Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voor functionele of inhoudelijke vragen over de VLOK-diensten: contacteer vlokservices@vlaanderen.be of 0478 560 622

Excerpt
Children Display
depth1
styleh2
excerptTyperich content

Beschikbare bron-documentatie is te vinden op https://vlok.vlaanderen.be/webservices/#!Documents/vlokwebservices.htm

...