Woordenlijst/Glossary

TermDefinition
AIVAgentschap Informatie Vlaanderen (Heden: Digitaal Vlaanderen)
APIApplication Programming Interface
AWVAgentschap Wegen en Verkeer
CorridorzoneGeeft de plaats aan van de Inname van het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter die wordt afgebakend om een veilige doorgang voor voetgangers en/of fietsers te verzekeren in overeenstemming met de wegcode.
EEvenement/Event
GIPODGeneriek Informatieplatform Openbaar Domein (2012 - 2020)
GIPOD²Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (vanaf 2021)
Grondwerkzone
  • Geeft de plaats aan waar de opbraakwerken uitgevoerd worden.
  • Deze zone wordt gebruikt bij de berekening van de sperperiode voor werken van categorie 1 waarvoor synergie verplicht is.
GUIGraphical User Interface
GWGrondwerk/Groundwork
HinderzoneGeeft de plaats aan waar de gevolgen zich bevinden van een Inname of een gebeurtenis op privédomein. Deze kan op de plaats van de inname zijn, of op een andere plaats dan de Inname.
InnamezoneDe verzameling van de ingegeven zones die de plaats weergeeft van de volledige inname van het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter nodig voor de uitvoering en de veilige afhandeling van GW.
OSLOOpen Standaarden voor Linkende Overheden
OSLO²Open Standaarden voor Linkende Organisaties
ParkeerverbodzoneZone waar het verboden is om te parkeren.
PBParkingban (ENG)
PVParkeerverbod
SYNSynergie
SynASynergieaanvraag
VRNDe Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders
VVSGDe Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
WWerk/Work
WerfzoneGeeft de plaats aan van de Inname van het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter, nodig voor de uitvoering van de GW, de stockage en/of doorgang van materiaal, werfvoertuigen en toestellen en de veilige doorgang van voetgangers en fietsers.