Beschrijving Details (GeefEpc-02.00)

XSD Visueel

Detail

Elementen ‘AardVanDeWerken’, ‘VerduidelijkingAardVanDeWerken’ en ‘Omschrijving’ bevatten enkel een waarde indien element ‘EpcEenheidType’ de waarde ‘EPC bouw’ heeft.

Opmerking:

Het antwoord bestaat standaard uit Context, Referte en Antwoord zoals beschreven in het document Gebruik Magda Webservices 02.00. Verder zal enkel aandacht besteed worden aan het specifieke Antwoord element.

Antwoord in detail

Elementen in …/Details

Omschrijving

AardVanDeWerken

Omschrijving van de aard van de werken.

Zie Codes voor mogelijke waarden

VerduidelijkingAardVanDeWerken

Omschrijving van de verduidelijking van de aard van de werken.

Niet altijd ingevuld.

Omschrijving

Omschrijving van de uitgevoerde werken in het EPC

BeschermdVolume

Waarde van het beschermd volume (BV)


@meeteenheid

Meeteenheid van het beschermd volume ( m3 )

Bestemming

Omschrijving van de bestemming van de eenheid. ;

Zie Codes voor mogelijke waarden

Bouwvorm

Omschrijving van de bouwvorm.

Zie Codes voor mogelijke waarden

Andere vrije tekst is ook mogelijk.

BrutoVloerOppervlakte

Waarde van de vloeroppervlakte van de eenheid


@meeteenheid

De meeteenheid ( m2 )

GebouwType

Het gebouwtype bepaalt meer in detail de algemene functie van het gebouw. De types zijn afhankelijk van de gekozen bestemming.

Zie Codes voor mogelijke waarden

Luchtdichtheid

Waarde van de luchtdichtheid


@meeteenheid

Meeteenheid van de waarde (m³/h.m²)

VerliesOppervlakteEnergieEenheid

De totale verliesoppervlakte van alle scheidingsconstructies, zoals buitenmuren, daken, vloeren …, die de energie-eenheid omhullen of omsluiten. Dit wordt berekend op basis van buitenafmetingen.


@meeteenheid

Meeteenheid van de waarde ( m2 )

EpbEenheid

Informatie over de epb-eenheid


EpbEenheidType

Er bestaan twee types EPB-eenheden:

-         EPW-eenheid voor een wooneenheid (residentiële bestemming)

-         EPN-eenheid voor een eenheid niet-residentiele bestemming


NieuwbouwNaSloop

Is het een nieuwbouw na sloop van een ouder eenheid

momenteel niet in gebruik


SocialeHuisvesting

Is het een sociale huisvesting

momenteel niet in gebruik


PubliekeOrganisatie

Is het een publieke organisatie

momenteel niet in gebruik

IsDeelVan

Deze epb-eenheid is deel van een andere eenheid

momenteel niet in gebruik

Ruimtes

Informatie over de ruimtes in de eenheid

Voor meer informatie zie Beschrijving Ruimtes

Schildelen

Informatie over de schildelen van de eenheid

Voor meer informatie zie Beschrijving Schildelen

Installaties

Informatie over de installaties van de eenheid

Voor meer informatie zie Beschrijving Installaties

HESystemen

Informatie over de systemen voor hernieuwbare energie

Voor meer informatie zie Beschrijving HESystemen

EPvolume

Informatie over het EP-volume (gebouw of deel van een gebouw waarvoor de energieprestatie bepaald wordt)

Voor meer informatie zie Beschrijving EPvolume

Voorbeeld

Voorbeeld
<Details>
  <AardVanDeWerken>Nieuwbouw (of gelijkgesteld)</AardVanDeWerken>
  <VerduidelijkingAardVanDeWerken>
Nieuwbouw
  </VerduidelijkingAardVanDeWerken>
  <Omschrijving>test omschrijving</Omschrijving>
  <BeschermdVolume meeteenheid="m³">100.00</BeschermdVolume>
  <Bestemming>Wonen</Bestemming>
  <Bouwvorm>Gesloten bebouwing</Bouwvorm>
  <BrutoVloerOppervlakte meeteenheid="m²">50.00</BrutoVloerOppervlakte>
  <GebouwType>Eéngezinswoning</GebouwType>
  <Luchtdichtheid meeteenheid="m³/h.m²">2.40</Luchtdichtheid>
  <VerliesOppervlakteEnergieEenheid meeteenheid="m²">
160.32
  </VerliesOppervlakteEnergieEenheid>
  <EpbEenheid>
		<EpbEenheidType>EPW eenheid</EpbEenheidType>
		<NieuwbouwNaSloop>false</NieuwbouwNaSloop>
		<SocialeHuisvesting>false</SocialeHuisvesting>
  </EpbEenheid>
  <Ruimtes>
 		Zie Beschrijving Ruimtes
  </Ruimtes>
  <Schildelen>
		Zie Beschrijving Schildelen
  </Schildelen>
  <Installaties>
		Zie Beschrijving Installaties
  </Installaties>
  <HESystemen>
		Zie Beschrijving HESystemen
  </HESystemen>
  <EPvolume>
		Zie Beschrijving EPvolume
  </EPvolume>
</Details>

Op deze pagina

Binnen deze handleiding