Document toolboxDocument toolbox


DIGITAAL VLAANDEREN

Onderneming.GeefAdressenLocaties-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Op basis van een ondernemingsnummer (of vestigingsnummer) wordt het adres alsook de bijhorende CRAB-adressen en adresposities van een onderneming of vestiging opgevraagd.

Opmerking:

Vanaf 01-12-2023 wordt de CRAB data die deze dienst teruggeeft niet meer up to date gehouden. Dit vanwege de uitfasering van CRAB. Zie https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/MG/pages/6502350849 voor de opvolger van deze dienst.

Situering

Dit document beschrijft het gebruik en de werking van de webservice GeefAdressenLocaties 02.00 zoals deze door MAGDA aangeboden wordt.

Het voornaamste verschil met de GeefAdressenLocaties 01.02 is dat de gegevens beschikbaar zijn op basis van een vernieuwde CRAB update ketting die garant staat voor een correctere mapping en meer up to date gegevens.

De interface is in vergelijking met de 01.02-versie op enkele punten gewijzigd maar is voor minstens 75% identiek. Een overzicht met de wijzigingen is verder in dit document beschikbaar.

Verwante diensten

Voor het publiceren van AdresLocaties in bestanden via het MAGDA PubMutFramework. Voor meer informatie zie de gebruikershandleiding van de PubliceerAdressenLocaties 2.0 of neem contact op.

Gegevensbronnen

Deze dienst maakt gebruik van gegevens uit de bron CRAB.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen:

  • Toelating tot de webservice GeefAdressenLocaties 02.00

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Hiervoor moet men de Service-xsd gebruiken en niet de webservice. Door de Service-xsd te gebruiken zijn er meerdere vragen mogelijk in één bestand. De vraag-bestanden worden op de MAGDA FTP geplaatst in een afnemer specifieke folder. Deze folder wordt tijdens het aansluitingsproces toegekend.

Als prefix voor de batchbestanden wordt GADRL gebruikt.

Voor meer informatie, neem contact op met de MAGDA Service Desk.

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Geo.GeefAdressenLocaties-02.00

Voorbeeld

Geo.GeefAdressenLocaties-02.00_20131103115553530

Functionaliteiten

De webservice GeefAdressenLocaties 2.0 stelt de gebruiker in staat om op basis van een ondernemingsnummer het KBO adres alsook bijhorende CRAB-adressen en adresposities op te vragen. Het is mogelijk om buiten een ondernemingsnummer ook een vestigingsnummer op te geven.

Een onderneming kent twee soorten adressen namelijk een ondernemingsadres (001) en bijhuis (003). Een vestiging kent enkel het vestigingsadres (002).

Elk adres in het antwoord kan meerdere CRAB-adressen bevatten. Elk CRAB-adres kan op zich weer meerdere adresposities kennen. Een volledige beschrijving van de output is verder in dit document terug te vinden.

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag XML niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats.

Hierna vindt er een functionele validatie plaats van de vraag, dit blijft beperkt toch een controle van het ondernemingsnummer

Is er een actueel – niet doorgehaald – adres, dan wordt dit opgenomen in het antwoord. Van dit adres worden daarna de eventueel beschikbare CRAB adressen en adresposities opgehaald en toegevoegd aan het antwoord.

Is er geen actueel adres, of het adres is doorgehaald, verkrijgt men de melding dat er geen gegevens gevonden zijn.

Het antwoord wordt nogmaals gevalideerd waarna het aan de afnemer ter beschikking gesteld wordt.

Responsetijden & Beschikbaarheid

De webservice op het MAGDA platform is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. Deze webservice is niet afhankelijk van externe bronnen zoals Rijksregister, KSZ, … .

KBO-adressen worden dagelijks bijgewerkt, net als de CRAB gegevens.

Bij geplande onbeschikbaarheden worden de afnemers op de hoogte gebracht.

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Geo

Classificatie

Geen persoonsgegevens


Verwante dienstenVoor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren

De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door Digitaal Vlaanderen