Beschrijving Epc (GeefEpc-02.00)

XSD Visueel

Antwoord in detail

Elementen in ../Epc

Omschrijving

@id

Uniek nummer (voor intern gebruik bij VEA)

Identificatie

Identificatie van het EPCAttestnummer

Nummer van het EPC -certificaat of -aangifte

BouwjaarVolgensEPC

Bouwjaar indien gekend in het EPC

Enkel ingevuld indien element ‘EpcEenheidType’ de waarde ‘EPC Residentieel’ bevat.

BouwjaarGekend

Is het bouwjaar gekend in het EPC ?

Enkel ingevuld indien element ‘EpcEenheidType’ de waarde ‘EPC Residentieel’ bevat.

DatumModificatie

Datum laatste wijziging van het EPC

Actief

Is de status van het EPC actief 

Actief geeft aan of het EPC actief is (meerdere statussen kunnen actief betekenen)

Status

Omschrijving van de status.

Zie Codes voor mogelijke waarden

DatumIngediend

Datum wanneer het EPC ingediend werd

DatumGeldigheid

Datum tot wanneer het EPC geldig is

Scores

De verschillende scores van het EPC (e-peil, k-peil, primaire energie verbruik, ...)

Het element ‘Scores’ zal altijd aanwezig zijn, maar bevat niet altijd ‘alle’ scores.

Voor meer informatie zie Beschrijving Scores

TypeAangifte

Word momenteel nog niet ingevuld

Ligging

Ligging van het EPC

Voor meer informatie zie Beschrijving Ligging

Documenten

Mogelijke documenten van het EPC

Voor meer informatie zie Beschrijving Documenten

EpcEenheidType

Type EPC-eenheid.

Zie Codes voor mogelijke waarden

Personen

Informatie over de energiedeskundige of verslaggever

Voor meer informatie zie Beschrijving Personen

Details

Details van het EPC.

Dit element is altijd aanwezig.

Voor meer informatie zie Beschrijving Details

Aanbevelingen

Informatie over de aanbevelingen. De aanbevelingen geven informatie over mogelijke aanpassingen om de energie-efficiëntie te verbeteren.

Dit element is enkel aanwezig indien element ‘EpcEenheidType’ de waarde ‘EPC residentieel’.

Voor meer informatie zie Beschrijving Aanbevelingen

Voorbeeld

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 <Epc id="486207"> <Identificatie> <Attestnummer>test</Attestnummer> </Identificatie> <BouwjaarVolgensEPC>2017</BouwjaarVolgensEPC> <BouwjaarGekend>true</BouwjaarGekend> <DatumModificatie>2017-11-03T16:34:51+02:00</DatumModificatie> <Actief>true</Actief> <Status>Actief</Status> <DatumIngediend>2017-11-03</DatumIngediend> <DatumGeldigheid>2027-11-03</DatumGeldigheid> <Scores> Zie Beschrijving Scores </Scores> <Ligging> Zie Beschrijving Ligging </Ligging> <Documenten> Zie Beschrijving Documenten </Documenten> <EpcEenheidType>EPC bouw</EpcEenheidType> <Personen> Zie Beschrijving Personen </Personen> <Details> Zie Beschrijving Details </Details> <Aanbevelingen> Zie Beschrijving Aanbevelingen </Aanbevelingen> </Epc>

Op deze pagina

Binnen deze handleiding

Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.