Document toolboxDocument toolbox

Gebruikscijfers Kanalenoplossingen

1. Introductie

Welkom op de rapporteringspagina van Digitaal Vlaanderen, afdeling Kanalenoplossingen.
U vindt hier een overzicht van allerhande gebruikscijfers, zowel van Mijn Burgerprofiel als het toegangsbeheer (ACM/IDM).

De verschillende rapporten zijn een weergave van cijfers die we tot onze beschikking hebben. Het detailniveau is steeds hoog en zal nooit persoonlijke gegevens bevatten, daar we hierover niet kunnen en mogen rapporteren. (dit wil zeggen dat alle persoonlijke gegevens zoals adres, identiteit, naam… nooit getoond worden).

Bij elk begin van de maand (in principe eerste week van de maand) zullen de nieuwe gegevens worden aangevuld.
Uitzondering hier zijn de Aanmeldingen per toepassing. De actualisatie van deze gegevens gebeurt pas na de 2e dinsdag van de maand, daar we de gegevens niet eerder in ons bezit hebben.

Indien er andere rapporten gewenst zijn dan kan u steeds navraag doen of de gewenste gegevens beschikbaar zijn en kunnen worden getoond. Hiervoor doet u eenvoudig een aanvraag via de Service Desk.

2. Handleiding

De rapporten die hier worden aangeboden zijn gemakkelijk om te gebruiken. Toch is er ook een handleiding beschikbaar om de eerste keren u te begeleiden in het gebruik van de rapportering.

3. Overzicht aangeboden rapporten

3.1. Aanmeldingen per toepassing (bron: ACM/IDP)

Hier vindt u een overzicht van het aantal aanmeldingen die er geweest zijn per specifieke toepassing die geregistreerd werd bij ACM/IDM. De toepassingen zijn zowel van steden, gemeenten als de Vlaamse overheid.
Opgelet: Dit zijn niet de aanmeldingen die specifiek werden gedaan via Global Header en Footer voor Mijn Burgerprofiel. Deze gegevens hebben wij helaas (nog) niet ter onzer beschikking.

3.2. Aantal attesten opgevraagd per gemeente (bron: MBP/Elastic)

Op deze pagina vindt u rapporten die het totaal aantal attesten opgevraagd via Mijn Burgerprofiel weergeven, dit per maand, zowel globaal als per gemeente. Onder attesten dient u te verstaan dat dit alle attestaanvragen zijn die door een burger werden gedaan op naam van een stad of gemeente. Welke attesten specifiek werden aangevraagd hebben we geen gegevens over.

3.3 Aantal aanvragen via Mijn Burgerprofiel (bron: MBP/Elastic)

Indien u wilt zien hoe vaak een bepaalde categorie per maand in Mijn Burgerprofiel werd geraadpleegd (Attesten en vergunningen, Mobiliteit, Onderwijs…) kan u dit hier bekijken.
Er werd reeds een specifiek rapport voorzien voor Leerkredieten, Zorgkas en Verkiezingen 2024

3.4. Notificaties

Notificaties zijn de verzameling van de verschillende manieren waarop burgers werden gecontacteerd door de overheden om hen er op te wijzen dat er informatie beschikbaar is.
Er zijn 4 verschillende rapporten:

  •  

Aantal verstuurde notificaties: hier worden, per onderstaande soorten (3) van notificaties, de aantallen weergegeven. Deze aantallen kunnen worden weergegeven als maandelijkse effectieve cijfers en/of als maandelijkse cumulatieve cijfers

  •  

Verstuurde passieve en e-mailnotificaties: Dit is het overzicht van het aantal passieve en e-mailnotificaties die een bron aanbiedt aan de Notificaties-component.

  •  

Gelezen passieve notificaties: Dit is het overzicht van het aantal passieve notificaties, gelezen door de bestemmeling in Mijn Burgerprofiel.

  •  

Verstuurde e-mailnotificaties: Dit is het overzicht van het aantal verstuurde e-mailnotificaties die zijn verstuurd door de Notificaties-component naar een bestemmeling.

3.5 Downloads App (Mijn Burgerprofiel en Gemeente App)

Op dit rapport wordt een overzicht aangeboden van het aantal downloads van de app op de verschillende besturingssystemen, dit voor zowel Mijn Burgerprofiel als voor de Gemeente App.

3.6 Gebruik Jobbonus (zelfstandigen & werknemers en ambtenaren)

Rapportering met overzicht van het gebruik van de jobbonus (Departement Werk & Sociale Economie)