Blanco overeenkomsten

 

1. Samenwerkingsovereenkomst Magda documentendienst

In te vullen en ongetekend opladen bij aanvraag Magda Online Documentendienst aansluiting. Deze zal tijdens het aansluitingsproces ter ondertekening aangeboden worden door ons secretariaat.

 

2. Verwerkingsovereenkomst Digitaal Vlaanderen Document Service Provider

In te vullen en ongetekend opladen bij elk van de 3 diensten. Deze zal tijdens het aansluitingsproces ter ondertekening aangeboden worden door ons secretariaat.

3. Verwerkingsovereenkomst Digitaal Vlaanderen Document Provider

In te vullen en ongetekend opladen bij aanvraag eBox burger dienst. Deze zal tijdens het aansluitingsproces ter ondertekening aangeboden worden door ons secretariaat.

4. Gebruikersovereenkomst BOSA

Te ondertekenen tijdens het aansluitingstraject voor de eBox Burger dienst. Dit door de wettelijke vertegenwoordiger, die geregistreerd dient te zijn bij KBO.

Om de functies in te schrijven is er een kopie van de benoemingsakte en het rijksregisternummer van de functiehouder nodig.

Je kan een aanpassing van de gegevens aanvragen via:

·       https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/my-enterprise/kruispuntbank-van

·       Of contact opnemen met KBO: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/contactgegevens-van-de