Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De gegevens van GIPOD worden gebruikt door VLAIO voor de Hinderpremie Openbare Werken.
Voor meer info over de hinderpremie zelf: zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie.

Selectie van innames

Welke innames in GIPOD komen in aanmerking? Er moet aan alle volgende criteria voldaan zijn:

...