Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Persoon.PubliceerMutatiePersoon-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Situering

Het doel van deze publicatie op het MAGDA-platform is het beschikbaar stellen van de veranderingen in de gegevens van bepaalde personen. Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksregister en/of KSZ en worden verdeeld via KSZ naar diens partners.

Verwante diensten

 1. De afnemer registreert een INSZ nummer in het MAGDA inschrijvingsrepertorium via de RegistreerInschrijving dienst

 2. De PubliceerMutatiePersoon dienst geeft een notificatie met het INSZ nummer van de persoon waarvoor de gegevens gewijzigd zijn.

 3. Via de GeefPersoon dienst worden alle gegevens opgevraagd over de persoon waarvan het INSZ nummer gepubliceerd is

RegistreerInschrijving en RegistreerUitschrijving :

Deze diensten worden gebruikt voor het aanmaken en wissen van een inschrijving in het MAGDA inschrijvingsrepertorium. Op basis van deze inschrijvingen worden de PubliceerMutatiePersoon ontvangen en verdeeld.

Voordat publicaties kunnen ontvangen worden dienen de INSZ worden geregistreerd in het MAGDA inschrijvingsrepertorium. Dit gebeurt via de RegistreerInschrijving dienst.

Indien publicaties voor een bepaalde INSZ niet meer ontvangen moeten worden dient deze INSZ uitgeschreven te worden uit het inschrijvingsrepertorium via de RegistreerUitschrijving dienst. Meer informatie over deze diensten is te vinden in de MAGDA gebruikersgroep site.

Rijksregister :

Sommige gegevens die door de KSZ worden gepubliceerd via deze service komen van het RijksRegister.

Gegevensbronnen

De gegevens worden aangeboden door de (authentieke) gegevensbron KSZ.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Persoon.PubliceerMutatiePersoon-02.00

Voorbeeld

Persoon.PubliceerMutatiePersoon-02.00_20131103115553530

Functionaliteiten

KSZ ontvangt de wijzigingen in de persoonsgegevens van het Rijksregister.

 1. KSZ stelt deze wijzigingen beschikbaar aan diens partners op zijn FTP server

 2. De FTP-Scheduler haalt dit bestand op bij de KSZ en stelt deze ter beschikking aan de File to File

 3. De File to File valideert de voucher en stelt de eigenlijke mutatiebestanden ter beschikking aan de File to DB

 4. De File to DB zal instaan voor de correcte transformatie van het KSZ-formaat naar het MAGDA-formaat

 5. PubMut pusht de gegevens naar de publicatiegateway

 6. De publicatiegateway stelt de gegevens beschikbaar aan de afnemers

Werking

Opties

Volgende afleveropties zijn mogelijk welke bij de aansluitingsprocedure gedefinieerd worden :

 • Compressie van het bestand (.zip)

 • Melding via mail van aflevering bestand. (Optioneel)

 • uitzonderingsbestand / leeg bestand (indien er geen gegevens te publiceren zijn, verkrijgt men toch een bestand)

Logging

De gegevens in het bestand worden bewaard zoals beschreven in het document “MAGDA logging”.

Bestanden worden gedurende een beperkte tijd aangeboden op de FTP folder zoals beschreven in de FTP richtlijnen.

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Persoon

Classificatie

Persoonsgegevens


 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen