Mapping Werkopdrachten naar Grondwerken

Het GIPOD deelt Werkopdrachten in volgens aard:

  • Bouwen van een kunstwerk (brug, tunnel, kade ...)

  • Onderhoud van een kunstwerk (brug, tunnel, kade ...)

  • Spoorwerken

  • Wegeniswerken (her)aanleg

  • Wegeniswerken (herstelling)

  • Wegeniswerken (onderhoud)

  • Werken aan nutsleidingen

  • Werken aan pijpleiding

  • Werken aan riolering

  • Andere

Voor de overgang naar GIPOD² worden alle Werkopdrachten naar types Grondwerken gemapt:

GIPOD

GIPOD²

 

GIPOD

GIPOD²

 

Aard Werkopdracht

Type Grondwerk

Specificatie

Bouwen van een kunstwerk

kunstwerk

(her)aanleg

Onderhoud van een kunstwerk

kunstwerk

herstel/onderhoud

Wegeniswerken (her)aanleg

wegeniswerken

(her)aanleg

Wegeniswerken (herstelling)

wegeniswerken

herstel/onderhoud

Wegeniswerken (onderhoud)

wegeniswerken

herstel/onderhoud

Werken aan nutsleidingen

nutswerken > kabel en leiding

 

Werken aan pijpleiding

nutswerken > pijpleiding

 

Werken aan riolering

nutswerken > riolering

 

Spoorwerken

spoorwerken

 

Andere

andere

 

Opmerking: de subtypes nutswerken > kabel en leiding, nutswerken > pijpleiding en nutswerken > riolering in bovenstaande tabel worden in het GIPOD² alleen overgenomen om Innames van het GIPOD te synchroniseren.
Alle nieuwe innames in het GIPOD² zullen deze subtypes niet meer kunnen selecteren. Zie https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/1234764302/Business+regels+Inname#B.-Typering-innames voor de alle types Grondwerken in GIPOD².

Mappingtabel Werkopdrachten naar Grondwerken: OSLO-eigenschappen

Het GIPOD² is ontwikkeld samen met het applicatieprofiel Inname Openbaar Domein (OSLO). Onderstaande tabellen mappen de eigenschappen van het GIPOD met de overeenkomstige OSLO-entiteit en -eigenschap.

Sectie: algemeen

Eigenschap GIPOD

OSLO-entiteit.eigenschap

Mappingregels/logica

Eigenschap GIPOD

OSLO-entiteit.eigenschap

Mappingregels/logica

GIPOD ID

Grondwerk.identificator

De GIPOD ID wordt overgenomen vanuit het bestaande systeem.

Referentie

Grondwerk.identificator

/

Beheerder

Grondwerk.beheerder

Naam, URI 

Beschrijving

Grondwerk.beschrijving

=

Opmerking

Niet van toepassing

Wordt niet gemapt naar een OSLO-eigenschap

URL

Grondwerk.url

=

Status

Grondwerk.status

Niet-concreet gepland'→ 'In voorbereiding' > 2- 'Niet concreet gepland'
'Concreet gepland' → 'In voorbereiding' > 3- 'Concreet gepland'
'In uitvoering' → 4 - 'In uitvoering'
'Uitgevoerd' → '5 - Uitgevoerd'

Tijdsvenster startdatum
(als status niet-concreet gepland)

Grondwerk.periode.begin

Wordt integraal overgenomen (zonder tijdsinformatie)

Tijdsvenster einddatum
(als status niet-concreet gepland)

Grondwerk.periode.einde

Wordt integraal overgenomen (zonder tijdsinformatie)

Starttijdstip
(als status = concreet gepland, in uitvoering of uitgevoerd)

Grondwerk.periode.begin

Wordt integraal overgenomen (met tijdsinformatie)

Starttijdstip
(als status = concreet gepland, in uitvoering of uitgevoerd)

Grondwerk.periodeMetDuur.begin

indien duur gespecifieerd is

Eindtijdstip
(als status = concreet gepland, in uitvoering of uitgevoerd)

Grondwerk.periode.einde

Wordt integraal overgenomen (met tijdsinformatie)

Eindtijdstip
(als status = concreet gepland, in uitvoering of uitgevoerd)

Grondwerk.periodeMetDuur.einde

indien duur gespecifieerd is

Duur

Grondwerk.periodeMetDuur.duur

Als status = 'Concreet gepland', 'in uitvoering' of 'uitgevoerd' >> 
werkdagen → begin- en einddatum
kalenderdagen → begindatum + duur (kalenderdagen)
weken → begindatum + duur (weken)
maanden → begindatum + duur (kalenderdagen)
trimesters → begindatum + duur (kalenderdagen)
jaren → begindatum + duur (kalenderdagen)

Geschatte duur

Grondwerk.geschatteDuur

Als status = niet-concreet gepland => Geschatte duur
Als status = concreet gepland, in uitvoering of uitgevoerd => Null

Sectie: zone

Eigenschap GIPOD

OSLO-entiteit.eigenschap

Mappingregels/logica

Eigenschap GIPOD

OSLO-entiteit.eigenschap

Mappingregels/logica

Zone

Grondwerk.zone.geometrie

zoneGrondwerk.zone.type

Voor grondwerken → type zone = 'grondwerkzone' 

Hinder = bekend

Grondwerk.zone.type

Wanneer hinder = bekend, dan wordt een tweede zone toegevoegd,
met dezelfde geometrie als de 'grondwerkzone', met type zone = 'werfzone'

Sectie: werken

Eigenschap GIPOD

OSLO-entiteit.eigenschap

Mappingregels/logica

Eigenschap GIPOD

OSLO-entiteit.eigenschap

Mappingregels/logica

Aard

Grondwerk.type

zie mappingtabel met types Grondwerken

Categorie

Grondwerk.categorie

Categorie

Nieuwe verkaveling (TRUE/FALSE)

Grondwerk.specificatie

Als 'Nieuwe verkaveling' = TRUE → Specificatie = 'Verkavelingswerk'

Naam Nieuwe verkaveling

Niet van toepassing

Wordt niet gemapt

Verplaatsingswerk (TRUE/FALSE)Grondwerk.verplaatsingswerk

Als 'Verplaatsingswerk' = TRUE → Dan wordt ook een relatie gelegd
van het type 'heeftOorzaakGrondwerk' naar het veroorzakende Grondwerk

Grondwerk.heeftOorzaakGrondwerk

Sectie: contact > interne contactgegevens

Eigenschap GIPOD

OSLO-entiteit.eigenschap

Mappingregels/logica

Eigenschap GIPOD

OSLO-entiteit.eigenschap

Mappingregels/logica

GIPOD Interne contactgegevens

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Contactinfopubliek.publiek

FALSE

Niet van toepassing

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.rol

= rol 'Dossierbeheerder' (naam ingevuld bij GIPOD Interne Contactgegevens)

Bedrijf

Grondwerk.contactorganisatie.voorkeursnaam

waarde van het veld 'Bedrijf'

Naam

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.contactnaam

Contactnaam' = 'Voornaam' + 'Naam'

Voornaam

Niet van toepassing

Contactnaam' = 'Voornaam' + 'Naam'

Telefoon 1

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.telefoon

Telefoon

Telefoon 2

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.telefoon

Telefoon

E-mail

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.email

email

Extra adreslijn

Niet van toepassing

Wordt niet gemapt

Straat

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.straatnaam

=

Nummer

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.postbus

=

Postcode

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.postcode

=

Gemeente

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.gemeentenaam

=

Land

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.land

=

Sectie: contact > publieke contactgegevens

Eigenschap GIPOD

OSLO-entiteit.eigenschap

Mappingregels/logica

Eigenschap GIPOD

OSLO-entiteit.eigenschap

Mappingregels/logica

Publieke contactgegevens

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Contactinfopubliek.publiek

TRUE

Niet van toepassing

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.rol

= rol 'Dossierbeheerder' (naam ingevuld bij GIPOD Interne Contactgegevens)

Bedrijf

Grondwerk.contactorganisatie.voorkeursnaam

waarde van het veld 'Bedrijf'

KBO-nummer

Niet van toepassing

Wordt niet gemapt

Naam

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.contactnaam

Contactnaam' = 'Voornaam' + 'Naam'

Voornaam

Niet van toepassing

Contactnaam' = 'Voornaam' + 'Naam'

Telefoon1

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.telefoon

Telefoon

Telefoon2

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.telefoon

Telefoon

E-mail

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.email

=

Extra adreslijn

Niet van toepassing

Wordt niet gemapt

Straat

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.straatnaam

=

Nummer

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.postbus

=

Postcode

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.postcode

=

Gemeente

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.gemeentenaam

=

Land

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.land

=

Sectie: contact > betrokken organisaties (bestaande organisatie)

Eigenschap GIPOD

OSLO-entiteit.eigenschap

Mappingregels/logica

Eigenschap GIPOD

OSLO-entiteit.eigenschap

Mappingregels/logica

Betrokken organisatie

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Contactinfopubliek.publiek

FALSE

Niet van toepassing

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.rol

rol = 'betrokken organisatie',
tenzij die organisatie een aannemer is, dan is de rol = 'aannemer'

Bedrijf

Grondwerk.contactorganisatie.voorkeursnaam

waarde van het veld 'Bedrijf'

KBO-nummer

Niet van toepassing

KBO-nummer wordt niet gemapped.  

Naam

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.contactnaam

Contactnaam' = 'Voornaam' + 'Naam'

Voornaam

Niet van toepassing

Contactnaam' = 'Voornaam' + 'Naam'

Telefoon1

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.telefoon

Telefoon

Telefoon2

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.telefoon

Telefoon

E-mail

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.email

email

Extra adreslijn

Niet van toepassing

Wordt niet gemapt

Straat

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.straatnaam

=

Nummer

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.postbus

=

Postcode

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.postcode

=

Gemeente

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.gemeentenaam

=

Land

Grondwerk.Contactorganisatie.Contactinfo.Adres.land

=

Sectie: omleidingen

Eigenschap GIPOD

OSLO-entiteit.eigenschap

Mappingregels/logica

Eigenschap GIPOD

OSLO-entiteit.eigenschap

Mappingregels/logica

Niet van toepassing

Vereist

Indien Omleiding aanwezig, dan is de relatie 'vereist' ingevuld