Toelichting migratie Gebruikers van Geosecure naar ACM-IDM

AANPAK

De migratie van de fysieke gebruikers van Geosecure naar IDM gebeurd in meerdere FASES. In iedere fase spreken we telkens een bepaalde doelgroep of doelgroepen aan.

De procedure voor de migratie naar IDM:


  1. Een communicatie per email met instructies aan de gebruiker waarin gevraagd wordt aan de gebruiker om zich te registreren op IDM en zich de nodige rechten en rollen toe te kennen.

  2. De Lokaal Beheerder zal de aanvraag tot toekenning van rechten en rollen door zijn gebruikers evalueren en goedkeuren.

  3. De Lokaal Beheerder kan ook zelf rechten en rollen toekennen in IDM.


Dit zal steeds in beheer door en onder begeleiding van de Lokaal Beheerder(s) uitgevoerd worden met ondersteuning van de Ondersteuners van Digitaal Vlaanderen.Communicatie

Voor iedere fase wordt voorafgaand een communicatie gestuurd naar de gebruikers van de desbetreffende doelgroep van die fase om deze doelgroep vooraf te informeren.Veel gestelde vragen

 Geosecure uitfasering naar IDM: veel gestelde vragen

FASE 1 - Migratie van DIGITAAL VLAANDEREN gebruikersStatus FASE 1: deze fase is uitgevoerd en afgesloten


De medewerkers van DIGITAAL VLAANDEREN kunnen inloggen via ACM door te klikken op de tegel "DIGITAAL VLAANDEREN".
FASE 2 - Migratie van VLAAMSE OVERHEID (VO) gebruikersStatus FASE 2: deze fase is uitgevoerd en in opvolging


De medewerkers van de VLAAMSE OVERHEID + Digitaal Vlaanderen kunnen inloggen via ACM door te klikken op de tegel "TOEGANGSBEHEER VLAANDEREN".FASE 3 - Migratie van ECONOMISCHE ACTOREN (EA), LOKALE BESTUREN (LB) Status FASE 3: deze fase is uitgevoerd en in opvolging

De medewerkers van de ECONOMISCHE ACTOREN(bedrijven), LOKALE BESTUREN + Vlaamse Overheid en Digitaal Vlaanderen kunnen inloggen via ACM door te klikken op de tegel "TOEGANGSBEHEER VLAANDEREN".FASE 4 - Migratie van BUITENLANDSE ORGANISATIES (BO) en gebruikersStatus FASE 4: nieuwe functionaliteit op ACM-IDM is in ontwikkeling met in productiestelling K4 2023


  • Vanaf 5 december zal een Buitenlandse Organisatie zich kunnen registreren op IDM

  • De oplossing voor registratie voor Buitenlandse Gebruikers is in ontwikkeling.
    Buitenlandse gebruikers die zich vandaag al op ACM-IDM willen registreren voor hun Organisatie kunnen al een BIS-nummer aanvragen in België volgens de bestaande procedure.

Relevante pagina's

Relevante pagina's

FAQ

Wat is het Gebruikersbeheer?

Kost van het Gebruikersbeheer

Stel je vraag?

Heb je nood aan ondersteuning bij het gebruik van de toepassing, contacteer de 1700.