Document toolboxDocument toolbox

API documentation

On these pages we provide context and information for analysts and developers that will (help in) consuming the GIPOD REST APIs. 

Swagger documentation

Front-end environments

Opmerking over de taal van deze pagina'sNote about the language of these pages
Conform de Bestuurstaalwet stellen we de documentatie over GIPOD op in het Nederlands. De specifieke API-documentatie is opgesteld in het Engels als praktische uitzondering, omdat deze teksten bestemd zijn voor een bijzonder doelpubliek (niet-Nederlandstaligen die met de API zullen werken).

In accordance with the Administrative Language Act, we prepare the documentation on GIPOD in Dutch. The specific API documentation has been prepared in English as a practical exception, because these texts are intended for a special target audience (non-Dutch speakers who will work with the API).