Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Excerpt
hiddentrue

In het kader van de 6de staatshervorming werd beslist om het Kinderbijslag-stelsel te splitsen en te herverdelen onder de verschillende regio's. Deze webservice laat afnemers toe om informatie met betrekking tot kinderbijslag dossiers te consulteren bij de verschillende regionale bronnen. Historische federale dossiers kunnen eveneens nog gedurende 5 jaar geconsulteerd worden.

Situering

In het kader van de 6de staatshervorming werd beslist om het Kinderbijslag-stelsel te splitsen en te herverdelen onder de verschillende regio's. Deze webservice laat afnemers toe om informatie met betrekking tot kinderbijslag dossiers te consulteren bij de verschillende regionale bronnen. Opgroeien is de Vlaamse authentieke bron betreffende de gegevens aangaande de kindvoordelen. Deze gegevens kunnen door middel van deze API geraadpleegd worden. Historische federale dossiers kunnen eveneens nog gedurende 5 jaar geconsulteerd worden.

Wijzigingshistoriek

Datum

Aanpassingen

 

Eerste versie van de handleiding

Verwante diensten

Family.GetChildBenefits - 02.00

De Engelstalige business dienst die het toegangspunt vormt voor de KSZ om de Vlaamse Groeipakket gegevens te consulteren.

Gegevensbronnen

De gegevens worden opgevraagd/opgeslagen bij volgende (authentieke) gegevensbronnen:

 • Vlaams kadaster, beheerd door K&G, voor de Vlaamse dossiers

 • Gestructureerd kadaster, beheerd door de Interregionale, voor de Waalse, Brusselse, Duitstalige regio en historische federale dossiers

Note

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

 • Toelating tot het MAGDA platform

 • De afnemer moet niet over een inschrijvingsdossier beschikken

Info

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML).

Hiervoor moet men de Service-XSD gebruiken en niet de Webservice. Door de Service-XSD te gebruiken zijn er meerdere vragen mogelijk in één bestand. De vraag-bestanden worden op de MAGDA FTP geplaatst in een afnemer specifieke folder. Deze folder wordt tijdens het aansluitingsproces toegekend.

Als prefix voor de batchbestanden wordt de volgende standaard gebruikt:

<Domein>.<Dienstnaam>-<Versienummer>_<tijdstip>.xml, naamgeving in camelcase, met versienummer zonder punt.

Prefix

Gezin.GeefKindVoordelen-0200

Voorbeeld

Gezin.GeefKindVoordelen-0200_20180403115553530.xml

Functionaliteiten

Vraag

Deze webservice bevat vier consultatie criteria:

 • INSZ: het INSZ van de persoon (kind of begunstigde) waarvoor Vlaamse Groeipakket gegevens opgevraagd worden

 • Periode/BeginMaand: begin maand van de referentie periode waarop gezocht moet worden

 • Periode/EindeMaand: optionele einde maand van de referentie periode waarop gezocht moet worden; indien er geen einde maand wordt opgegeven in de vraag criteria, dan wordt hiervoor de systeem datum gebruikt.

 • Bronnen/Bron: optionele lijst van bronnen die de afnemer wenst te consulteren; indien niet opgegeven, worden alle bronnen geconsulteerd waarvoor de afnemer gemachtigd is

Antwoord

Het antwoord van de webservice bestaat uit:

 • Referte: de referte zoals opgegeven in de vraag

 • Afhankelijk van de verwerking een Inhoud blok met één of meerdere KindVoordeel elementen met hierin de kinderbijslag gegevens afkomstig van de authentieke bronnen die geconsulteerd werden

 • De eventuele (business) uitzonderingen

Werking

Aandachtspunten

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

 • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Anchor
opvraging
opvraging
Opvraging

Responsetijden & Beschikbaarheid

Note

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina

Table of Contents
maxLevel2

Binnen deze handleiding

Child pages (Children Display)

Omgevingsinformatie

Domein

Gezin

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten

Child pages (Children Display)
pageGezin

Info

Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.