Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info

Informatie:

In 2020 is MAGDA gestart met het stroomlijnen van haar bestandsuitwisseling tot één connectie-methode, namelijk FTPS 2-way. Dit houdt in dat beide partijen een certificaat gebruiken als authenticatie.

Maakt u reeds gebruik van MAGDA publicatie- of mutatiediensten of bevraagt u MAGDA diensten in batch, dan moet u een migratie opstarten om uw gegevens op te halen op de nieuwe server vipftps.vlaanderen.be via het protocol FTPS 2-way.

Op start migratie eigen FTP-accounts
Om dit proces vlot te laten verlopen, willen wij u hierin persoonlijk begeleiden.
Tijdens uw persoonlijk begeleidingsproces wordt door MAGDA o.a. voor elke gebruiker een nieuwe account/gebruikersnaam aangemaakt.

Om uw migratie te starten dient u dit formulier in te vullen.
Via het formulier geeft u de maand op waarin u wenst over te schakelen, indien u een specifieke datum wenst door te geven kan dit via het opmerking veld.
De deadline voor deze migratie is maart.

Indien u als lokaal bestuur gebruik maakt van een generiek software-pakket via Cipal-Schaubroeck, Remmicom Net-IT, Infront of Orbit mag u dit bericht negeren. Het MAGDA-team zal deze wijziging opnemen met uw dienstenleverancier.

Met vragen kunt u steeds terecht bij de Kruispuntbank Vlaanderen Service desk.

Het MAGDA-platform stelt verschillende soorten bestandsuitwisseling ter beschikking. Deze en onderliggende pagina’s schetsen het algemene kader van deze bestandsuitwisseling, het proces, foutafhandeling, opbouw xsd, ... .

Voor een overzicht van alle beschikbare MAGDA-diensten wordt verwezen naar Handleidingen dienstenaanbod.

Soorten bestandsuitwisseling beschikbaar via MAGDA

 • Publicaties

  • MAGDA levert bestanden af aan de afnemers.

   • Bijvoorbeeld PubliceerOndernemingVKBO 2.0 waarbij MAGDA na elke werkdag de wijzigingen in ondernemingsgegevens bezorgt aan afnemers.

   • Meer info: Publicaties aangeboden door MAGDA

  • De "afnemer" (bron) levert bestanden af aan MAGDA.

   • Bijvoorbeeld WSE als authentieke bron voor het Vlaams zorgkrediet die aan MAGDA publicatiebestanden aflevert met hierin de gemuteerde zorgkredieten.

   • Meer info: Publicaties

 • Webservices in batch

Voor alle soorten bestandsuitwisseling maakt MAGDA gebruik van FTPS-principes.

Voorwaarden gebruik

Om gebruik te kunnen maken van MAGDA bestandsuitwisseling moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn.

Expand
titleAansluitingsproces

Vooraleer een afnemer MAGDA diensten kan gebruiken, moet die de MAGDA aansluitingssprocedure doorlopen. Deze procedure zorgt ervoor dat de afnemer wordt geregistreerd als gerechtigd gebruiker van één of meerdere MAGDA diensten. De afnemer krijgt daarbij de nodige codes en richtlijnen voor het aanroepen van de diensten, waaronder een URI (unieke identificatie van de afnemer), hoedanigheidscode (identificeert in welke context de afnemer een dienst wenst te gebruiken) en FTPS-account.

Voor meer informatie: aansluitingsproces-magda-diensten

Expand
titleXSD's en WSDL's

Voor het gebruik van de MAGDA 2.0 Publicaties zijn de nodige xsd's en wsdl's beschikbaar. De xsd's kunnen via deze link gedownload worden.


Op deze pagina

Table of Contents
maxLevel2

Verbonden pagina’s

Children Display
alltrue