Veelgebruikte afkortingen

Term

Omschrijving

GW

MAGDA Gateway

BD

MAGDA Businessdienst

SOA

Service Oriented Architecture

INSZ

Identificatienummer van de sociale zekerheid in België

DB

Databank

/wiki/spaces/MG/pages/486047854

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

/wiki/spaces/MG/pages/485884008

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

IPDC

Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus

NBBNationale Bank van België

JRK

Jaarrekening
LEZLage Emissie Zone
LNE

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

DIVDienst Inschrijving Voertuigen (FOD Mobiliteit)
KSZKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
FOD FinFederale Overheidsdienst Financiën
KBIKruispuntbank Inburgering

VDAB

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

VMSW

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

OCMW

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

VEAVlaams Energie Agentschap
EPCEnergiePrestatieCertificaat