Energie.GeefEpc-02.00

Informatie:

Voor de ontsluiting van een MAGDA 2.0 webservice, alsook het generieke proces binnen een 2.0 webservice, wordt verwezen naar Werking en gebruik MAGDA 2.0 Webservices.

Dit document beschrijft het gebruik en de werking van de webservice GeefEpc zoals deze door Agentschap Informatie Vlaanderen op het MAGDA platform aangeboden wordt.

De gebruikte voorbeelden zijn enkel ter illustratie en geven in zijn totaliteit dus geen reële situatie weer.

Situering

Deze dienst geeft verschillende gegevens terug:

  • Gegevens van het EPC, zoals het attestnummer, bouwjaar, status, datum ingediend, ligging (kadaster, adres, etc.), documenten, personen, etc.

  • Details over de resultaten, zoals aard van de werken, bestemming, bouwvorm, luchtdichtheid, etc.

  • Extra detailgegevens, zoals de verschillende ruimtes, schildelen, installaties, HESystemen, EPVolumes en aanbevelingen

Gegevensbronnen

De gegevens die door deze dienst worden opgevraagd, worden door MAGDA doorgestuurd naar de (authentieke) bron VEA, waar de feitelijke aanvraag gebeurt.

Agentschap Informatie Vlaanderen is dan ook afhankelijk van deze externe bron voor de verwerking van de gegevens en het terugkoppelen van notificaties.

Meer informatie over hoe deze bronnen gebruikt worden in de opbouw van het antwoord vindt u onder Opvraging.

Opmerking:

Agentschap Digitaal Vlaanderen is afhankelijk van de externe bron(nen) voor de kwaliteit en de aanlevering van de gegevens. 

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruikt te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Meer informatie over deze voorwaarden is terug te vinden op de pagina “Machtigingen en toelatingen”.

Meer informatie over het aansluitingsproces is terug te vinden op deze webpagina.

Batch

Deze webservice is eveneens beschikbaar in een batch-variant (enkel XML). Voor meer informatie: Webservice In Batch bevragen.

Prefix

Energie.GeefEpc-0200

Voorbeeld

Energie.GeefEpc-0200_20181103115553530

Functionaliteiten

De afnemer zal berichten (vraag-elementen) aanleveren met informatie over het bestaan van een of meerdere EPC-dossiers. In essentie bevat een bericht volgende informatie:

  • Uniek ID van het een gebouweenheid zoals gekend in Gebouwenregister OF het adres van de gebouweenheid

  • Aanduiding dat het antwoord attesten en/of foto’s moet bevatten

Werking

Opties

Volgende configuratieparameters kunnen ingesteld worden in functie van de machtigingen en de wensen van de afnemer:

  • Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Opvraging

Van zodra de vraag gesteld is, wordt er een XSD-validatie uitgevoerd. Is de ontvangen vraag niet geldig tegenover het schema, dan stopt de verwerking en wordt een foutmelding aangemaakt, anders gaat de verwerking verder. Na de XSD-validatie vinden de nodige authenticatie- en autorisatiecontroles plaats. Vervolgens vindt er een functionele validatie plaats van de vraag. Voldoet er één element niet aan de opgelegde functionele criteria, stopt de verwerking en bekomt men een uitzondering. Bij succesvolle functionele validatie wordt de vraag uiteindelijk aan VEA voorgelegd.

VEA voert de nodige validaties en autorisaties uit. Indien bij VEA hier een fout optreedt wordt de verwerking stop gezet en verkrijgt de afnemer een foutmelding. Zijn de autorisatie en andere validaties succesvol, dan verkrijgt MAGDA de gegevens van VEA en geeft ze door aan de afnemer.

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

MAGDA ondersteunt de Nederlandse taal.

Indien in de brongegevens de Nederlandse tekst niet beschikbaar is voor een bepaald element zal de eerste vertaling van de tekst in de brongegevens gebruikt worden, onafhankelijk van de taal waarin dit gegeven beschikbaar is.

Op deze pagina


Binnen deze handleiding


Omgevingsinformatie

Domein

Energie

Classificatie

Persoonsgegevens


Verwante diensten


Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.