Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel

Persoonsgegevens opvragen

Om persoonsgegevens op te vragen via het MAGDA-platform moet de afnemer juridische toegang tot de gegevens verkrijgen. 

Tijdens het aansluitingsproces controleert team MAGDA of de afnemer over de nodige juridische toegang (machtiging, beraadslaging, protocol) beschikt en tot welke gegevens een afnemer hierbij toegang heeft gekregen.

Indien de afnemer nog niet over de nodige juridische toegang beschikt, kunnen onze juridische experten hierover advies geven.


Voor meer informatie zie:

Documenten verzenden

Voor het verzenden van documenten via de MAGDA documentendienst, moeten afhankelijk van de afgenomen diensten één of meerdere overeenkomsten in orde gebracht worden tussen de verschillende betrokken partijen, zoals een verzendersovereenkomst of een verwerkersovereenkomst.

De reeds beschikbare overeenkomsten zijn:

  • verwerkersovereenkomst AIV - in te vullen en te ondertekenen door elke verzender die wenst gebruik te maken van de MAGDA documentendienst
  • Verzendersovereenkomst BOSA (ebox burger) - in te vullen en te ondertekenen door elke verzender (uniek geïdentificeerd door KBOnr) die berichten naar ebox burger wenst te verzenden via de MAGDA documentendienst

...