Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Persoon.GeefHistoriekPersoon-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

De historiek van personen kan worden opgevraagd. De historische informatie die bijgehouden wordt over de personen zijn de reële wijzigingen die plaatsvonden gedurende de levenscyclus van de dossiers, gegevens die foutief ingegeven waren en achteraf gecorrigeerd of geannuleerd werden, worden niet bijgehouden.

Situering

Deze dienst kadert binnen het domein Persoon van het MAGDA platform.

Verwante diensten

Om deze webservice te kunnen gebruiken moet er eerst een inschrijving in het MAGDA inschrijvingsrepertorium voor personen aangemaakt worden. Deze inschrijvingen kunnen toegevoegd, aangepast en verwijderd worden via de webservices Repertorium.RegistreerInschrijving en Repertorium.RegistreerUitschrijving.

Gegevensbronnen

De authentieke bron van de gegevens is het Rijksregister. 

Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de persoonsgegevens wordt verwezen naar de Rijksregister onderrichtingen terug te vinden via volgende URL: http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2485&L=1.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van deze Federale bron voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Afnemers moeten aan volgende voorwaarden voldoen om deze dienst te mogen gebruiken:

  • Toelating tot het MAGDA platform

  • Machtiging van het sectoraal comité van het Rijksregister

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Functionaliteiten

De webservice GeefHistoriekPersoon 2.0 laat de afnemer van het MAGDA platform toe historische gegevens van een persoon op te halen.

Vraag

De vraag van de afnemer dient het INSZ van de persoon en een datum te bevatten.  Er is de mogelijkheid om de gegevensevolutie op te vragen vanaf een bepaalde datum of de toestand van de gegevens op een bepaalde datum.

Antwoord

Eens de afnemer de request gelanceerd heeft wordt de vraag doorgestuurd naar het Rijksregister.

MAGDA ontvangt het antwoord en transformeert dit naar een ‘HistoriekPersoon.’ Afhankelijk van de verkregen machtigingen worden bepaalde gegevens al dan niet gefilterd.

In onderstaande "Uitbreid"-weergave vindt u een tabel die een overzicht van de in GeefHistoriekPersoon 2.0 beschikbare persoonsgegevens en hun relatie met de informatietypes van het Rijksregister weergeeft.

Persoonsgegeven

Rijksregister Informatietype

INSZ

000

Referentiedossier

002

Beheerder

001

Register

210

Naam

010

Geslacht

000

Nationaliteiten

031

032

Geboorte

100

101

Overlijden

150

BurgerlijkeStaat

120

Adres - Hoofdverblijfplaats

020

Adres - Referentieadres

024

Adres - Verblijfplaats Buitenland

022

Adres - Opgegeven Adres

214

Adres - Postadres Buitenland

023

Adres - Aangifte Adreswijziging

019

Adres - Aangifte Adres Buitenland

018

Adres - Tijdelijke afwezigheid

026

Afstammingen

110

Afstammingen in dalende lijn

114

Referentiepersoon

140

Gezinsleden

141

Wettelijke Samenwoning

123

Identiteitsbewijzen

195

Beroepskaart

197

Arbeidskaart

198

Wettig Verblijf

202

Type vluchteling

205

Administratieve toestand

206

Plaats inschrijving

207

DatumCreatie

253

DatumModificatie

254

Werking

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats, bijvoorbeeld de inschrijvingscontrole.

Hierna vindt er een functionele validatie plaats van de vraag (bijvoorbeeld checksum 97 op het INSZ). Nadien zal de webservice achterliggend het Rijksregister oproepen. Ontvangt de webservice een antwoord – hetzij de persoonsgegevens, hetzij een foutcode – wordt dit gevalideerd en omgezet in een MAGDA XML formaat. Het antwoord wordt nogmaals gevalideerd waarna het aan de afnemer ter beschikking gesteld wordt.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. De beschikbaarheid van de gegevens is echter volledig afhankelijk van Rijksregister dat in principe 24/7 beschikbaar is.

Bij geplande onbeschikbaarheden van het Rijksregister worden de afnemers op de hoogte gebracht via mail. Bij een onverwachte onbeschikbaarheid wordt in het mate van het mogelijk een mail uitgestuurd (dit is als Digitaal Vlaanderen zelf op de hoogte gebracht wordt door Rijksregister).

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Persoon

Classificatie

Persoonsgegevens


 
Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen