eProcurement.MercuriusService-01.00 (Simpl.ePRIOR)

Situering

Dit document beschrijft de (nieuwe) ePRIOR-service die aangeboden wordt door de Mercurius-backend: Simpl-ePRIOR. Mercurius werd ontworpen om een hele waaier aan eDocument-formaten binnen het e-procurement landschap (bvb orders, bestellingen, crediet notas, facturen, bevestigingen en dergelijke) uit te kunnen wisselen op een gestandaardiseerde manier. Hiervoor wordt PEPPOL ( peppol.eu ) gebruikt. PEPPOL BIS V3 voldoet aan de nieuwe Europese Norm EN 16931 voor elektronische facturatie.

De beschrijving van de verschillende soorten eDocumenten valt buiten de scope van dit document

De lezers van dit document zijn de consumenten van de Mercurius-diensten die via MAGDA VSB wensen aan te sluiten, dwz IT-teams van de Vlaamse publieke sector, die verantwoordelijk zijn voor de integratie van hun software voor de verwerking van eDocumenten binnen het e-procurement landschap.

Verwante diensten

Deze diensten vormen een verbeterde versie van de eProcurement.CustomerService-01.00 (e-Invoicing via webservice).

Gegevensbronnen

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

MAGDA ontsluit deze diensten voor de MAGDA afnemers (die via de PEP (= Datapower)) tot op onze VSB zullen komen.

Aan bron-kant bevindt zich de FSB (Federale Service Bus) – die beheerd wordt door BOSA – en die de vragen en antwoorden op zijn beurt door routeert naar de Federale Mercurius diensten.

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is niet beschikbaar in een MAGDA batch-variant.

Functionaliteiten

Binnen deze dienst worden er 4 operaties aangeboden om documenten uit te wisselen en te beheren:

 • submitInboxRequest: de lijst met de te behandelen documenten ophalen

 • retrieveDocument: een document op te halen (= document en bijlage worden gedownload) 

 • markDocument: een document te markeren (= verwijderen uit de te behandelen documenten)

 • submitDocument: een document te verzenden naar een bepaalde ontvanger

Werking

Aandachtspunten

In elke vraag naar de VSB dient er een specifieke HEADER meegestuurd te worden.

In elk antwoord vanuit de VSB zal er een specifieke HEADER mee teruggestuurd te worden.

Zie VSB Header voor meer informatie met betrekking tot de VSB headers uit VRAAG en ANTWOORD.

Vereisten

Vooraleer een afnemer MAGDA diensten kan gebruiken moet die de MAGDA Toelatingsprocedure doorlopen. Deze procedure zorgt ervoor dat de afnemer wordt geregistreerd als gerechtigd gebruiker van één of meerdere MAGDA diensten. De afnemer krijgt daarbij de nodige codes en richtlijnen voor het aanroepen van de diensten, waaronder een URI (unieke identificatie van de afnemer) en hoedanigheidscode (identificeert in welke context de afnemer een dienst wenst te gebruiken).

De VSB valideert of de afnemer van de dienst gemachtigd is om de operatie uit te voeren in naam van een bepaald KBO: verzenden van berichten, ophalen van berichten, markeren van berichten of bekijken van berichten.

Let op. De string achter receiverId en senderId kan verschillende vormen aannemen: vb. '0123456789' (KBOnummer) of '8800000123456' (GLNnummer)

Hiervoor worden de KBO's die opgezet zijn voor de Afnemer URI (uit SyncHeader>Consumer>ApplicationID) vergeleken met 1 van de volgende elementen – afhankelijk van welke operatie opgeroepen wordt:

 • submitInboxRequest: submitInboxRequest>receiverId

 • retrieveDocument: retrieveDocument>receiverId

 • markDocument: markDocument>receiverId

 • submitDocument: KBO found in 

  • submitDocument>document/*/AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID, or

  • submitDocument>document/*/AccountingSupplierParty/Party/EndpointID, or

  • submitDocument>document/*/AccountingSupplierParty/Party/PartyTaxScheme/CompanyID, or

  • submitDocument>document/*/AccountingSupplierParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyID,

  • submitDocument>document/*/SellerSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID, or

  • submitDocument>document/*/SellerSupplierParty/Party/EndpointID

  • submitDocument>document/*/SenderParty/PartyIdentification/ID, or

  • submitDocument>document/*/SenderParty /EndpointID

  • submitDocument>document/*/BuyerCustomerParty/Party/PartyIdentification/ID, or

  • submitDocument>document/*/BuyerCustomerParty/Party/EndpointID, or

  • submitDocument>document/*/BuyerCustomerParty/Party/PartyTaxScheme/CompanyID, or

  • submitDocument>document/*/BuyerCustomerParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyID

Indien er voor de betrokken Afzender een passend KBO gevonden in 1 van de bovenstaande paden, wordt de operatie toegestaan.

Indien deze validatie faalt, wordt er een VSB-1005 UITZONDERING terug gegeven.

Responsetijden & Beschikbaarheid

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

Elke oproep brengt een log record met zich mee waarin enkele parameters uit de header weggeschreven worden. Daardoor kan het MAGDA team nakijken welke afnemer welke operatie opriep en wanneer deze oproep uitgevoerd werd.

Ondersteunde talen

Deze worden bepaald door het Mercurius team: A. Mercurius-webservice / simpl.ePRIOR