Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Excerpt
hiddentrue

Dit document beschrijft het gebruik en de werking van de bestandstransfer service PubliceerMutatiesNotificatiesARZA 2.01 voor het beschikbaar stellen van de gegevens omtrent de loopbaan van een zelfstandige uit het "Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders" of kortweg ARZA bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Meer specifiek zal de authentieke bron alle INSZ-nummers doorgeven die sinds de laatste notificatie een wijziging ondergingen.

Situering

De PubliceerMutatiesNotificatiesARZA 02.01 publiceert de INSZ-nummers van de personen waarvoor veranderingen zijn doorgevoerd. Deze gegevens komen van het RSVZ en worden doorgegeven naar MAGDA in XML bestanden vanaf de KSZ FTP server. MAGDA haalt die daar op en verwerkt deze data door ze te structureren naar een gestandaardiseerd MAGDA 2.0 formaat. Daarna wordt deze informatie ter beschikking gesteld aan de afnemer via de MAGDA FTP server. Enkel het INSZ nummer van de persoon waarvoor veranderingen zijn doorgevoerd worden doorgegeven. Indien meer info over de persoon nodig is dient deze opgevraagd te worden via de GeefLoopbaanARZA webservice.

Verwante diensten

 1. De afnemer registreert een INSZ nummer in het MAGDA inschrijvingsrepertorium via de RegistreerInschrijving dienst

 2. De PubliceerMutatieNotificatieARZA dienst geeft een notificatie voor het INSZ nummer

 3. Via de GeefLoopbaanARZA worden alle nodige gegevens opgevraagd over de zelfstandige waarvan het INSZ nummer gepubliceerd is

RegistreerInschrijving en RegistreerUitschrijving : Deze diensten worden gebruikt voor het aanmaken en wissen van een inschrijving in het MAGDA inschrijvingsrepertorium. Op basis van deze inschrijvingen worden de PubliceerMutatiesNotificatiesARZA ontvangen en verdeeld.

Voordat publicaties kunnen ontvangen worden dienen de INSZ worden geregistreerd in het MAGDA inschrijvingsrepertorium. Dit gebeurt via de RegistreerInschrijving dienst.

Indien publicaties voor een bepaalde INSZ niet meer ontvangen moeten worden dient deze INSZ uitgeschreven te worden uit het inschrijvingsrepertorium via de RegistreerUitschrijving dienst.

Werk.GeefLoopbaanARZA-02.01: Indien meer informatie nodig is over de zelfstandige waarvoor een INSZ is doorgestuurd in een mutatie dient deze informatie opgevraagd te worden via de GeefLoopbaanARZA dienst.

Gegevensbronnen

De oorspronkelijke bron van deze gegevens is het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Deze gegevens worden via het KSZ ter beschikking gesteld aan Digitaal Vlaanderen.

Note

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Info

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Werk.PubliceerMutatieNotificatieArza-02.01

Voorbeeld

Werk.PubliceerMutatieNotificatieArza-02.01_20131103115553530

Functionaliteiten

De communicatie vanuit de KSZ gebeurt in batch-vorm volgens de LDM-standaard ("Lot de Messages"). Deze verwerking is een standaard op het Magda platform en beschreven in de standaard MAGDA documentatie.

KSZ ontvangt de wijzigingen in de persoonsgegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

 1. KSZ stelt deze wijzingen beschikbaar aan diens partners op zijn FTP server.

 2. De FTP Scheduler haalt dit bestand op bij de KSZ en stelt deze ter beschikking aan de File To File Scheduler

 3. De File To File Scheduler doet een integriteitscontrole van de inkomende bestanden en stelt deze vervolgens ter beschikking van de File To DB scheduler

 4. De File-To-DB scheduler zal instaan voor de correcte transformatie van het KSZ-formaat naar het MAGDA-formaat

 5. Pubmut 02.01 pusht de gegevens naar de publicatiegateway

 6. De publicatiegateway stelt de gegevens beschikbaar aan de afnemers

Werking

Opties

Volgende afleveropties zijn mogelijk. Deze moeten afgesproken worden bij aansluiting:

 • Compressie van het bestand (.zip)

 • Melding via mail van aflevering bestand

Responsetijden & Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de dienst staat beschreven in het MAGDA verdeling verantwoordelijkheden document.

Note

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Bestanden worden gedurende een beperkte tijd aangeboden op de FTP folder zoals beschreven in de FTP richtlijnen.  

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina

Table of Contents
maxLevel2

Binnen deze handleiding

Child pages (Children Display)

Omgevingsinformatie

Domein

Werk

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten

Child pages (Children Display)
depth1
pageWerk

Info

Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.