Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Warning

LET OP: Tijdens sommige releases is de productieomgeving van het Gebruikersbeheer tijdelijk niet beschikbaar of worden grootschalige functionaliteiten geïmplementeerd. Dergelijk gepland onderhoud wordt aangekondigd via het plaatsen van een banner op de aanmeldpagina's van de toepassing en aangekondigd in de ICT-nieuwsbrief.  

Alle andere standaardreleases worden enkel op deze pagina gecommuniceerd. Deze kalender geeft een overzicht van de reeds uitgevoerde en geplande releases. De datum en de inhoud van de geplande releases zijn indicatief en kunnen dus wijzigen.

Page Tree
root@self
startDepth1
sortcreation

Iframe
allowfullscreentrue
srchttps://aod.eazybi.com/accounts/54213/embed/report/2367213?embed_token=ze93mu5rjmiq3giejayi588r1oy9fs687wev3n2l9x271bh6ov9ksty610cg
width100%
height800

...