Technisch spreekuur Aansluitingen Mijn Burgerprofiel

Waar?

Digitaal in Teams, dit is de Teams-link om deel te nemen aan het spreekuur: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTllNjg0OTEtODk2Yi00MzMyLTgyMjAtNWFkODE0ODQ4MzI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0%22%2c%22Oid%22%3a%22f173bf2d-b3df-4570-9b2f-c73d083c2f37%22%7d

 

Wanneer?

Wekelijks op dinsdagnamiddag van 13:00 tot 14:00 uur.

 

Waarom?

Doel:

  • Gestructureerde ondersteuning bieden bij Mijn Burgerprofiel-integratietrajecten, concreet zijn dat aansluitingen op de global header/footer, Dossierstatusinformatie (DOSIS), Notificaties, Attesten, Uw gegevens en de Aanvraagmodule

  • Snel een gericht een antwoord bieden op inhoudelijke en/of technische vragen die tijdens integratietrajecten naar boven komen

  • Een vast moment voorzien om vragen te stellen zodat we voldoende tijd kunnen plannen bij de nodige experten

 

Voor wie?

Vrij toegankelijk voor alle partners van Digitaal Vlaanderen, lokale besturen, Vlaamse entiteiten en dienstenleveranciers die inhoudelijke en/of technische vragen willen stellen.