gemeentegrond

NEE

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

67

Erfgoed

Onroerend erfgoed

JA

Read-only

NEE

API OnroerendErfgoed

API OnroerendErfgoed

NEE

68

Lokaal onroerend erfgoed

NEE

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

NVT

JA

69

* Misdrijf onroerend erfgoed

NEE

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

70

Wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut

Ondergrondse inneming voor plaatsing van elektriciteitsleidingen​

NEE

Feed> op termijn Read-only

JA

Gemeentelijk systeem

KLIM

Enkel in fase 1

71

Ondergrondse inneming voor vervoer van gasachtige producten​

NEE

Feed> op termijn Read-only

JA

Gemeentelijk systeem

KLIM

Enkel in fase 1

72

Ondergrondse aanleg van afvalwatercollector​

NEE

Feed> op termijn Read-only

JA

Gemeentelijk systeem

KLIM

Enkel in fase 1

73

Bovengrondse inneming voor hoogspanningsnet​

NEE

Feed> op termijn Read-only

JA

Gemeentelijk systeem

KLIM

Enkel in fase 1

74

Ondergrondse riolering

NEE

Feed> op termijn Read-only

JA

Gemeentelijk systeem

KLIM

Enkel in fase 1

75

Ondergrondse inneming voor vervoer van drinkwater

NEE

Feed> op termijn Read-only

JA

Gemeentelijk systeem

KLIM

Enkel in fase 1

76

Bouwvrije strook langs autosnelweg​

NEE

Feed> op termijn Adapt/Read-only

JA

Gemeentelijk systeem

AWV?

Enkel in fase 1?

77

Bouwvrije strook langs gewestweg​

NEE

Feed> op termijn Adapt/Read-only

JA

Gemeentelijk systeem

AWV?

Enkel in fase 1?

78

Erfdienstbare strook langs waterloop van 2e en 3e categorie tbv ruimingswerken​

NEE

Feed> op termijn Adapt/Read-only

JA

Gemeentelijk systeem

Enkel in fase 1?

79

Opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen

NEE

Feed> op termijn Adapt/Read-only

JA

Gemeentelijk systeem

Infrabel?

Enkel in fase 1?

80

Ondergrondse inneming voor stadswaterlopen​

JA

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

81

Bouwverbod in nabijheid van luchthavens​

JA (vanaf eind 2023)

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

82

Gemeenteweg op private eigendom

JA (vanaf eind 2023)

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

83

Bouwverbod binnen 10 meter van landsgrens of 5 meter van grensweg

NEE

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

84

Warmtenetten

NEE

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

85

Bouwhoogtebeperking

NEE

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

86

* Perceel niet gelegen aan openbare weg

NEE

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

87

* Voorwaarden vanuit een gemeentelijke akte

NEE

Feed

NEE

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

88

Gemeentelijke Heffingen

Gemeentelijke heffing
Gedetailleerde uitsplitsing van de diverse heffingen volgt

JA

Feed

JA

Gemeentelijk systeem

Gemeentelijk systeem

JA

 

Legende bij schematisch overzicht

Inlichting

(In 1e fase) volledig op te halen via gemeentelijk systeem

Inlichting

(In 1e fase) volledig op te halen via gemeentelijk systeem - maar is een optionele inlichting

Inlichting

Op te halen via gemeentelijk systeem indien DSI niet (volledig) gevoed is

Inlichting

Op te halen via gemeentelijk systeem indien DSI niet (volledig) gevoed is - maar is een optionele inlichting

* Inlichtingen nieuw toegevoegd aan model op 7, 15/4/2022 en 3/5/2022

Toelichting bij inlichtingenmodel

Klik op de naam van de inlichting om de opbouw van de inlichting met bijhorende attributen te bekijken. Controleer telkens of een inlichting verplicht is (zie kolom 3 hierboven) en op de onderliggende pagina welke attributen verplicht zijn (kard: 1 of 1-n duidt op een verplicht veld). We raden aan de gemeenten aan om voor de inlichtingen die (in 1e fase) opgehaald worden uit het gemeentelijk systeem na te gaan of de nodige kaartlagen en attributen in uw gemeentelijk systeem aanwezig zjin.

Bovenstaand model met de geselecteerde inlichtingen werd vormgegeven in nauw overleg met de aanvragers (FedNot en CIB die de notarissen en vastgoedmakelaars vertegenwoordigen).
Pilootsteden en -gemeenten deden aanvullingen van gewenste inlichtingen, vaak specifiek voor de gemeente (inlichtingen starten met *). Er werd beslist om deze lokale inlichtingen als optioneel in het standaard inlichtingenmodel toe te voegen, met ook alle onderliggende attributen optioneel. Zo is het de keuze aan de gemeente om de inlichting al dan niet mee te geven en indien wel of er enkel wordt geantwoord van toepassing JA/NEE of ook bijkomende velden worden meegegeven.
Indien u beslist om een inlichting niet mee te geven, zal de aanvrager deze ook niet zien.

Er zal geen algemene rubriek of inlichting ‘overige’ zijn, noch de mogelijkheid om vrij extra inlichtingen mee te geven. Vindt u een inlichting niet terug in het inlichtingenmodel die eigen is aan uw lokaal bestuur/essentieel is om mee te kunnen geven in de vastgoedinlichtingen? Of ontbreekt u een attribuut?

Bekijk eerst de niet-weerhouden inlichtingen. Vindt u het niet terug? Contacteer ons via eveline.neirings@vlaanderen.be.

 

Wijzigingen in het inlichtingenmodel

Wijziging

Datum wijziging

Reden wijziging

Wijziging

Datum wijziging

Reden wijziging

Milieuovertreding werd geschrapt als inlichting

10/05/2022

  • Uit juridisch traject blijkt dat er geen Vlaamse decretale basis is om dit te mogen delen.

  • Milieu-overtredingen zijn zeer persoonsgebonden want hangen vast aan de “exploitant” wat een vennootschap (bedrijf) of natuurlijke persoon kan zijn.
    Het is ook niet relevant voor een onroerend goed en die locatie.