Protocol voor het gebruiken van gegevens uit de FOD Financien

De FOD Financien werkt met een protocol voor het aanvragen van gegevens.

Het modelaanvraag formulier vindt u hieronder.