Beschrijving Antwoord (GeefEpc-02.00)

Algemeen

Het Antwoorden-element van de Repliek bevat 1 of meerdere Antwoord-elementen. De online implementatie van deze dienst zal maar 1 Antwoord bevatten.

Elke groepering van elementen wordt in aparte hoofdstukken toegelicht.

XSD Visueel

Detail

Opmerking:

Het antwoord bestaat standaard uit Context, Referte en Antwoord zoals beschreven in het document Gebruik Magda Webservices 02.00. Verder zal enkel aandacht besteed worden aan het specifieke Antwoord element.

Antwoord in detail

Elementen in …/Antwoorden/Antwoord

Omschrijving

Referte

De afnemer-referte, overgenomen van de vraag

Inhoud

MijnEnergieDetails

EnergieEenheid

Eén of meerdere EnergieEenheid-elementen met de detailgegevens over een specifiek EpcEpc

Detailgegevens van één of meerdere specifiek Epc-elementen

Voor meer informatie zie Beschrijving Epc

Uitzonderingen

Dit element komt enkel terug wanneer de verwerking bij de bron niet geslaagd is vanwege validatiefouten in de aangeleverde vraag. Voor meer informatie zie Uitzonderingen op VRAAG

Voorbeeld

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 <Antwoord> <Referte>Test</Referte> <Inhoud> <MijnEnergieDetails> <EnergieEenheid> <Epc id="486207"> Zie Beschrijving Epc </Epc> </EnergieEenheid> </MijnEnergieDetails> </Inhoud> </Antwoord>

Codetabellen Antwoord

Dit hoofdstuk geeft toont mogelijke waarden voor bepaalde elementen.

Dit zijn waarden die we vanuit de bron doorkrijgen, maar niet onderhouden worden door Agentschap Informatie Vlaanderen. Ze hebben als doel de afnemer een beter beeld te geven welke informatie hij hiervan zou kunnen ontvangen. Bijgevolg zijn deze lijsten is niet eindig en kunnen wijzigen in tijd.

Status

Waarde

Geldig

Ingetrokken (wordt normaal niet doorgegeven door VEA)

Vervallen

Vervangen

Geannuleerd

Actief

Inactief

EpcEenheidType

Waarde

EPC bouw

EPC bestaand

EPB renovatie

EPC residentieel

@type (element Epc)

Waarde

Epeil

co2Emissie

primaireEnergieVerbruikPerVierkanteMeter

gemiddeldeUwaardeSchil

uEnRWaarden

kpeil

speil

sFactor

aandeelHernieuwbareEnergie

nettoEnergiebehoefte

installatieeisenBijRenovatie

risicoOpOververhitting

ventilatie

totaalPrimaireEnergieverbruik

gemiddeldInstallatierendementVoorRuimteverwarming

@Type (element Documenten)

Waarde

Certificaat

Hoofdformulier

EPW formulier

opdeling bouwproject

transmissieformulier

AardVanDeWerken

Waarde

Nieuwbouw (of gelijkgesteld)

Renovatie

Functiewijziging

Ingrijpende energetische renovatie

Bestemming

Waarde

Wonen

Kantoor

School

Andere specifieke bestemming

Industrie

Landbouw

Gemeenschappelijk deel

Niet Residentieel

Aangrenzende onverwarmde ruimte

Bouwvorm

Waarde

Open

Half open

Gesloten

GebouwType

Waarde

eengezinswoning

gerechtshof

handel

hoger onderwijs en universiteiten

hotel

kantoor

laboratorium

loft

luchthavengebouw

politiekantoor

postkantoor

museum

Soort (element Ruimte)

Waarde

woonkamer (of analoge ruimte)

slaap-, studeer-, speelkamer (of analoge ruimte)

badkamer, was-, droogplaats

keuken

open keuken

WC

gang, trapzaal, hal (of analoge ruimte)

garage

zolder

Categorie

Waarde

muur

vloer

dak

plafond

gordijngevel

deur of poort

venster

glasbouwsteenwand

zonnemuur

paneel

Soort (element Constructiedeel)

Waarde

buitenmuur

binnenmuur

ingegraven muur

vloer in contact met de grond

binnenvloer

buitenvloer

dak

plafond

venster

venster met ventilatierooster

Begrenzing

Waarde

buitenomgeving

AVR (= Aangrenzende verwarmde ruimte)

kelder

kruipruimte

AOR (Aangrenzende Onverwarmde Ruimte)

andere EPB-eenheid

dezelfde EPB-eenheid

grond

Type (element Profiel)

Waarde

Metaal niet thermisch onderbroken

Metaal thermisch onderbroken

Geen profiel

Kunststof 1 kamer of onbekend

Kunststof 2 kamers of meer

Hout

TypeWarmwaterproductie

Waarde

CV

Kolenketel

Stookolieketel

Gasketel

Houtketel

Pelletketel

WKK stookolie

WKK gas

Warmtepomp gas

Warmtepomp elektrisch

Warmtekrachtkoppeling

Geen warmtekrachtkoppeling

Elektrische verwarming

Kolenkachel

Houtkachel overig

Stookoliekachel

Pelletkachel

Hout-, speksteen- of tegelkachel

Gaskachel

TypeVentilatiesysteem

Waarde

Natuurlijke ventilatie (A)

Mechanische toevoerventilatie (B)

Mechanische afvoerventilatie (C)

Mechanische toevoer- en afvoerventilatie (D)

SoortOpwekkingstoestel

Waarde

Individueel

Decentraal

TypeOpwekkingstoestel

Waarde

Pelletkachel

Condenserend – Stookolieketel

Energiedrager

Waarde

Elektriciteit

Gas

Categorie (element Aanbeveling)

Waarde

Standaardaanbeveling

mogelijke aanbeveling

aanbeveling energiedeskundige

Type (element Aanbeveling)

Waarde

Hellend dak

Plafond

plat dak

glas

gevel

Vloeren grenzend grond

Vloeren grenzend kelder of AOR

Verwarming

Sanitair warm water

Koeling,Energie deskundige

Subtype

Waarde

Isolatie hellend dak

Isolatie hellend dak boven plafond

Isolatie platte dak

Isolatie buitenmuren

Isolatie vloer grenzend aan kelder of AOR

Isolatie vloer op volle grond

Verbetering verwarmingsinstallatie

Aanbevelingen voor sanitair warm water

Verbetering beglazing

Aanbevelingen voor koelingsinstallatie

Aanbeveling energie deskundige