• Ready for review
 • Inlichtingenfiche Gemeenteweg op private eigendom

  Definitie

  Een gemeenteweg is elke openbare weg die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente valt, ongeacht de eigenaar van de grond. Alle gemeentelijke wegen en buurtwegen in de zin van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen die bestaan op 1 september 2019, worden voor de toepassing van dit decreet geacht een gemeenteweg te zijn.

  In bepaalde gevallen kan deze gemeenteweg deels of volledig over een kadastraal perceel lopen.

  Met “private eigendom” wordt het kadastraal perceel bedoeld waarvoor de aanvraag Vastgoedinlichtingen werd gedaan. Dit perceel kan in eigendom zijn van een particulier of een (semi-) publieke actor.

  Informatie benodigd voor

  FASE VERKOOPOVEREENKOMST

  Impact

  De gemeenteweg kan een zichtbare (contractuele) weg zijn, maar ook een niet-zichtbaar pad (vaak een voormalige buurtweg). Ongeacht de zichtbaarheid moet deze weg steeds beschikbaar blijven. Alleen een officiële afschaffingsprocedure of wijziging van de weg kan zekerheid geven aan de eigenaar dat de gemeente een niet-zichtbaar pad niet in ere zal herstellen in de toekomst.

  Informatiebron

  Lokaal bestuur

  Inhoud van de inlichting

  Als het lokaal bestuur de inlichting ‘gemeenteweg op private eigendom’ toevoegt aan het dossier, betekent dit dat er (vermoedelijk) een gemeenteweg over het privaat perceel loopt. Het onderdeel ‘Gemeenteweg op private eigendom’ heeft dan als status ‘van toepassing’. De gemeente heeft hier een indicatie mee. In bepaalde gevallen is de lokalisatie van de weg immers niet helemaal duidelijk en kan alleen een opmeting door een landmeter hierover zekerheid brengen. Via het beschrijvingsveld en de bijlage wordt de nodige informatie meegedeeld.

  Fictieve voorbeelden

  Dezelfde (zichtbare) gemeenteweg komt mogelijks ook reeds mee via de inlichting ‘soort weg waarlangs het perceel is gelegen’. Deze inlichting voegt hieraan extra informatie toe, namelijk dat de weg niet alleen langs, maar ook door het perceel loopt.

  Voor lokale besturen: hoe deze inlichting invullen via VIP?

  Klik hier.

  ONDERLIGGENDE PAGINA’S