Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Onderneming.PubliceerAdressenLocaties-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Dagelijks worden de gewijzigde adressen van ondernemingen en vestigingen uit KBO binnen MAGDA verrijkt met een CRAB adres en adreslocaties. Deze gegevens worden binnen het MAGDA platform bewaard en gepubliceerd naar geïnteresseerde afnemers toe. Deze publicatie levert KBO en CRAB adressen met bijhorende CRAB adrespositie.

Opmerking:

Vanaf 01-12-2023 wordt de CRAB data die deze dienst doorgeeft niet meer up to date gehouden. Dit vanwege de uitfasering van CRAB. Zie https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/6471483461 voor de opvolger van deze dienst.

Situering

Dit document beschrijft het gebruik en de werking van de publicatie van AdressenLocaties 02.00 zoals deze door MAGDA aangeboden wordt.

Het voornaamste verschil met de PubliceerLocatiesCRAB 01.00 is dat deze gegevens gepubliceerd worden op basis van een vernieuwde CRAB update ketting die garant staat voor een correctere mapping en meer up to date gegevens.

De interface is in vergelijking met de PubliceerLocatiesCRAB 01.00 op enkele punten gewijzigd maar is voor minstens 75% identiek. Een overzicht met de wijzigingen is verder in dit document terug te vinden.

De gepubliceerde gegevens zijn beschikbaar in XML als CSV.

Verwante diensten

GeefAdressenLocaties 02.00

Deze dienst stelt de afnemer in staat om punctuele bevragingen uit te voeren op de door MAGDA bewaarde CRAB gegevens, dit op basis van een Ondernemingsnummer. Het antwoord is op dezelfde manier opgebouwd als de PubliceerAdressenLocaties 02.00.

Gegevensbronnen

De oorspronkelijke bronnen van deze gegevens zijn KBO en CRAB. Digitaal Vlaanderen is dan ook afhankelijk van deze bronnen voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen:

  • Toelating tot de publicatie PubliceerAdressenLocaties 02.00

Informatie:

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

PubliceerAdressenLocaties-02.00

Voorbeeld

PubliceerAdressenLocaties-02.00_20131103115553530

Functionaliteiten

Dagelijks worden de gemuteerde KBO adressen binnen MAGDA verstuurd naar CRAB. CRAB zal deze adressen verrijken met een CRAB adres en adreslocaties. Deze gegevens worden binnen het MAGDA platform bewaard en gepubliceerd naar geïnteresseerde afnemers toe.

Elke afnemer heeft daarbij de mogelijkheid om in samenspraak met Digitaal Vlaanderen te bepalen welke gegevens gevraagd worden, op basis van welke criteria deze geselecteerd moeten worden en met welke frequentie die zouden moeten aangeleverd worden.

De gegevens zijn beschikbaar in XML als CSV en worden beschikbaar gesteld op de MAGDA FTP server.

De exacte locatie van deze folder en de naam wordt in samenspraak met Digitaal Vlaanderen bij aansluiting beslist. De folderstructuur en de manier waarop de gegevens opgehaald kunnen worden, wordt beschreven in de FTP richtlijnen [FTP].

In het geval er geen gegevens geselecteerd zouden worden, wordt er standaard geen bestand aangemaakt, tenzij de afnemer uitdrukkelijk vraagt om in dat geval toch een uitzonderingsbestand aan te leveren.

Werking

Opties

Volgende afleveropties zijn mogelijk:

  • compressie van het bestand in .zip

  • bundeling van bestanden (gezamelijke aflevering van meerdere publicaties)

  • compressie van de bundeling

  • borderelbestand (oplijsting afgeleverde bestanden, enkel mogelijk indien bundeling)

  • uitzonderingsbestand / leeg bestand (indien er geen gegevens te publiceren zijn, verkrijgt men toch een bestand)

  • controlebestand (bevat een md5, gebruikte encoding, gebruikte en volgende herstartdatum)

Voor meer informatie rondom deze afleveropties wordt verwezen naar de beschikbare documentatie.

Opvraging

De gegevens worden verdeeld op basis van de criteria die besproken worden tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande gesprekken.

Verfijnde selecties zijn mogelijk, gelieve hiervoor contact op te nemen met de MAGDA Service Desk.. Voorbeelden van dergelijke selecties: enkel ondernemingen uit eigen klantenlijst, ondernemingen uit bepaalde gemeente, … .

Responsetijden & Beschikbaarheid

MAGDA verwerkt de door AGIV en KBO verkregen gegevens 7 dagen op 7.

De periodiciteit van aanlevering via MAGDA is te bespreken tijdens het aansluitingsproces of voorafgaande besprekingen. Algemeen beschouwd is het mogelijk de gegevens dagelijks, wekelijks, … aan te bieden.

Opmerking:

De MAGDA response tijden zijn heel sterk afhankelijk van de response tijden van de bron. Als de brongegevens heel traag worden aangeleverd kan het MAGDA antwoord niet snel worden aangeleverd. 

Logging

De gegevens in het bestand worden bewaard zoals beschreven in het document "MAGDA logging" [ML].

Bestanden worden gedurende een beperkte tijd aangeboden op de FTP folder zoals beschreven in de FTP richtlijnen. [FTP]

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Geo

Classificatie

Geen persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.


Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen