Migratie van Toepassingen naar ACM

Dashboard migratie toepassingen en de transitiefase

Als de toepassing op ACM is aangesloten in Productie (PRD) kan de transitiefase starten en kunnen de API-Clients ook worden overgeschakeld naar ACM.

Digitaal Vlaanderen zal de Dienstenleveranciers en Klanten die API-Client Beheerder zijn in Geosecure verwittigen dat de transitiefase gestart is en een API-Client export overzicht van T&I en PRD in Geosecure kan op vraag worden gestuurd. 

Vervolgens kan a.d.h.v. instructies in het overzicht, de API-Client Beheerder zijn API-Clients configureren of aanmaken naargelang het migratiescenario, via het Selfserviceportaal van ACM. 

Nieuwe API-clients worden aangeslotene op ACM, niet meer op Geosecure. 

OPGELET! Nieuwe API-client aansluitingen worden zodra de transitiefase start enkel nog op ACM aangesloten. 


 Zie Aanpak en tijdslijn API-clients migratie en presentatie infosessie presentatie slides infosessie


Link naar het Selfserviceportaal

Toepassing

Start transitiefase T&I

Start transitiefase PRD Transitiefase PRD statusToepassing status
GIPOD

 

 

in uitvoeringaangesloten op ACM & Geosecure
KLIP

 

 

in uitvoeringaangesloten op ACM & Geosecure
NOTIFICATIES  in uitvoeringaangesloten op ACM & Geosecure
DOSIS  in uitvoeringaangesloten op ACM & Geosecure
MAGDA  in uitvoering

aangesloten op ACM & Geosecure

GTMF  in uitvoeringaangesloten op ACM & Geosecure
GRB Datavalidatien.v.t.n.v.t.n.v.t.aangesloten op ACM en Geosecure
METADATA VLAANDERENn.v.t.n.v.t.n.v.t.gepland dec 2023
DOWNLOAD           (vernieuwing)n.v.t.n.v.t.n.v.t.

Gemigreerd naar ACM

RVV                         (vernieuwing)n.v.t.n.v.t.n.v.t.

Gemigreerd naar ACM

LARA 2.0/GRAR       (vernieuwing)n.v.t.n.v.t.n.v.t.gepland  


Toepassing status

  • Geosecure = Toepassing is enkel aangesloten op Geosecure
  • Geosecure & ACM = Toepassing is aangesloten op Geosecure & IDM. Nieuwe aansluitingen kunnen enkel nog op ACM-IDM!
  • ACM = Toepassing is enkel aangesloten op ACM en heeft Geosecure verlaten. Alles is aangesloten op ACM-IDM. Geosecure is niet meer operationeel

Vragen of suggesties, contacteer ons via: uitfaseringgeosecure@vlaanderen.be

Heb je nood aan ondersteuning bij het gebruik van de toepassing, contacteer de 1700.