Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Mobiliteit.CheckVoertuiglijst-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

De afnemer kan een lijst van geflitste voertuigen in CSV formaat aanleveren op een afnemersspecifieke locatie. Deze lijst zal op het MAGDA platform opgepikt en getransformeerd worden naar een geldig formaat voor aanroep van de ControleerToegangOpDatum 02.00 dienst in batch.

Situering

Deze dienst kadert binnen het domein Mobiliteit van het MAGDA platform, het kadert binnen LEZ - Lage-emissiezone totaaloplossing.

Verwante diensten

Voor de andere diensten die binnen de MAGDA totaaloplossing LEZ - Lage-emissiezone kaderen kan u de relevante documentatiepagina raadplegen via de link.

Gegevensbronnen

De gegevens worden opgevraagd/opgeslagen bij volgende (authentieke) gegevensbron(nen):

  • FOD Mobiliteit: inschrijvingsgegevens voertuigen via een Magda kopie van de DIV voertuiggegevens.

  • Departement LNE: regels inzake toegang tot de LEZ

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

De toegangscontrole tot de LEZ voor een flitslijst maakt gebruik van de batch variant van de ControleerToegangOpDatum service.

Functionaliteiten

Vraag

De afnemer kan een lijst van geflitste voertuigen in CSV-formaat aanleveren op een afnemersspecifieke locatie.

Antwoord

De resultaten van de toegangscontrole zullen vervolgens terug getransformeerd worden naar csv formaat, verdeeld over 3 resultaatbestanden in functie van het resultaat: toegelaten, niet toegelaten en te controleren. Er zullen steeds 3 bestanden worden afgeleverd op een afnemer specificatie locatie. Indien geen enkel voertuig in aanmerking komt voor een bepaald resultaat, zal een leeg bestand worden afgeleverd.

In elk resultaatbestand zullen de vraagparameters van het voertuig terug te vinden zijn, aangevuld met het resultaat van de controle voor het voertuig in kwestie.

Werking

Aandachtspunten

De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van een zinvolle controle datum. Er wordt wel gecheckt of de controle datum in de vraag een geldig formaat heeft, maar er wordt niet gecontroleerd of de controle datum in het verleden ligt.

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Met deze dienst kan de afnemer een CSV lijst bezorgen aan MAGDA platform, vervolgens worden de nodige transformaties op dit bestand uitgevoerd zodat het een correct formaat heeft om de Batch-variant van Mobiliteit.ControleerToegangOpDatum-02.00 mee aan te roepen. De XML-respons van deze dienst wordt vervolgens omgezet in 3 CSV-bestanden die als respons worden teruggegeven

De verwerking van een flitslijst doorloopt een aantal stappen op het Magda platform:

  1. File-to-file scheduler: transformatie van bronbestand flitslijst van csv formaat naar xml formaat

  2. Disp scheduler + ControleerToegangOpDatum dienst: batch verwerking van de toegangscontrole van de flitslijst

  3. File-to-file scheduler: transformatie van resultaatbestand in xml formaat naar csv formaat

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Mobiliteit

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.

 


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen