Notificaties - DRAFT

Deze pagina bevat een lijst van notificaties die door GIPOD gecreëerd worden. De technische details voor het inlezen van de notificaties vind je hier: API Notificaties.

Status van notificaties:

  • De notificatie heeft een globale status die op organisatieniveau kan aangepast worden via de API (later ook via UI). Standaard krijgt de notificatie de status "Nieuw", via de API (en later UI) kan deze aangepast worden naar "Afgehandeld".

 

Categorie niveau 1

Notificatie label kort
(taxonomie prefLabel)

Notificatie definition 
(taxonomie definition) 

Ontvangers

Lange beschrijving 

(taxonomie note)

Tekst GUI

xls

Data

(cursief = nog niet ontwikkeld)

Vanaf
versie

Categorie niveau 1

Notificatie label kort
(taxonomie prefLabel)

Notificatie definition 
(taxonomie definition) 

Ontvangers

Lange beschrijving 

(taxonomie note)

Tekst GUI

xls

Data

(cursief = nog niet ontwikkeld)

Vanaf
versie

Synergie-aanvraag

Beantwoord SynA voor DL1

Synergie-aanvraag: beantwoorden voor deadline 1


Beantwoord de synergie-aanvraag vóór deadline 1 verstrijktwaarschuwing

De notificatie wordt uitgestuurd 3 dagen voor het verstrijken van deadline 1 en is zichtbaar gedurende 5 dagen na notificatie of tot het beantwoorden door de organisatie die de notificatie ontving.


Deze notificatie is een herinnering voor het beantwoorden van een Synergie-aanvraag vóór het verstrijken van deadline 1.

Wanneer verzonden?

3 dagen voor het verstrijken van deadline 1.

Bestemmeling(en)

Elke organisatie betrokken bij de Synergie-aanvraag die nog niet heeft geantwoord.

Te zien:

  • tot 5 dagen na het versturen van de notificatie.

  • of tot de organisatie antwoord op de Synergie-aanvraag.

Beantwoord de SynA voor deadline 1 - {{datum}}

2

SynA ID
deadline1

0.7

Synergie-aanvraag

Behandel SynA voor DL2

Synergie-aanvraag: grondwerken toevoegen voor deadline 2


Behandel de synergie-aanvraag vóór deadline 2 verstrijkt: voeg je grondwerk(en) toewaarschuwing

De notificatie wordt uitgestuurd 5 dagen voor het verstrijken van deadline 2 en is zichtbaar tot deadline 2, of tot het beantwoorden door de organisatie die de notificatie ontving.


Deze notificatie is een herinnering voor het beantwoorden van een Synergie-aanvraag vóór het verstrijken van deadline 2.

Wanneer verzonden?

5 dagen voor het verstrijken van deadline 2.

Bestemmeling(en)?

Elke organisatie betrokken bij de Synergie-aanvraag die nog niet heeft geantwoord.

Te zien:

  • tot deadline 2.

  • of tot de organisatie antwoordt op de Synergie-aanvraag.

Behandel de SynA voor deadline 2 - {{datum}}

3

SynA ID
deadline2

0.8

Synergie-aanvraag

SynA beantwoord

Synergie-aanvraag beantwoord


Nieuw antwoord op synergie-aanvraaginformatie

De notificatie wordt uitgestuurd bij een positief of een negatief antwoord op een synergie-aanvraag. De notificatie is 5 dagen zichtbaar.


Deze notificatie is een melding van een positief of negatief antwoord op een Synergie-aanvraag.

Wanneer verzonden?

Op het moment dat een betrokken organisatie ja of nee antwoordt.

Bestemmeling(en)?

Alle organisaties betrokken bij de Synergie-aanvraag.

Te zien:

  • tot 5 dagen na het versturen van de notificatie.

'{{antwoord}}' op SynA door {{SSA beantwoorder}}

10

SynA ID
beantwoorder
antwoord (Ja/Nee)

0.9

Synergie-aanvraag

SynA 50m2 vergroot

Synergie-aanvraag zone vergroot met 50m2


 informatie

De notificatie wordt uitgestuurd naar alle deelnemers én organisaties met overlappende samenwerkingszone indien door het koppelen van een extra GW aan de SynA de unie van alle gekoppelde grondwerkzones minstens 50m² groter is dan de zone van de oorspronkelijke SynA. De notificatie blijft zichtbaar tot deadline 2, en minstens gedurende 7 dagen.

SynA-zone vergroot met meer dan 50m2

4

SynA ID

0.9

Synergie-aanvraag

SynA GW toegevoegd

Synergie-aanvraag grondwerk toegevoegd

De notificatie wordt uitgestuurd naar alle deelnemers én organisaties met overlappende interessezone wanneer een grondwerk wordt toegevoegd. De notificatie blijft zichtbaar tot deadline 2, en minstens gedurende 5 dagen.

GW gekoppeld aan SynA door {{beheerder GW}}

9

SynA ID
beheerder GW

0.9

Synergie-aanvraag

SynA ingetrokken

Synergie-aanvraag ingetrokken

De notificatie wordt uitgestuurd naar alle deelnemers en organisaties die de SSA ontvingen wanneer de SSA wordt ingetrokken. De notificatie is zichtbaar tot deadline 2, en minstens gedurende 5 dagen.

SynA ingetrokken

11

SynA ID
reden

0.9

Synergie-aanvraag

SynA afgesloten zonder gevolg 

Synergie-aanvraag afgesloten zonder gevolg

De notificatie wordt uitgestuurd naar alle deelnemers en organisatie die de SSA ontvingen wanneer de SSA wordt afgesloten zonder gevolg. De notificatie blijft zichtbaar tot deadline 2, en minstens gedurende 5 dagen.

SynA afgesloten zonder gevolg

14

SynA ID

0.9

Synergie-aanvraag

SynA met overlappende SynA

Synergie-aanvraag gelanceerd die overlapt met een bestaande synergie-aanvraag SynA gelanceerd door {{lanceerder synA}} die overlapt met SynA van {{beheerder SynA}}

47

SynA1 ID
SynA2 ID
beheerder SynA1
beheerder SynA2Synergie

Syn gecreëerd

Synergie gecreëerd

De notificatie wordt uitgestuurd aan alle deelnemers die een grondwerk koppelden aan de synergie-aanvraag vanwaar de synergie gecreëerd wordt. De notificatie is 5 dagen zichtbaar.

Syngecreëerd vanuit SynA

8

SynA ID

0.8

Synergie

Syn verwijderd

Synergie verwijderd

Uit te klaren, te valideren

Synergie

U bent nieuwe piloot Syn

Nieuwe piloot voor sleufsynergie

U bent de nieuwe piloot voor een synergie

De notificatie wordt uitgestuurd aan de nieuwe piloot op het moment dat het pilootschap wordt overgedragen. De notificatie is 7 dagen zichtbaar.

Uw organisatie is nu piloot van deze Syn

5

Syn ID

0.8

Synergie

Nieuwe piloot Syn

Piloot synergie overgedragen

De notificatie wordt uitgestuurd aan alle deelnemers aan de synergie als de piloot wordt overgedragen, en is 7 dagen zichtbaar.

{{piloot}} is nu piloot van deze Syn

17

Syn ID
piloot

0.10

Synergie

Nieuwe periode Syn 

Periode synergie gewijzigd

De notificatie wordt uitgestuurd aan alle deelnemers aan de synergie als de periode van de synergie wordt gewijzigd, en is 5 dagen zichtbaar.

Periode van de Syn is gewijzigd: ’15/01/2020 t.e.m. 18/05/2020’ -> ’01/02/2020 t.e.m. 31/05/2020’

7

oude periode
nieuwe periode

0.8

Synergie

Nieuwe status Syn 

Synergie-status aangepast

Synergie status aangepast

De notificatie wordt uitgestuurd aan alle deelnemers aan de synergie als de status van de synergie wordt gewijzigd, en is gedurende 5 dagen zichtbaar.

Status van de Syn is gewijzigd: '{{oude status}}' → '{{nieuwe status}}'

6

Syn ID
oude status
nieuwe status

0.9

Synergie

Syn bijlage toegevoegd aan GW

Bijlage toegevoegd aan een grondwerk binnen de synergieBijlage toegevoegd aan GW in Syn

46

GWSynergie

Verzoek GW toevoegen

Verzoek om grondwerk toe te voegen aan synergie

Piloot

Taak

Piloot synergie krijgt notificatie wanneer beheerder GW vraagt om grondwerk toe te voegen aan synergie

De notificatie vervalt na 30d (of 4 weken?), of eerder indien het verzoek verwerkt is of niet langer relevant is.

Verzoek om GW toe te voegen aan Syn door {{beheerder GW}}Syn ID
GW ID
Beheerder GW

1.7.0

Synergie

Verzoek GW verwijderen

Verzoek om grondwerk te verwijderen uit synergie

Piloot

Taak

Piloot synergie krijgt notificatie wanneer beheerder GW vraagt om grondwerk te verwijderen uit synergie

De notificatie vervalt na 30d (of 4 weken?), of eerder indien het verzoek verwerkt is of niet langer relevant is.

Verzoek om GW te verwijderen uit Syn door {{beheerder GW}}Syn ID
GW ID
Beheerder GW

1.7.0

Synergie

Status/periode Syn niet correct

Synergie: status en periode komen niet overeen

Piloot

Taak

De notificatie wordt uitgestuurd naar de piloot van de synergie, wanneer de status en periode niet meer overeenkomen door het verder lopen van de tijd.

De notificatie vervalt automatisch wanneer de status/periode correct werden aangepast.

Status/periode Syn niet correctSyn ID

1.6.0

Inname

Status/periode niet correct

Inname: status en periode komen niet overeen

Beheerder inname

Taak

De notificatie wordt uitgestuurd naar de beheerder van de inname, wanneer de status en periode niet meer overeenkomen door het verder lopen van de tijd. 

De notificatie vervalt automatisch wanneer de status/periode correct werden aangepast.

Status/periode niet correctInname ID

1.6.0

Project-aanvraag

ProjA ingetrokken

Projectaanvraag ingetrokken

 

 

 

 

12

 

 

Project-aanvraag

ProjA beantwoord

Projectaanvraag beantwoord

 

 

 

 

13

 

 

Project-aanvraag

ProjA afgesloten zonder gevolg

Projectaanvraag afgesloten zonder gevolg

15

Project-aanvraag

ProjA inname toegevoegd

Projectaanvraag inname toegevoegd

18

Project

Proj gecreëerd

Project gecreëerd

 

 

 

 

16

 

 

Signalisatievergunnning

SV afgeleverd voor uw GW

Signalisatievergunning afgeleverd voor uw grondwerkInformatie

De notificatie wordt uitgestuurd naar de beheerder van het GW en naar de aannemer op het moment dat een signalisatievergunning de status vergund krijgt. 

De notificatie blijft zichtbaar gedurende 7 dagen.19

SV ID
GW ID

1.5

Signalisatievergunnning

SV geweigerd voor uw GW

Signalisatievergunning geweigerd voor uw grondwerkInformatie

De notificatie wordt uitgestuurd naar de beheerder van het GW en naar de aannemer op het moment dat een signalisatievergunning de status geweigerd krijgt. 

De notificatie blijft zichtbaar gedurende 7 dagen.

SV ID
GW ID

1.5

Signalisatievergunnning

SV aangevraagd voor uw GW

Signalisatievergunning aangevraagd voor uw grondwerk, gelieve de status van uw grondwerk aan te passen naar concreet gepland.

Beheerder GW

Taak

De notificatie wordt uitgestuurd naar de beheerder van het GW op het moment dat een signalisatievergunning werd aangevraagd voor een grondwerk. 

De notificatie blijft zichtbaar tot het grondwerk de status concreet gepland heeft.20

SV ID
GW ID

1.5

Signalisatievergunnning

Periode GW buiten periode SV

Periode van het grondwerk valt buiten de vergunde periode in de signalisatievergunning, gelieve de periode van uw grondwerk aan te passen.Taak

De notificatie wordt uitgestuurd naar de beheerder van het GW op het moment dat de periode van een GW buiten de vergunde periode van een vergunde signalisatievergunning voor dit grondwerk valt.

De notificatie blijft zichtbaar tot de einddatum van de vergunde periode, en zolang de periode van het GW buiten de periode van de signalisatievergunning valt.

 

Buiten = iets buiten, niet volledig buiten.21

SV ID
GW ID

1.5

Signalisatievergunning

GW cat1 min. 30 dagen zonder hinder (hinderpremie)

Er is nog geen hinder of signalisatievergunning voor een concreet gepland GW cat1, dat 30 dagen of langer duurt, belangrijk voor de hinderpremie. De notificatie wordt 14 dagen voor de start van het GW uitgestuurd naar de beheerder van het GW en het lokale bestuur waar het GW zich bevindt. De notificatie vervalt als hinder is gekoppeld, en zolang het grondwerk loopt of niet de status uitgevoerd heeft. Waarschuwing

Naar lokale besturen

Naar beheerder grondwerk

Verdwijnt als hinder gekoppeld is, en zolang het grondwerk loopt (einddatum) of niet status uitgevoerd.1.1.0

Signalisatievergunnning

SV aangevraagd in uw gemeente

Nieuwe signalisatievergunning aangevraagd in uw gemeente.

Lokaal bestuur

Taak

De notificatie wordt uitgestuurd naar het lokale bestuur (op basis van zone van GW) wanneer er een nieuwe signalisatievergunning aangevraagd is.

De notificatie blijft 4 weken zichtbaar, of tot de status van de signalisatievergunning niet langer “in aanvraag” is.

SV aangevraagd in uw gemeente

SV aangevraagd door {{Aanvrager}}SV ID
GW ID
Aanvrager

In ontwikkelingQuid hinder aangepast die afgewerkt is 

Vraag voor GW

Periode GW buiten periode VGW

Periode van het grondwerk valt buiten de toegestane periode in het antwoord op de vraag voor grondwerken

Beheerder GW

Taak

De notificatie wordt uitgestuurd naar de beheerder van het grondwerk, als de vraag voor grondwerken de status Akkoord bereikt, en de periode van het grondwerk (gedeeltelijk) buiten de vergunde periode valt.

Zichtbaar tot het einde van het GW en minstens gedurende 5 dagen, vervalt als de periode aangepast wordt (dan krijgt de beheerder ofwel een nieuwe notificatie (indien periode er nog steeds buiten de vergunde periode zit, of géén indien de periode er binnen zit). 22

GW ID
VGW ID
Syn ID (indien gebundeld)
Ref. GW

In ontwikkeling

Vraag voor GW

VGW termijn bijna verstreken

Vraag voor grondwerken: behandeltermijn verstrijkt bijna

Domeinbeheerder

Taak

De notificatie wordt uitgestuurd naar de domeinbeheerder van een vraag voor grondwerken, wanneer de vraag voor grondwerken 4 weken oud is, en de status "In behandeling" of "Nieuw" is.

De notificatie vervalt wanneer de status niet langer “nieuw” of “in behandeling” is (als gevolg van het behandelen, intrekken of verstrijken van de VGW).23

VGW ID
GW ID
Syn ID (Indien gebundeld)
Ref. GW

In ontwikkeling

Vraag voor GW

VGW termijn verstreken

Vraag voor grondwerken: behandeltermijn verstreken, contacteer domeinbeheerder om de startdatum te bepalen

Beheerder GW

Taak

De notificatie wordt uitgestuurd naar de beheerder van het grondwerk, wanneer de vraag voor grondwerken automatisch de status "Termijn verstreken" krijgt. 

De notificatie vervalt na 14 dagen of al eerder indien de status niet langer “termijn verstreken” is (als gevolg van het alsnog registreren van een akkoord of intrekken van de VGW ofzo).24

VGW ID
GW ID
Syn ID (Indien gebundeld)
Ref. GW

In ontwikkeling

Vraag voor GW

VGW akkoord

Vraag voor grondwerken werd akkoord gegeven door de domeinbeheerder

Beheerder GW

Piloot (indien gebundelde aanvraag)

Informatie

De notificatie wordt uitgestuurd naar de beheerder van het grondwerk én de piloot indien het een gebundelde aanvraag betreft, wanneer de VGW de status "Akkoord" bereikt.
De notificatie vervalt na 14 dagen.25

VGW ID
GW ID
Syn ID (Indien gebundeld)
Ref. GW
Vergunde periode (gevraagd op themawerkgroep)

In ontwikkeling

Vraag voor GW

VGW beantwoord

Vraag voor grondwerken werd beantwoord door de domeinbeheerder

Beheerder GW

Piloot (indien gebundelde aanvraag)

Informatie

De notificatie wordt uitgestuurd naar de beheerder van het grondwerk én de piloot indien het een gebundelde aanvraag betreft, wanneer de VGW de status "Geen akkoord" of "Niet bevoegd" bereikt.
De notificatie vervalt na 14 dagen.

VGW ID
GW ID
Syn ID (Indien gebundeld)
Ref. GW
Status

In ontwikkeling

Vraag voor GW

VGW ingediend voor uw OD

Nieuwe vraag voor grondwerken ingediend voor uw openbaar domein

Domeinbeheerder

Taak

De notificatie wordt uitgestuurd naar de domeinbeheerder (op basis van zone van GW) wanneer er een nieuwe vraag voor grondwerken ingediend is.
De notificatie blijft 4 weken zichtbaar, of tot de status van de aanvraag niet langer “nieuw” is.

VGW ingediend voor uw openbaar domein

VGW ingediend door {{Aanvrager}} – bij individuele VGW
VGW ingediend door {{Aanvrager}} (als piloot) – bij gebundelde VGWVGW ID
GW ID
Syn ID (Indien gebundeld)
Aanvrager

In ontwikkeling

Vraag voor GW

GW met VGW gewijzigd

Grondwerk werd gewijzigd terwijl een vraag voor grondwerken reeds ingediend was, contacteer de domeinbeheerder indien dit afwijkt van de aangevraagde vergunning.

Beheerder GW

Waarschuwing

Uitgestuurd naar de beheerder GW (bij status VGW in behandeling én een wijziging aan het GW). Zichtbaar tot het einde van het GW en minstens gedurende 5 dagen.  


GW ID
VGW ID

In ontwikkeling

Vraag voor GW

VGW ingetrokken voor uw OD

Vraag voor grondwerken ingetrokken voor uw openbaar domein

Domeinbeheerder

Informatie

De notificatie wordt uitgestuurd naar de domeinbeheerder (die VGW ontvangen had), wanneer de status van de VGW wijzigt naar “ingetrokken” (kan door rechtstreeks intrekken of als gevolg van verwijderen van GW).
De notificatie vervalt na 14d, of eerder indien de status van de vraag voor grondwerken niet langer “ingetrokken” is (denk niet dat hier een usecase voor is eigenlijk).

VGW ingetrokken voor uw openbaar domein

OF uitgebreider:

VGW ingetrokken door {{org.}} – bij individuele VGW
VGW ingetrokken door {{org.}} (als piloot) – bij gebundelde VGW die in zijn geheel wordt ingetrokken

 

VGW ID
GW ID
Syn ID (Indien gebundeld)
Org. die actie gedaan heeft

todo

Tabel met notificaties voor release 1 (versie na BWG22):

Tabel met alle notificaties: