Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Current »

Op deze pagina vind je informatie en instructievideo’s voor aannemers:

Het aanvragen van signalisatievergunningen voor de uitvoering van grondwerken wordt volledig digitaal . Via het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) kan je als aannemer vanaf 1 oktober 2021 de signalisatievergunning voor grondwerken digitaal aanvragen. Op basis van de locatie van het grondwerk word je dan automatisch doorverwezen naar ofwel het aanvraagformulier in het GIPOD ofwel het online formulier van het lokale bestuur.


Thema’s


  • No labels