Wat is nieuw?

Binnen het GIPOD zijn op basis van OSLO een aantal nieuwe modules gecreëerd:

  • Innames:

    • Grondwerk 

    • Werk

    • Evenement

    • Parkeerverbod (nog niet in Release 1

  • Hinder wordt in het GIPOD opgenomen als de gevolgen van de Inname of de maatregel die genomen werd om de hinder te beperken (bv. afsluiten zone voor gemotoriseerd verkeer). Hinder krijgt daarbij zijn eigen zone en periode (die uiteraard gelijk kunnen zijn aan deze van de inname, maar ook kunnen afwijken).

Innames

Een Inname is een geplande activiteit waardoor tijdelijk een bepaalde zone van het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter wordt ingenomen voor de realisatie van Grondwerken, Werken, Evenementen of een Parkeerverbod.

Door een Inname van het openbaar domein wijzigt het karakter van publiek toegankelijk naar tijdelijk privaat. Dit wil zeggen dat het standaard publiek profiel wordt afgesloten voor één van volgende categorieën voor zover zij toegang hebben : voetgangers, fietsers, gemotoriseerd vervoer, … . Men claimt effectief het gebruik van een zone waardoor deze dus niet meer volledig publiek is.

Type Inname

Beschrijving

Voorbeeld

Type Inname

Beschrijving

Voorbeeld

Grondwerk (GW)

Een Inname waarbij het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter wordt opengebroken voor wegenis-, riolerings- en/of nutswerken.

De vernieuwing van ondergrondse nutsleidingen door de netbeheerder.

Werk (W)

Een Inname voor andere werken dan Grondwerken.

De vernieuwing van bovengrondse elektriciteitsleidingen door de netbeheerder.

Evenement (E)

een Inname voor een gebeurtenis die verplaatsbaar is en waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, religie, wetenschap of een combinatie van deze centraal staat.

Een wielerwedstrijd op de openbare weg.

Parkeerverbod (PV)

Een Inname waarbij een parkeerplaats wordt voorbehouden voor een ander doeleinde.

Een parkeerverbod tijdens een wielerwedstrijd op de openbare weg.

Hinder

Gevolgen van een Inname voor de normale mobiliteit van een bepaalde doelgroep waarbij aangegeven wordt op welke plaats deze gevolgen zich bevinden en voor welke doelgroep.

Voorbeeld: hinder voor fietsers en voetgangers door een Grondwerk door een nutsbedrijf.

Infosessies, opleidingen en documentatie

Meer informatie om vertrouwd te geraken met de nieuwe modules en concepten in de vernieuwde webtoepassing vind je hier: